Златното момиче

Открийте, кой художник е нарисувал тази илюстрация?

Когато активирате звукозаписа, се отваря нова страница. Ще можете едновременно да разглеждате илюстрациите и да слушате изпълнението на актрисата Славка Димитрова Славова (1924-2002), ако от горния команден ред активирате отново все още отворената страница с илюстрациите. Чуйте приказката за Златното момиче: 1, 2, 3.

Разгледайте корицата на книгата, илюстрирана от Нева Тусузова:

Чуйте приказката “Златното момиче, преразказана от Ангел Каралийчев:

 

 

Хареса ли ви корицата на книжката от издателство  Пан?

Открих  следващата рисунка на сайта: http://helikon.bg

Научете имената на художници, които са сътворили тези илюстрации към приказката “Златното момиче”.

В сайта http://roditel.bg можете да прочетете текста, да разгледате илюстрациите и да чуете драматизация на тази приказка.

Коя илюстрация Ви хареса най-много? Потърсете в библиотеката други издания на тази приказка. Още кои художници са рисували илюстрации към нея? Според Вас, кой художник е сътворил образ на Златното момиче, който се доближава най-много до Вашата представа за него?

Илюстрирайте момент от приказката, по свой избор.

Посочете приликите и разликите между различните варианти на тази приказка, които чухте или прочетохте.

Въпроси с повишена трудност – само за децата, които обичат предизвикателствата:

Опитай се да си представиш, какво ще се случи със Златното момиче, ако с магическа пръчица бъде пренесено във Вашата класна стая и с магия се превърне в ученичка от Вашия клас.

Разкажи своята вълшебна приказка: “Златното момиче от моя квартал”.

Към  индекса “Приказки“.