Идеи

Идеи за урок

Идея за уро­­к Италиански фолклорни костюми от Калабрия и Сардиния:

Поставете задачи на студентите:

1

Разгледайте снимките от албуми: А-2-Калабрия; А-3-Сардиния. Определете характерните особености на фолклорните костюми за Калабрия и Сардиния.

2

После разгледайте албум А-1. Запишете номерата на снимките, които според вас са от  региона Сардиния, а после от региона Калабрия. Изберете снимки на фолклорни костюми от друг регион, аргументирайте избора си. Защо смятате, че са от един и същ регион? Подгответе се да разясните това на децата, при неформално общуване с тях.

3

Кои елементи на фолклорните костюми доказват, че са от Калабрия, а от Сардиния?

4

Кои елементи Ви карат да се съмнявате в своя избор? Защо?

5

Кой елемент от фолклорния костюм Ви накара да се замислите за аспекти от живота на хората от този регион?

6

Как търсенето на прилики между фолклорните костюми от различни райони, може да обогати учебния процес? Възможности за развитие на децата, чрез използване на фолклора за формулиране на задачи за самостоятелна работа. Приложете инструмента за мислене на Едуард Де Боно „плюс-минус-интересно“.

Използвайте информация от Уикипедия: за Калабрия,   за Сардиния

Имайте предвид, че съзнателно съм включила в албума  снимки, идентични с тези от албумите – Калабрия и Сардиния – за да облекча работата на децата, които по-трудно ще съпоставят образите. Надявам се, радостта от това, че могат да се справят, да ги насърчи да търсят и откриват нови прилики. При неформалното общуване може студентите да им покажат, как да откриват съществените разлики във фолклорните костюми от различните региони на Италия.

Аналогичен урок може да се проведе с фолклорни костюми от планински и от равнинен район в България. Това би дало на педагога възможност да разговаря с децата за връзката между географските особености, поминъка и фолклорното облекло.

За оценяването на курсовите работи университетският преподавател може да приложи „Идеи за дистанционно обучение на студентите и децата от 8 до 11 годишна възраст“.

Резултатите от курсовите писмени работи използвайте по време на практиката. Изискайте, студентите да вмъкнат в урок с четвъртокласниците, задача за самостоятелна работа, извън учебния час – в компютърната зала на училището или библиотеката.

Децата да разгледат снимките на фолклорни костюми от Калабрия и Сардиния. В албум А-1 да открият, кои фолклорни костюми са същите и кои приличат на тях. Да обяснят, защо смятат така.

„Кои снимки от Албум А1, според вас, са от Калабрия, кои от Сардиния. Обяснете, защо сте избрали точно тях. Посочете един-два елемента от фолклорните костюми, които доказват, че избраните снимки са от съответния фолклорен регион.“

При неформалното общуване, може студентите да им покажат, как да откриват съществените прилики и разлики във фолклорните костюми от различните региони на Италия. Удачно е, за тези обяснения, студентите да използват снимки от албум А-1, които не са от Калабрия и Сардиния. По желание на децата – при неформално общуване – студентите могат да им покажат и аргументират своя избор.

 

Към снимки на фолклорни костюми от: Калабрия, Сардиния.

Към Албум – фолклорни костюми от Италия.

Към италиански приказки от: Лигурия, Пулия, Рим Кампания, Базиликата и Абруцо, Сардиния – Корсика, Сицилия, Трентино – Венето, Фриули, Тоскана – Пиемонт, Флоренция.

 

Към общия индексПриказки“.

КъмОги – Огненото драконче“.