ББЗ – 9

ББЗ – 9 – библиотечно-библиографски знания

ПОМОЩЕН АПАРАТ НА КНИГАТА / След втория учебен час /

Въпроси за самостоятелна работа на отборите в  библиотеката

На 22 отделни страници отпечатайте по десет въпроса – за всеки от двадесет и двата отбора (или индивидуални състезатели).

За отбор – 1:

 1. Кой е по-голям : анакондата или кралската кобра;

жабата ковач или зелената крастава жаба ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Алжир?

 

 1. Адмета била жрица на коя богиня ?

 

 1. В чест на кого бил кръстен град Абдера ?

 

 1. В коя област на Древна Гърция се намирала реката, която носела името на речния бог Азоп ?

 

 1. Кога в Древна Гърция са построени първите куполни гробници ?

 

 1. Гаметоцидите / гаметоцити / инхибитори ли са ?

 

 1. За каво служат вибрисите на тушканчика ?

 

 1. Резус може ли да се гмурка ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи, кога Шри Ланка ще бъде напълно обезлесена ?

 

За отбор – 2 :

 

 1. Кой е по-тежък : Грифовата или зелената костенурка ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Либия ?

 

 1. Как се казвала прекрасната дъщеря на речния бог Азоп ?

 

 1. Кой цар на Авлида заставял всички чужденци да работят като роби в лозята му ?

 

 1. Падала горящата колесница на Фаетон, кипяли водите на Алфей. Къде се намирал Алфей ?

 

 1. Кога Атина насърчава или принуждава много от съюзниците си да приемат демокрацията ?

 

 1. Гаметоцидите / гаметоцити / активизират ли процесите на растеж и развитие ?

 

 1. Избройте петте вида млечка, които са включени в Червената книга на България !

 

 1. Какво е “Беляк” ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи със същите темпове, кога земите на Хаити ще бъдат напълно обезлесени ?

 

За отбор – 3 :

 

 1. Кой скача по-далече: горската дългокрака жаба или тринидатската дървесница ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение във Венецуела ?

 

 1. Кого проклела Алтея в гнева си ?

 

 1. Под чии стени течала река Азоп ?

 

 1. Кои области в Древна Гърция разделяла река Ахелой ?

 

 1. Кога била епохата на великите драматурзи в Атина ?

 

 1. Гаметоцидите / гаметоцити / предизвикват ли изкуствен листопад ?

 

 1. Кой вид гъба съжителства с габър, бреза, бук, смърч ?

 

 1. “Амазона ” има ли синя багра в окраската си ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи със същите темпове, кога Гватемала ще бъде напълно обезлесена ?

 

За отбор – 4 :

 

 1. Кой живее по-високо : кавказката чесновница или червенокоремната бумка ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Манджурия ?

 

 1. Само в какво намирал радост Амфион ?

 

 1. Кой кацал често на върха на Акрокоринт ?

 

 1. Според древните гърци, кои били враговете на грифоните ? Какво знаете за тези митични същества ?

 

 1. Кога Микена властва на остров Крит и завладява двореца в Кносос?

 

 1. Сред съединенията, производни на янтарната киселина има ли ретарданти ?

 

 1. Кой вид гъба съжителства само с брезата ?

 

 1. Има ли” Червейница” в България ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи със същите темпове, кога Тайланд ще бъде напълно обезлесен ?

 

За отбор – 5 :

 

 1. Кой бяга по-бързо : пустинният или сивият варан ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустнриално значение в Мексико ?

 

 1. Чий син бил Амфион ?

 

 1. Според древногръцката митология, кой основал Акропола ?

 

 1. Как древните гърци си представяли грифоните ?

 

 1. Кога е поставено началото на Олимпийските игри ?

 

7.Ретарданти ли са амониевите соли ?

 

 1. Кой вид гъба се среща само в или близо до иглолистни гори?

 

 1. Има ли “Могиларка ” в България ” ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи, кога

Парагвай ще бъде напълно обезлесен ?

 

За отбор – 6 :

 

1.Кой може да гладува по-дълго : гребенестият тритон  или змията-яйцеед ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Суматра ?

 

 1. Атиняните убили Андрогей. Какъв данък плащали заради това ?

 

4.Според древните гърци на остров Аретиада живеели птици с медни пера, остри като стрели. Как се казвали тези птици ?

 

5.Според християните от Всемирния потоп се спасило семейството на Ной, според древните гърци – Девкалион и жена му Пира, а според митовете от древния Вавилон, кой оцелял ?

 

6.Кога Омировите поеми придобиват окончателния си вид ?

 

7.Ретарданти ли са фосфорните соли ?

 

8.Аполоновата пеперуда поставена ли е под закрилата на Закона за защита на природата ?

 

9.Какво е “морска оса “?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи със същите темпове, кога Колумбия ще бъде напълно обезлесена ?

 

За отбор – 7 :

 

1.Кой има повече деца : дъждовникът или медянката ?

 

2.Какво е най-голямото природно богатстно с индустриално значение в Шотландия ?

 

3.От кого била окована Антиопа ?

 

4.За кого била устроена засада на остров Астерид ?

 

5.Падала горящата колесница на Фаетон, кипяли водите на Еврота. Къде се намирала тя ?

 

6.Кога в Древна Гърция се появява писмеността ?

 

 1. Ретардантите инхибитори ли са ?

 

 1. Пеперудата “Балкански колиас” поставена ли е под закрилата на закона за Защита на природата ?

 

 1. Какво е “Цианеа ” и какви размери има ?

 

 1. Ако опустошаването на тропическите гори продължи със същите темпове, кога Еквадор ще бъде напълно обезлесен ?


За отбор – 8 :

 

1.Кой снася повече яйца : индийската кобра или тигровият питон ?

 

2.Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Северна Австралия ?

 

3.На какво е богиня Апата ?

 

4.Кой тиванец защитавал вратата на Атина и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

5.Коя била държавата край река Еврота, прочута в древността със славните си войни ?

 

6.Кога Александър Велики завладява Египет ?

 

7.Дефолиантите инхибитори ли са ?

 

 1. Пеперудата “Родопска еребия ” поставена ли е под закрилата на Закона за защита на природата ?

 

 1. С какво се храни ” Листорезачът ” ?

 

10.Според учените, колко процента от съществуващите сега животински видове в тропическите гори ще изчезнат до 2000 година ?

 

За отбор – 9 :

 

 1. Кой живее по-дълго:Исполинската саламандра или Нилският крокодил?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Атласките планини ?

 

 1. С кого се състезавала прочутата с изкуството си Арахна ?

 

 1. Кой тиванец защитавал Бореадската врата и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила горите на Ида. Къде се намирала тя ?

 

 1. Кога Египет е покорен от Рим ?

 

 1. Десикантите инхибитори ли са ?

 

 1. Пеперудата ” Нощно пауново око ” поставена ли е под закрилата на Закона за защита на природата ?

 

 1. Какво е ” Хралупар ” ?

 

 1. Колко процента от приматите могат да се намерят само в тропическите гори ?

 

За отбор – 10:

 

 1. Кой е прадядото но костенурките : ” протозухус ” или “триасохелис ” ?

 

 1. Какво е най-голямото богатство с индустриално значение във Вътрешна Монголия ?

 

 1. Кой бил кормчия на Арго ?

 

 1. Пещерата на коя богиня се намирала в цветущата долина Гаргафия?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила сенчестия Китерон. Къде се намирал той ?

 

 1. Кога Тутанхамон възстановява култа към старите богове ?

 

 1. Дефолиантите изсушават ли растенията от корен ?

 

 1. Хранят ли се пеперудите от семейство ” копринарки ” ?

 

 1. В какви цветове е обагрена ” неразделката ” ?

 

 1. Каква част от известните до сега видове птици обитават тропическите гори по поречието на река Амазонка ?

 

За отбор – 11 :

 

 1. Размахът на крилата на розовия пеликан по-голям ли е от размаха на тундровия лебед ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Голямата вододелна планина ?

 

 1. Защо 39 от Данаидите са наказани да носят вода от подземната река и да пълнят съд без дъно ?

 

 1. Кой тиванец защитавал вратата на Електра и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

 1. Според древните гърци къде се намирала Ливия ?

 

 1. Кога е построен прочутият древноегипетски храм Абу Симбел ?

 

 1. Десикантите предизвикват ли мъжка стерилност при растенията ?

 

 1. Хранят ли се пеперудите от семейство ” качулатки ” ?

 

 1. ” Ара ” има ли синя багра в окраската си ?

 

 1. Колко от известните до сега растителни видове виреят в тропическите гори ?

 

За отбор – 12 :

 

 1. Додо по-тежък ли е от малкия воден бик ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Ирландия ?

 

 1. Коя от Данаидите благословили боговете с многобройно потомство от велики герои ?

 

 1. Кой герой от древногръцката митология спасил жителите на Кромион от чудовището – глиган ?

 

 1. Древногръцкият град Ликосура / в Аркадия / бил в коя част на Гърция ?

 

 1. От кога в Египет се разпространява Християнството ?

 

 1. Кой е единственият газообразен фитохормон ?

 

 1. От кое семейство са най-примитивните пеперуди – свързващо звено между съвременните видове и отдавна измрели техни предшественици ?

 

 1. Какво е ” балканска чесновница ” ?

 

 1. По колко тона плодороден повърхностен слой отвличат от всеки хектар поройните тропически дъждове в обезлесените области – там, където са изсечени тропическите гори ?

 

За отбор – 13 :

 

 1. Кой яде повече – чинката или сойката ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Перу ?

 

 1. Чий син бил Еак ?

 

 1. Кой живеел в пещерата насред блатото край град Лерна ?

 

 1. Къде се намирали вълшебните извори, които спасили цар Мидас ?

 

 1. Кога манджурите превземат Пекин и основават династията Цин ?

 

 1. Какво значи думата ” афалина ” ?

 

 1. Какво значи терминът ” ауксини ” ?

 

 1. Какво значи думата ” кабарга ” ?

 

 1. След изсичане на тропическа гора, за колко години се изтощава почвата, ако се използва за земеделие ?

 

За отбор – 14 :

 

 1. Кой издържа повече на глад : полярната сова или лейзанският албатрос ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Полша ?

 

 1. На какво била богиня Ейрена ?

 

 1. Кой тиванец защитавал Нейската врата и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

 1. Къде се намирал древногръцкият град Немея ?

 

 1. Кои три изкуства са пренесени от Китай в Япония заедно с дзенбудизма ?

 

 1. Какво значи думата финвал ?

 

 1. Какво означава терминът ” хаустория ” ?

 

 1. Какво значи думата ” розела ” ?

 

 1. След унищожаването на тропическите гори, как хората се борят с ерозията ?

 

За отбор – 15 :

 

 1. Кой живее по-дълго / в зоопаркови условия / калифорнийският кондор или белоглавият лешояд ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в северната част на Хокайдо ?

 

 1. На какво е богиня Енюо ?

 

 1. На какво се любували нимфите край река Пактол ?

 

 1. Според древногръцката митология, къде се е намирала Оета?

 

 1. Как се нарича Японският парламент и кога заседава за пръв път ?

 

 1. Какво значи думата ” артемия ” ?

 

 1. Какво означава терминът ” апвелинг ” ?

 

 1. Какво значи думата ” гюрза ” ?

 

 1. Сред една почти незасегната от човешката дейност тропическа гора в Перу се намират развалините на древна цивилизация. Коя е тя ?

 

За отбор – 16 :

 

 1. Кой лети по-бързо : чайката или колибрито ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Централното Сибирско плато ?

 

 1. На какво е богиня Ерида ?

 

 1. Кой пиел вода от извора Пирена ?

 

 1. Падала горящата колесница на Фаетон, кипяли водите на Оронт. Къде се намирал Оронт ?

 

 1. Кога в Япония се въвежда китайската писменост ?

 

 1. Какво значи думата ” тагетес ” ?

 

 1. Какво значи терминът ” ентомофилия ” ?

 

 1. Какво значи думата ” махолебка ” “?

 

 1. Къде в тропическите гори на Перу има най-голямо разнообразие на папагалите макау ?

 

За отбор – 17 :

 

 1. Кой лети и живее по-високо : кондорът или брадатият лешояд ?

 

 1. Какво е най голямото природно богатство с индустриално значение в северната част на Швеция ?

 

 1. На какво най-много се радвал Зет ?

 

 1. Кой сънувал пророчески сън край извора на Пирена ?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила горите на Оса. Къде се намира тя ?

 

 1. Кога в Китай земеделските сечива започват да се изработват от желязо ?

 

 1. Какво значи думата ” еохипус ” ?

 

 1. Какво значи терминът ” гиберелини ” ?

 

 1. Какво значи думата ” карибу ” ?

 

 1. Къде в Перу съществува най-голямо разнообразие на птичи видове от тропическите гори ?

 

За отбор – 18 :

 

 1. Кой се гмурка по-дълбоко : големият гмурец или императорският пингвин ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Юта ?

 

 1. Чий син бил Зет ?

 

 1. Кой тиванец защитавал Пройтидската порта и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила горите на Пелион. Къде се намирал той ?

 

 1. Кога Съм Цян пише първата официална история „Записки на историка“ ?

/ Ако в показалеца липсват понятията “история”,”записки”, помисли,

кое най-близко по смисъл понятие може да те насочи към нужната информация./

 

 1. Какво значи думата “вербена ” ?

 

 1. Какво значи терминът ” десиканти ” ?

 

 1. Какво значи думата ” корела ” ?

 

 1. Къде в Перу тропическата гора почти не е засегната от човешка дейност ?

 

За отбор – 19 :

 

 1. Кой издържа по-дълго под водата : водният кос или зеленоглавата патица ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Ямайка ?

 

 1. На какво е богиня Кери ?

 

 1. Какво се намирало близо до нос Тенар, според древногръцката митология ?

 

 1. Древногръцкият град Псофида / в Аркадия / бил в коя част на Гърция ?

 

 1. От кога започва осемстотингодишният период на китайско влияние в Япония ?

 

 1. Какво значи думата ” белуха ” ?

 

 1. Какво означава терминът ” дефолианти ” ?

 

 1. Какво значи думата ” крехар ” ?

 

 1. Къде в Европа за последните 25 години на сградите са нанесени повече щети – в резултат на замърсяването на въздуха – отколкото за последните 2400 години от съществуването им ?

 

За отбор – 20 :

 

 1. В люпилото на коя птица има повече яйца : на мустакатия синигер или на тръстиковия дрозд ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Луизиана ?

 

 1. С какво бил известен Линкей ?

 

 1. На какво се любували нимфите в планината Тмол ?

 

 1. Къде се намирал древногръцкият град Сикион ?

 

 1. Кога Япония е приета за член на ООН ?

 

 1. Какво значи думата ” планорбис ” ?

 

 1. Какво означава терминът ” инхибитори ” ?

 

 1. Какво значи думата ” марал ” ?

 

 1. Къде в Европа на всеки 17 смъртни случая – един се дължи на замърсяването на околната среда ?

 

За отбор – 21 :

 

 1. Чии яйца са по-големи : на гигантската моа или на гигантския епиорнис ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Нидерландия ?

 

 1. На какво била богиня Нике ?

 

 1. Кой цар на Трахина дал убежище на Херкулесовата жена ?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила горите на Тмол. Къде се намирал той ?

 

 1. Кога е издаден ” Юнлъ дадиян ” – огромният речник на китайския език в 11 хиляди тома ?

/ Ако в показалеца липсва терминът ” речник “, кое най-близко понятие ще те насочи към нужната информация ? /

 

 1. Какво значи думата ” физа ” ?

 

 1. Какво означава терминът ” мутуализъм “?

 

 1. Какво означава думата ” медянка ” ?

 

 1. Къде в Европа от промишлеността са натрупани по 1000 тона прах на всеки квадратен километър ?

 

За отбор – 22 :

 

 1. Кой мъти по-дълго : гащатият мишелов или сребристата чайка ?

 

 1. Какво е най-голямото природно богатство с индустриално значение в Перм ?

 

 1. Коя е съпругата на титана Хиперион ?

 

 1. Кой тиванец защитавал Хомолоидската врата и срещу кого от аргоските войни се сражавал ?

 

 1. Падащата колесница на Фаетон подпалила зеления Хеликон. Къде се намирал той ?

 

 1. Кой и кога изобретил хартията ? / Ако в показалеца няма термин “хартия”, кое е най-близкото понятие, което може да те насочи към нужния текст? /

 

 1. Какво значи думата “Хиракотерий”

 

 1. Какво значи терминът ” хетерофилия ” ?

 

 1. Какво значи думата ” тарантула ” ?

 

 1. Къде в Европа близо три милиона души дишат въздух със съдържание на прах 4 пъти по-голямо от допустимото ?

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки