Кимоно

Кимоно

В японския език думата “кимоно” означава “нещо за носене”: “ки” – нося и “”моно” – нещо. Кимоното е традиционно облекло в Страната на изгряващото слънце. Това не е само дреха, а начин на мислене и възприемане, израз на хармонията между човека и света.

2_j_k

6_j_k_girl04_5

Идеи за урок по рисуване и музика, свързан с японските приказки.

zh_6_uchi28_9

Задачи за самостоятелна работа:

За всички ученици

Подберете подходящи мотиви за илюстриране на японската приказка “Перата на жерава”.

За децата с изявени способности – по техен избор: 

Нарисувайте проект за кимоно – за девойката-жерав.

Направете декори за драматизиране на приказката “Перата на жерава”.

Изберете или измислете мелодии, които са подходящи за музикално оформление на драматизираната приказка “Перата на жерава”.

Ход на урока

Подреждане на изложба от избраните мотиви за илюстриране на приказката, като едновременно децата слушат мелодиите, които са подбрали или съчинили.

Разговор:

Какво още бих нарисувал/а, за да стане илюстрацията още по-въздействаща?

Кой мотив от японските кимона бих използвал/а, за компютърно моделиране на декорите и дрехите за филм “Перата на жерава”?

Кои багри според мен са най-подходящи за илюстрациите? Защо?

Какви рисувателни техники бих използвал/а? Защо?

Кои традиционни японски музикални инструменти бих включил/а при изработването на музикалното оформление? Защо?

Обърнете внимание! Шията на жерава е изпъната, когато лети. Вероятно много от децата ще го сбъркат с чаплата. При полет нейната шия е извита във формата на латинската буква “S”. В помощ на учителите подбрах образи на жерави от сайта 1001 кимоно: 1, 2, 3, 4.

zh_5_uchi32_8

           За най-любознателните

Вижте кимоно за момиченце:

3_j_k_girl04_1

Подробно за кимоно и оби: http://kimono.hit.bg/

За кимоно: http://www.duma.bg/node/40118

Основен източник на фотосите – кимоно: http://mith.ru/treasury/kimono/

Фурисоде – сватбено кимоно с жерави: http://mith.ru/treasury/kimono/old/furi69.htm

На черен фон – облаци и летящи жерави – фурисоде: http://mith.ru/treasury/kimono/old/furi114.htm

Учикаке – сватбена наметка с жерави:

http://mith.ru/treasury/kimono/uchi38.htm

Кимоно за момиченце с феникси:

http://mith.ru/treasury/kimono/girl01.htm

Кимоно за момче с шлем кабута:

http://mith.ru/treasury/kimono/boy02.htm

Фукуза със символи на дълголетието – ритуална салфетка с жерав, бор и лодка, пълна със съкровища:

http://mith.ru/treasury/kimono/fukuza02.htm

4_j_k_fukuza02_2

Към индекса за бърз достъп до японските приказки.