Гущерчето

 

Ваятелят и гущерчето

Японска приказка

Живеел в древността един забележителен скулптор. Трудел се той неуморно. Ваел прекрасни скулптури, но името му било неизвестно. Не можел да се измъкне от нищетата – живеел съвсем бедно.

Веднъж той забелязал, че на големия камък в неговия двор си играе малко гущерче. Опашчицата му се извива насам-натам и блещука като сребро. Дълго се любувал ваятелят на играта на гущерчето, очи не можел да откъсне от него. Решил той да извае образа му. Моделирал го първо от глина, а после го изваял от сребро. “Сам виждам, че сполучих.” – помислил си той и занесъл скулптурата на сребърното гущерче в бараката на търговеца. Поставили я редом с разни съдове.

Не минал и ден, а вече я купили. Скоро го засипали с поръчки. Всички искали да имат такава скулптура. Наричали я “дивно произведение на изкуството”. Славата ѝ се разнесла по целия свят. Прославил се и ваятелят. Започнал да забогатява. Колкото и гущерчета да отливал на ден, до вечерта не оставало ни едно – разграбвали ги купувачите от всички краища на света.

Но най-чудното било това, че всеки път, когато ваятелят излизал в градината си – зиме и лете – виждал все същото гущерче – и в студ и в пек, и когато всичко било сковано от лед и засипано от сняг – и тогава пак гущерчето спокойно си играело върху камъка. 

Отначало ваятелят не знаел, че само той единствен вижда това гущерче, а другите дори не го забелязват. Когато разбрал това, смразил се от страх. Дълго се борил със страха си, но накрая не изтърпял – грабнал камък, замахнал с все сила – убил гущерчето.        

Но от този момент нататък творбите му загубили предишната си красота и изящество. Никой вече не купувал скулптурите му. И много скоро той пак обеднял, хората забравили името му, нищетата отново зацарувала в дома му.

 

Източник:

ЯПОНСКИЕ народные сказки. – Москва : Худ.л-ра, 1972, с. 200-201.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

g_gr

Идеи за урок – илюстриране на приказката “Ваятелят и гущерчето”

Задачи за предварителна подготовка

1. Подберете образи – снимки на гущерчета. (За децата, които имат интересни идеи, но не им достигат умения, за да ги реализират рисувайки или моделирайки.)

g

Из сайта:

http://4coolpics.com/pics/0004/002780004780.jpg

2. Направете снимки на гущерчета от природата или сътворените от Вашите съученици: рисунки,  дърворезби, малка пластика.  (За любителите на фотографията)

g_stenni_4

Из сайта:

http://www.smartchoicebg.com/image/data/KYC/11216-gushteri-100smstenni-.JPG

g_stena_2

g_u_1

Из сайта:

http://www.podarete.com/images/objects/object_234.jpg

3. Направете презентация, използвайки образите, открити или сътворени от вашите съученици. (За децата с изявени компютърни интереси и умения)

4. Разгледайте прекрасните графични образи на животни в сайта:

http://www.dekoracia.net/_langen/Product/view/378/lizard#prettyPhoto/0/

Използвайте рисунката – гущерче от този сайт, за да направите: графичен образ върху различни материали или апликация, модел за татуировка, малка пластика, анимация. (За децата с изявени интереси и развити умения в областта на изобразителното изкуство.)

Ход на урока

Показване на презентацията.

Разглеждане на изложбата от творбите на децата.

Защо избра да илюстрираш точно този момент от приказката?

Кои техники използва? Какво те затрудни? (Учителят обяснява и показва, как да преодолеят затрудненията, как по-добре да направят илюстрацията, малката пластика или анимацията.)

 

Към следващата японска приказка:

Живата игла, мъртвата игла и летящата колесница.

 

Към индекса за бърз достъп до японските приказки.