Бор

 

Как борът благодарил за стореното добро

Японска приказка

Живял някога добър, но много беден дървар. Обичал той дърветата, обичал ги и ги пазел. Знаел – прекършиш ли клонче – ще залинее дървото. Затова сечал само сухи – мъртви дървета, а за живите се грижел.

Един ден, изморен, приседнал да си почине под сянката на красив бор. Погледнал нагоре и видял прекършен клон. Смола се стичала по ствола, сякаш сълзи ронело вековното дърво.

– Кой те нарани така жестоко?! – възмутил се дърварят.

Откъснал той парче плат от ризата си, превързал дървото. Изведнъж, пред нето се посипали златни монети. Толкова много, че напълнили дисагите – достатъчно били парите, за да не гладува семейството му. Останали жълтици и за другите бедняци от селото. Тъй борът се отблагодарил на добрия и грижовен дървар.

В това село живеел и друг дървар – богат, алчен и зъл. Влезел ли в гората – кората на дърветата белел – смола да събира, живи клони сечал, вековни дървета повалял. Никак не го обичали горските обитатели, но нищо не можели да направят. Дърветата не можели да избягат от него. Научил той, че бедният му съсед забогатял и веднага пристигнал – започнал да го разпитва:

– Откъде у теб толкова злато?

Разказал му беднякът всичко. Хукнал веднага алчният дървар, стигнал до вълшебния бор. Вековното дърво шепнело, примамвало го:

– Приближи се! Не бой се! Докосни клонките ми, прегърни ствола ми и ще те облее …

– Да! Да! Поток! Много! Много жълтици! – извикал и злобно прекършил най-ниския клон на вековното дърво.

Потекла гъста, лепкава смола, покрила злия дървар от глава до пети. Викал, викал той за помощ – никой не го чул. Наложило се дълго да стърчи под дървото. Ветровете се извивали около него, снеговете го затрупали, студът сковал кръвта му. Едва когато се запролетило дъждовете отмили смолата. Оцелял богатият дървар, завърнал се у дома, но вече никога не белел кората на дърветата, живи клонки не кършел. Цветята заобикалял – да не ги стъпче.

Из:

СКАЗКИ наровов мира. В десяти томах. Т. ІІІ. Сказки народов Азии. – Москва : Изд. “Детская литература”, 1988, с. 56-57.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

Към индекса за бърз достъп до японските приказки.

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”.