Глинени и керамични играчки

Старинни глинени играчки

Керамични играчки

от Вятск:

от Смоленск

Дымковски керамични кукли

“Дядо ряпа вади” керамични кукли от Каргопол:

Жбанниковско керамично конче

Новоторжска керамика

Птиче-чуруличе

Глинени играчки от Саратовск

Старинна керамична кукла

Съвременен керамичен сувенир – Казачка

Торжокска керамика

Филимоновски керамични изделия

Приказна птица, изработена от деца

Матрьошки

Изработвани първо от дърво, а после от съвременни материали

 

Музикални играчки “Неваляшка”

 

 

Към “Играчки от дърво

Към “Сламени кукли

Към “Парцалени кукли

Към “Славянски обредни кукли

Към “Кукли – манекени

Към “Кукли за куклен театър

Към “Природа и фантазия

Към “ФЕЯ

 

Към общия индекс “ПРИКАЗКИ