И отговори

 

Приказно пътешествие в Япония

В помощ на педагога и библиотекаря:

За децата можете да разпечатате само въпросите – вижте: ”Въпроси”.

Думата, с която трябва да се търси информация в показалеца, азбучния указател или справочника на географските имена, е подчертана.

Според това, с колко екземпляра от дадена енциклопедия разполагате по време на урока, изберете толкова броя въпроси.  От всяко издание Ви предлагам много възможности за избор.

Въпросите са формулирани така, че да надскачат значително знанията на децата и да се налага те не само да търсят информация, но и да осмислят намереното в книгите и в Интернет.

Съобразете се с индивидуалното развитие на учениците, за да може всяко дете да положи усилия – според възможностите си, но и да успее да се справи с поставената задача. Моралното удовлетворение от победата ще подкрепи мотивацията за четене, ще му помогне да осъзнае нуждата от нови знания.

Ако времето за занятието е ограничено, подберете малко на брой въпроси, а останалите обявете (в цифров вид или разпечатка)  за самостоятелно търсене. Резултатите от работата в клас и в библиотеката определят победителите, ако искате, състезателният характер на урока да се пренесе и към самостоятелната работа.

Въпроси и отговори

При въпросите за една точка на децата се предоставя енциклопедията, в която е поставено листчето с въпроса – точно между страниците, на които може да се прочете отговора.

1. Въпрос за І точка:

От кога в Япония записват данните за земетресенията?

Отговор: От преди повече от 2000 години.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 34.

2. Въпрос за І точка:

В коя държава, дори децата от детската градина са добре обучени и знаят, какво да правят при земетресение?    

Отговор: В Япония, където земните трусове са ежедневие.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 29.

3. Въпрос за І точка:

На кой японски остров се намира гейзерът, в който маймуните макак са се изхитрили да се къпят и топлят през зимата?

Отговор: Хоншу

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 46.

4. Въпрос за І точка:

Кога и къде е регистрирано най-силното земетресение в Япония през 20 век?

Отговор: През 1995 г. в Кобе – 5000 жертви.

Актуализирайте отговора с информация за трагедията на японския народ през 2011 година!

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с. 18. Виж таблицата

5. На кой остров се намира Сапоро и с какво е прочут този японски град?

Отговор: Снежен фестивал, на който може да се видят около 400 статуи от лед и сняг.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 88-89.

При въпросите за две точки децата трябва да ползват азбучния указател или показалец.

1. Въпрос за ІІ точки:

Коя е столицата, валутата, знамето на Япония?

Отговор: Токио, йена, червен кръг на бял фон.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 112.

2. Въпрос за ІІ точки:

Според древните японски легенди, какво се случва, когато голямата морска котка НАМАЦУ започне да се мята и да се блъска в подземните скали?

Отговор: Земята се разтреперва.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 34.

3. Въпрос за ІІ точки:

Кой направил дневник на вулкана Шоуа-Шинзан?

Отговор: Мисау Миматсу – директор на пощата н Субетсу – селище в южната част на японския остров Хокайдо – усетил трусове в района на близкия вулкан Усу и забелязал, че по склона му расте нов купол. Започнал всеки ден да прави скици на новия хълм. Така през 1945 г. той направил първия най-пълен документален запис на вулканично изригване.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 38.

4. Въпрос за ІІ точки:

До какво е най-близо епицентърът и какво причинява това?

Отговор: Епицентърът е най-близо до хипоцентъра – земетръсното огнище. Затова там сеизмичните вълни са най-силни и причиняват най-големи щети.

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с.

5. Въпрос за ІІ точки:

Терминът “цунами” идва от японски и означава … ?

Отговор: “пристанищна вълна” – тя е резултат от земетресение в океана.

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с. 58-59.

6. Въпрос за ІІ точки:

На картата, на югоизток от град Осака има исторически архитектурен паметник, завършен през 1584 година. Кой е той?

Отговор: Замъкът Осака – крепост на шогуна Хидейоши Тойотоми, който обединил феодална Япония. По това време замъкът Осака бил най-големият в Азия.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с.89.

При въпросите за три точки децата трябва да осмислят издирената информация, за да отговорят.

за Китай, Япония, Индонезия

1. Въпрос за ІІІ точки:

Защо  покривите на храмовете в Азия при земетресение се огъват нагоре-надолу, без да се разрушат?

Подсказване: Ползвайте енциклопедия “Знание” – “Вулканите”. Обърнете внимание на съдържанието, намерете на кои страници е статията “Как да се подготвим за земетресение?”

Отговор: Защото покривите на пагодите са свързани със здрава централна колона. При земен трус тя се люлее, но е малко вероятно да падне.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 29.

за Япония, Индонезия

2. Въпрос за ІІІ точки:

В “Огнения пръстен” са разположени повече от половината земни вулкани. Къде се намира той?

Отговор: На изток от крайбрежието на Азия. Япония е разположена в края на Тихоокеанската плоча, която леко се придвижва на югозапад, сблъсква се с Филипинската плоча и образува верига от вулкани и непрекъснати земетресения.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 34-35. Виж и картата на страница 53.

Tektonski_Plochi_2

3. Въпрос за ІІІ точки:

Какво е “намацуе” и защо японците вярват, че носи късмет?

Отговор: Намацуе са рисувани изображения на морската котка Намацу, която според древните японски легенди бог Кашима е притиснал с голяма скала. Морската котка се мята – иска да избяга – тогава земята започва да се люлее. Често върху рисунките – талисмани “намацуе” се изписват текстове, които трябва да вдъхнат кураж на претърпелите земетресение.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 35.

4. Въпрос за ІІІ точки:

Кои два вида спорт – особено популярни в Япония са представени на картата на остров Кюшу?

Отговор: сумо и кендо

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 89.

При въпросите за четири точки децата трябва сами да издирят нужната информация, за да отговорят. Предоставят им се енциклопедии свързани с геологията и географията, без да им се подсказва, на коя страница да погледнат или кой елемент от справочния апарат на книгата да използват.

1. Въпрос за ІV точки:

Какво означава научният термин “субдукация” и какво предизвиква тя в Япония?

Отговор: Субдукация се нарича потъването и подпъхването на една гео-плоча под друга. Например – Тихоокеанската и Филипинската плочи се подпъхват една под друга точно под японските острови. Този процес, наречен субдукация, предизвиква много земетресения и вулканични изригвания в Япония.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 14, 35,63.

ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с.6, 7, 11, 18, 19, 20.

2. Въпрос за ІV точки:

Какво означава терминът СИЛ във вулканологията?

Отговор: Това е магма, промъкнала се между хоризонтални скални пластове.`

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 38, 49, 63.

3. Въпрос за ІV точки:

Какво означава терминът МАГМА във вулканологията? Кога магмата се нарича лава?

Отговор: Стопените скали се наричат магма. Щом магмата излезе на повърхността се нарича лава.

Източник:

ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 9, 14-15, 18-19, 38-39, 49, 58-59, 63.

ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с. 13-15.

Лавата е разтопена скална маса, изтичаща или изхвърляна при изригването на вулканите.

4. Въпрос за ІV точки:

Коя е била мишената на цунами на 12 юли 1993 година?

Отговор: остров Окушири, където малкото градче Аное било изцяло унищожено от 30-метрова вълна

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с. 60-61.

5. Въпрос за ІV точки:

Кои известни архитектурни и исторически паметници се намират на юг от Нагоя?

Отг. Храмът Хориуджи и замъкът Осака.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 89.

6. Въпрос за ІV точки:

Кои са четирите най-големи японски острова:

Отговор: от север на юг – Хокайдо, Хоншу, Шикоку, Кюшу

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 88-89.

Допълнителни въпроси за развитие на мисловните умения:

За правилен отговор децата получават по 6 точки.

Въпрос за 6 точки:

1. Каква е разликата между вулканите от типа Хаваи и Стромболи?

Отговор: Ниските щитовидни вулкани в Хаваите образуват огнени завеси от рядка лава над дълбоки пукнатини. Вулканите от типа Стромболи в Италия на интервали изхвърлят фонтани от лава, бомби – скали и пепел, а по склоновете им се стича гъста лава.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 38-39.

Забележка: Предоставете на децата енциклопедията, като отбележите с листче разделител страниците 38-39.

Въпрос за 6 точки:

2. Каква е разликата между ДАЙКА и СИЛ?

Отговор: СИЛ е хоризонтално разливане на магма между скалните пластове, а ДАЙКА – е магма, запълнила вертикална пукнатина.

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 38, 49, 62-63.

Въпрос за 6 точки:

3. Каква е разликата между КАЛДЕРА и КРАТЕР?

Отговор: – КРАТЕР е гърлото на активен или застинал вулкан. Калдерата Калдерата (от испански – caldera — котел, казан) е вулканично образувание, получено при сриване на вулкана навътре в самия него. Има кръгла или овална котелообразна форма със стръмни и често стъпаловидни склонове. Дълбочината му може да стигне до няколкостотин метра, а диаметърът — 10-20 км. По произход калдерите могат да бъдат взривни и срутишни (при хлътване по разломи около вулкана). За най-голяма калдера са приема тази на вулкана Асо на Японските острови с площ около 375 кв.км.

Калдерите може да са пълни с вода, образувайки кратерни езера.

Виж снимките!

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 39, 48-49, 62-63.

Използвай и Уикипедия в Интернет.

Въпрос за 6 точки:

4. Каква е разликата между европейския музикален инктрумент ксилофон и традиционния японски инструмент, нарисуван на картата близо до град Фукуока?

Отговор: Ксилофонът е ударен, а японският народен инструмент КОТО е струнен.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 89.

Децата в четвърти клас вече трябва да са овладели умението да конспектират текст.

Може да се проверят достиженията им в тази насока, като се проведе състезание между отбор от студенти и група от най-добре изявяващите се ученици.

 На второто ниво от състезанието е подходящо да направят съпоставка между двата вида дейност, описани в текстовете за конспектиране.

Например:

СУМО:

“Осемдесет килограмова жена може да надвие двойно по-тежък мъж, при това петкратен европейски шампион.

Неколцина мъже с общо тегло около тон полюляват меса при всяка великанска крачка. На фона им единствената жена в салона на Националната спортна академия изглежда малка и беззащитна. Килограмите й са около 80, а с ръста си от 1.68 м прилича на джудже, залутало се в страната на гигантите.  Но няма грешка – това е залата, в която българските сумисти усилено се готвят за предстоящото световно първенство в Тайланд.

У нас сумото е все още малко познат спорт, а доскоро и в Япония е било забранена територия за представителките на нежния пол. Въпреки това българките бързо успяват да завоюват достойно място. Сумистките у нас са десетина и сред тях вече има вицесветовна шампионка – 39-годишната Галина Иванова – полицай по професия. Работи на аерогарата в София, а през свободното си време тренира в залата.

В средата на залата е опънато бяло платно с очертан в средата му кръг. Тепихът се нарича “дохио”. Хвърлянето на няколко шепи сол върху дохиото символизира пречистването на духа от тъмните сили. Церемония преди сборичкването наподобява магическо заклинание. Сумото е единственият спорт, при който преди сблъсъка се отправят молби към боговете, за да закрилят здравето и живота на борците.

Сумистите – Галина Иванова и 160 килограмовият европейски щампион Петър Стоянов влизат в кръга, покланят се и неколкократно показват един на друг разтворените си длани с кръгови движения. Така всеки демонстрира, че не носи оръжие и излиза да победи само със силата на духа си. Ритуалът се нарича Чири-чозо.

Следва момент на концентрация, в който сякаш времето спира. Двамата клякат и се вторачват очи в очи. Всеки се стреми да прочете в погледа на противника си, какво е състоянието му. В този спорт емоциите са забранени, включително ликуването при победа. Философията на играта е в постоянното смирение.

По време на схватка сумистът не трябва да отделя нозе от тепиха. Движенията му са плъзгащи се, а от постоянното сцепление с пода стъпалата бързо се нараняват.

„Сумото ми хареса с бързата си развръзка. Най-кратката схватка трае 1 секунда, а средната продължителност на борбата е 10 секунди. Няма точки. Суперобективен спорт, независим от съдия. Никой не може нито да ти попречи, нито да ти помогне. Резултатът е неоспорим. Ако успееш да изкараш противника си извън кръга или да го накараш да падне, значи си победил.” – обяснява Галя.  

Едно бързо движение и гигантът е извън тепиха. Галя победи! Тя се покланя. Дълбок поклон – до земята!

Сумото е уникално с това, че само при него победителят се покланя пред победения.”

НИНДЖА

“Нинджите – мъже и жени – смели войни, шпиони и убийци – преминавали през изключително трудно обучение, при което овлавявали умението да се движат безшумно, да се бият с мечове, ножове вериги и всякакви други видове оръжия, ползвали отрови, отвари и бомби. Сред уменията които притежавали били: акробатика, фехтовка, ръкопашен бой, борба, катерене, плуване и издържане дълго под вода, издържане на студ и горещина, стоене неподвижно с дни, подтискане на глада. Но най-силното им оръжие била изненадата и разбира се страхът, който предизвиква споменаването на думата “нинджа”.

Те разбирали от химия, физика, астрономия, математика и акупунктура. Също така били обучени и в “изкуството на маскировката”, която използвали често, за да не се набиват на очи в градовете и да се промъкват незабелязано сред природата. Смята се, че нинджа първи конструират планер, като приспособление за атакуване на самурайските крепости.”

Примерен конспект:

 

Сумо

80 кг, 1,68 м – Галина Иванова – полицай – аерогара

Тепих-дохо, сол – пречистване, молби към боговете – да закрилят здравето и живота на борците.

Ритуал – Чири-чозо – кръгове с ръце – без оръжие.

Концентрация, отгатваш намеренията на противника.

Да го накараш да стъпи извън тепиха.

1-10 секунди

160 кг – Петър Стоянов – европейски шампион по сумо

Победителят се покланя на победения.

Емоциите забранени.

Философия на играта – постоянно смирение.

Нинджа

Издържливост, ловкост, сила, жестокост, умения значително надскачащи тези на обикновените войни – владеят разнообразни оръжия и методи за ръкопашен бой и психологическо въздействие върху противника.

Разностранни знания, трудно обучение.

Нововъведения – планер – за да нападат самурайските крепости..

Другите участници в “пътешествието” –  учители, студенти, библиотекари, академични преподаватели, трябва да отговорят писмено на въпроса, който е зададен и на децата с по-развити умения за издирване и анализиране на информация:

Участниците получават по 2 точки за всяка разлика:

5. Какви са главните разлики между “сумо” и бойното изкуство на нинджите?

Отговор:

Сумо е спорт, а нинджа – начин на живот на шпиони, войни и убийци.

а. Сумистите нямат оръжие.

б. Победителят ниско се покланя на победения.

в. Състезателите нямат право да изявяват емоциите си.

г. Забранено е да нараняват противника – трябва само да го изтласкат извън тепиха.

д. Философията на играта е в постоянното смирение.

е. Сумото е единственият спорт, при който преди сблъсъка се отправят молби към боговете, за да закрилят здравето и живота на борците.

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 89.

Виж в Уикипедия и в сайта:

http://www.temanews.com/index.php?p=ema&iid=30&aid=665

Към индекса за бърз достъп до японските приказки.