Зайовата къща

Зайовата къща – руска приказка, преразказана от О. Капица , преведена от Мария Грубешлиева – 6:17 – руска

Активирайте звукозаписа. Той ще се отвори на отделен екран. От горния команден ред се върнете, за да разгледате илюстрациите.

Сайтът се ползва безплатно. Материалите в него са защитени от Закона за авторското право и не може да се ползват с цел печалба.

  

 

Към руската приказка “Къщурка

Към Украинската приказка “Ръкавичка”

Към “Балалайка

Към “Фея

Към “Руски приказки, преразказани от Мария Грубешлиева

Към “Руски приказки, преразказани от Дона Минчева”

Към общия индекс “Приказки