Кукли от Словения

Кукли със словенски фолклорни костюми

Образите се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете и да изберете коя кукла още да разгледате.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Към “Словения

Към “Словенски приказки

Към “Словакия

Към “Кукли от Словакия

Към “Словашки приказки

Към “Чехия

Към “Кукли от Чехия

Към “Чешки приказки

Към “Славянски обредни кукли

Към “Хърватия

Към “Кукли от Хърватия

Към  “Хърватски приказки

Към общия индекс “Приказки