Въпроси

 

Приказно пътешествие – Япония

Въпроси за разпечатване

1. Въпрос за І точка:

От кога в Япония записват данните за земетресенията?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 34.

2. Въпрос за І точка:

В коя държава, дори децата от детската градина са добре обучени и знаят, какво да правят при земетресение?    

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 29.

3. Въпрос за І точка:

На кой японски остров се намира гейзерът, в който маймуните макак са се изхитрили да се къпят и топлят през зимата?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004, с. 46.

4. Въпрос за І точка:

Кога и къде е регистрирано най-силното земетресение в Япония през 20 век?

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002, с. 18. Виж таблицата

5. На кой остров се намира Сапоро и с какво е прочут този японски град?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001, с. 88-89.

1. Въпрос за ІІ точки:

Коя е столицата, валутата, знамето на Япония?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001

2. Въпрос за ІІ точки:

Според древните японски легенди, какво се случва, когато голямата морска котка НАМАЦУ започне да се мята и да се блъска в подземните скали?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004

3. Въпрос за ІІ точки:

Кой направил дневник на вулкана Шоуа-Шинзан?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004

4. Въпрос за ІІ точки:

До какво е най-близо епицентърът и какво причинява това?

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002.

5. Въпрос за ІІ точки:

Терминът “цунами” идва от японски и означава … ?

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002

6. Въпрос за ІІ точки:

На картата, на югоизток от град Осака има исторически архитектурен паметник, завършен през 1584 година. Кой е той?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001.

1. Въпрос за ІІІ точки:

Защо  покривите на храмовете в Азия при земетресение се огъват нагоре-надолу, без да се разрушат?

Подсказване: Ползвайте енциклопедия “Знание” – “Вулканите”. Обърнете внимание на съдържанието, намерете на кои страници е статията “Как да се подготвим за земетресение?”

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

2. Въпрос за ІІІ точки:

В “Огнения пръстен” са разположени повече от половината земни вулкани. Къде се намира той?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004. Използвай и картата!

3. Въпрос за ІІІ точки:

Какво е “намацуе” и защо японците вярват, че носи късмет?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

4. Въпрос за ІІІ точки:

Кои два вида спорт – особено популярни в Япония са представени на картата на остров Кюшу?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001.

1. Въпрос за ІV точки:

Какво означава научният термин “субдукация” и какво предизвиква тя в Япония?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002.

2. Въпрос за ІV точки:

Какво означава терминът СИЛ във вулканологията?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

3. Въпрос за ІV точки:

Какво означава терминът МАГМА във вулканологията? Кога магмата се нарича лава?

Източник:

ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002.

4. Въпрос за ІV точки:

Коя е била мишената на цунами на 12 юли 1993 година?

Източник: ГРОМАН, Джефри. Неспокойната планета Земя. – София : Издателство “Фют”, 2002.

5. Въпрос за ІV точки:

Кои известни архитектурни и исторически паметници се намират на юг от Нагоя?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001.

6. Въпрос за ІV точки:

Кои са четирите най-големи японски острова:

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001.

Допълнителни въпроси за развитие на мисловните умения:

Въпрос за 6 точки:

1. Каква е разликата между вулканите от типа Хаваи и Стромболи?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004. Виж страниците 38-39!

Въпрос за 6 точки:

2. Каква е разликата между ДАЙКА и СИЛ?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004.

Въпрос за 6 точки:

3. Каква е разликата между КАЛДЕРА и КРАТЕР?

Източник: ВУЛКАНИТЕ. (Енциклопедия “Знание”) – София : Издателство “ФЮТ”, 2004. Използвай и Уикипедия в Интернет!

Въпрос за 6 точки:

4. Каква е разликата между европейския музикален инктрумент ксилофон и традиционния японски инструмент, нарисуван на картата близо до град Фукуока?

Източник: ИЛЮСТРОВАН детски атлас на света. – София : Издателство ФЮТ, 2001.

Към “Отговори”.

Към индекса за бърз достъп до японските приказки.