ББЗ – 8

ББЗ – 8 – библиотечно-библиографски знания

ВЪПРОСИ, ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА КОИТО НЯМА ПОДСКАЗВАЩО НАСОЧВАНЕ КЪМ КОНКРЕТЕН ТОМ НА ДЕТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ “ЗНАНИЕ”

 1. РП Какво е ” ЕКЕР ” ?

 

 1. Р Кои са ” ИНУИТИ ” ?

 

 1. РП Какво е ” МАРМОТ ” ?

 

 1. РПТ Какво е  ” ПАНГЕЯ ” ?

 

 1. РПТ Какво е ” ПРИКАЗНОТО ВРЕМЕ ” ?

ВЪПРОСИ ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРИЯ УЧЕБЕН ЧАС

Въпрос – 1:  Общо –  3 точки

 

 1. Хр Първият български владетел от рода Дуло загинал в бой срещу хазарите в същата година, когато се формира държавата на инките в Южна Америка. Кога се е случило това ?

 

 1. Хр По времето, когато маите създават своя държава в Северен            Юкатан, един от най-великите български ханове разширил българската територия до Среден Дунав и река Тиса. Кой е този хан ?

 

 1. Хр Три години преди да започне обединяването на англосаксонските кралства, кой български хан осъществил първите дипломатически връзки с франките? Кога се е случило това ?

 

Въпрос – 2:  Общо – 3 точки.

 

 1. К Какво е давал на света  през 1173 г Каракитанският хаганат            и с какво са търгували обитателите на Балканския полуостров?

 

 1. Хр Когато в Салерно /Италия/ е основан първият университет            в Европа, в същата година суша унищожава насажденията във            Византия, а година по-късно е първото нападение на печенегите в България. Кога се случва всяко от тези събития?

 

 1. Хр Една година след като норманите са изтласкани от Балканския            полуостров е потушен бунтът на павликяните в Пловдивско, а в Англия се извършва първото в Европа преброяване на населението. Кога става всяко от тези събития ?

 

Въпрос – 3:    Общо – 3 точки.

 

 1. К Кои са най-големите български църковни и книжовни средища            през “Златния век” ?

 

 1. К Кога през “Златния век” България воюва със Сърбия?

 

 1. Хр В годината на неуспешна война със Сърбия Българската църква е обявена за независима. Кога се е случило това ?

 

 Въпрос – 4:   Общо  –  3 точки.

 

 1. Хр Когато в Китай бил получен барутът, кой нападал българските земи ?

 

 1. Хр Три години след като Самуил разбил Василий II в Ихтиманския            проход, Русия приема християнството от Византия. Кога става всяко от тези събития ?

 

 1. К Според картата на Стария свят, колко жители имала България            през 1000 г.?

 

Въпрос – 5 :   Общо  –  3 точки.

 1. Хр В годината, когато завършва неуспешната война на България с            Унгария, Никея завладява Константинопол и възстановява Византия. Кога става това ?

 

 1. Хр През коя година България сключва уния с католическата църква,            а Константинопол е превзет от кръстоносците ?

 

 1. К С кои държави граничи България през 1230 г ?

 

Въпрос – 6:   Общо – 3 точки.

 

 1. Хр Когато започва упадъкът на цивилизацията на маите в Мексико

/ 800-900 г / :

 1. Кой завладява Северна Африка, Египет, Персия, част от Византия и нахлува в Испания ?
 2. Чий възход започва в Камбоджа ?
 3. Къде е преместена Японската столица ?

 

Въпрос – 7:     Общо – 4 точки.

 

 1. П През коя година е сключен Балканският съюз ?

 

 1. Р Срещу кого е насочен ” антисемитизмът ” и свързан ли е с дискриминацията ?

 

 1. Кк Кой е разработил теорията за Големия взрив – Орсън Уелс или Стивън Хокинг ?

 

 1. Хр Кой витамин е открит през 1932 г, когато се провеждат олимпий ските игри в Лос Анжелис ?

 

Въпрос – 8:               3 точки

 

/ 1900 – 1919 г /

 1. Хр Норвегия решава да забрани продажбата на алкохол в деня, когато          е образувано коалиционното правителство на Александър Стамболийски. Кога става това ?

 

Въпрос – 9:                 3 точки

/ 1920 – 1939 г /

 1. Хр В деня, когато е приет нов избирателен закон и за пръв път          българските жени получават избирателни права, Австрийското          правителство амнистира нацистите. Кога става това ?

 

Въпрос – 10:                3 точки

 

/ 1940 – 1959 /

 1. Хр Два дни след като Пиер Мендес-Франс става министър-председател на Франция, е открит мостът на река Дунав при Русе. Кога          става това ?

 

Въпрос – 11:                3 точки

/ 1969 – 1979 г /

 1. Хр Деветнадесетите олимпийски игри в Мексико сити са открити 7 дни след откриването на първата ежегодна Международна изложба на книгата в България. Кога става това ?

 

Въпрос – 12 :               2 точки

/ 1980 – 1992 г /

 1. Хр На следващия ден, след като Жельо Желев е избран за президент,          Ирак нахлува в Кувейт. Кога става това ?

 

Въпрос – 13:                2 точки

 1. Хр Кога Микеланджело проектира укрепления за Флоренция ?

 

Кога Микеланджело прави проект за купола на”Свети Петър”?

 

Въпрос – 14:                 2 точки

 1. Хр Кога завършва синият период на Пикасо ?

 

Кога завършва розовият период на Пикасо ?

 

Въпрос – 15:                 2 точки

 1. Хр На колко години е бил Рембранд, когато нарисувал картината            “Урок по анатомия на д-р Тулп” ?

 

На колко години е бил Рембранд, когато нарисувал картината            “Нощна стража”?

 

Въпрос – 16:       Общо – 5 точки.

 1. ПК Покажете на картата Караганда !

 

 1. РП “Изобарите” или “изохипсите” – кой от тях съединява места с          еднаква надморска височина?

 

 1. Пт Как се образуват ефузивните скали – когато магмата се излее          чрез вулкани или през пукнатини в земната кора ?

 

 1. П Кога реките образуват катаракти ?

 

Въпрос – 17:       Общо –  3 точки.

 1. П Чие писмо възприели древните гърци ?

 

 1. Хр Кога е завладян и опожарен дворецът в Пилос ?

 

 1. Хр Кога е построена Лъвската порта ?

 

Въпрос – 18:       Общо – 3 точки.

 1. С Богатствата на Египет пристигали и от Библос, особено ценен            бил дървеният материал от обширните кедрови гори. Коя държава се намира сега на мястото на древния Библос?

 

 1. Хр   Кога Пианхи завладява Египет ?

 

 1. Хр Кога Ментухотеп II обединява Египет ?

 

Въпрос – 19:       Общо – 3 точки.

 1. С По време на Първата империя един китайски император оставил            забележително наследство – воден път. Как се казвал този император и как нарекли водния път ?

 

 1. Хр Кога е построен Големият канал ?

 

 1. Хр Кога е живял Цао Сюецин и с какво бил известен ?

 

Въпрос – 20:       Общо – 3 точки

 1. П Колко бил дълъг Адриановият вал и от къде до къде се простирал ?

 

 1. Хр Кога римляните победили държавата на Селевкидите и кой ги            предвождал ?

 

 1. Хр С какво е запомнено управлението на Антоний Пий ?

 

Въпрос – 21:       Общо – 3 точки.

 1. П Как даймьо демонстрирали могъществото си ?

 

 1. Хр С какво бил най-известен Мурасаки Шикибу ?

 

 1. Хр Кога в Япония образованието става достъпно за всички ?

 

Въпрос – 22:       Общо –  3 точки.

 1. П Поради прецесията точката на пролетното равноденствие се е            преместила. В кое съзвездие се е намирала тя преди 2000г?

 

 1. Бгф Кой през 1000 година от новата ера събира и описва всички            известни по онова време календарни системи в книгата си:            “Хронология на древните народи” : Клавдий Птолемей, Василий            Струве, Бируни или Харлоу Шепли ?

 

Въпрос – 23 :      Общо  –  3 точки.

 1. Пст Какво е “бентал” ?
 2. Бгф Кой е първият българин, отпечатал научна статия по ботаника:            Николай Стоянов, Борис Стефанов, Стефан Георгиев или Никола            Арнаудов ?

 

Въпрос – 24:       Общо  –  3  точки.

 1. П Какво е участието на ултразвука в модерното облекло ?

 

 1. Бгф Кой през 1803 г създава първия модел на параход : Павел            Аносов, Роберт Фултон или Джеймс Уат ?

 

Въпрос – 25:       Общо  –  3 точки.

 1. П Как се наричат прозрачните, с красив жълто-червен цвят            кристали на циркона ?

 

 1. Бгф Кой през 1828 г пръв получава берилий: Дмитрий Менделеев,            Херман Хес, Амедео Авогадро, Фридрих Вьолер или Майкъл Фарадей ?

 

Въпрос – 26:       Общо  – 3 точки

 1. С Кой съвременен американски художник шокира публиката, като завършва картините си пръскайки ги или разливайки боя върху тях ?

 

Въпрос – 27:      Общо  – 3 точки.

 1. Хр Кой български учен и кога отпечатва книгата си: “Система на геологията и произход на кометите” ?

 

Въпрос – 28:        Общо  –  3 точки.

 1. нт За колко секунди се връща на Земята отразеният от Луната            лазерен лъч ?

 

 1. нт-ми Кога и къде са изобретени микроскопите ?

 

 1. кд От кога е най-старата мелница в Европа ?

 

Въпрос – 29:       Общо  –  3 точки:

 1. уо Кой създава първата ракета с течно гориво : Джоузеф Сван,            Енрико Ферми или Робърт Годард ?

 

 1. кт Колко % от земната повърхност е покрита с вода ?

 

 1. кт Коя планета на Слънчевата система има най-много луни ? Колко ?

 

Въпрос – 30:       Общо  –   3 точки.

 1. Пт “Бандикут” антилопа ли е или заек ?

40    Пт    Какво е “Мирикини” ?

 

Въпрос – 31:       Общо  –   3 точки.

 1. П Лековитите извори Балиева вода са вдъхновили един голям            български композитор – написал е опера за тях. Как се нарича тя? Кой е композиторът ?
 2. Спр С колко километра река Янтра е по-дълга от река Камчия ?
 3. С Колко дълга е източната българска граница ?

 

Въпрос – 32:       Общо  3 точки.

 1. П С кого може да се сблъскате в Стрижишкия циркус в Пирин и какво ще видите в две от Стрижишките езера ?

 

 1. Спр Попинолъшкият водопад е защитен от Закона за опазване на природната среда, още кои 4 пирински водопада са защитени природни обекти ?

 

 1. С Едни от най-старите сведения за Пирин и Осогово са от древногръцкия историк Страбон. С какво име той назовава общо двете планини ?

 

Въпрос – 33:    Общо   3 точки.

 1. П Чие име носи Велчовото мостче и защо ?

 

 1. Спр В кой от рилските резервати са запазени следи от ледникови форми ?

 

 1. С Кой рилски войвода се е борил срещу ангарията ?

 

Въпрос – 34:       Общо  5  точки.

 1. П С каква легенда е свързан известният родопски природен фе-

номен “Процепа” ?

 

 1. С Кои реликтни растения са запазени до днес в Родопите ?

 

 1. С Кога в Източните Родопи се изляла андезитна и риолотова лава?

 

Въпрос – 35:       Общо  3 точки.

 1. П С какво е най-известен Девическият метох в Сопот ?

 

 1. Спр Кои резервати в Златишко-Тетевенската планина знаете ?

 

 1. С Стара планина достига ли хионосферата ?

 

Въпрос – 36:       Общо  5 точки.

 1. Пи Кой победил амазонката Протоя ?

 

 1. Пг Как се образувал остров Низирос ?

 

 1. ПгБж В кое море се намирал остров Лемнос ?

 

Въпрос – 37:       Общо  5  точки.

 1. П Какво открил мексиканецът Алфонсо Касо край Уахака ?

 

 1. Хр Използвайте хронологическите таблици ! Отговорете, кой от скулпторите е живял и творил първи : Праксител или Фидий ?

 

 1. П-Хр В земите на коя днешна държава се е намирало дравното царство на чичимеките и приблизително през кой век те са победили толтеките ?

 

Въпрос – 38:       Общо  5  точки.

 1. СБж Геологът Чарлс Казо и антропологът Стюарт Скот, в търсене            на истината за Атлантида, се позовават на Тукидид, който описва земетресение в района на остров Аталанта. Къде се е намирал този остров ?

 

 1. Пи Според Айнщайн, кое е най-красивото преживяване, което            можем да имаме ?

 

 1. Пп Кога гърците започват да се занимават с астрология ?

 

Въпрос – 39:       Общо  5 точки.

 1. Пг Кое море е на югоизток от Палауан ?
 2. Пв Коя застрашена от изчезване птица се среща единствено в резервата Уд Бъфало ?
 3. Пв С какво ламантините биха могли да подпомогнат напояването ?

 

Въпрос – 40:       Общо  5 точки.

 1. Пг Кой се опитва да изяде Големия Бариерен риф ?

 

 1. ПгК От какво е застрашена природата в Тувалу ?

 

Р       Какъв вид тропическа буря се разразява в Тихия океан:            ураган, циклон или тайфун ?

 

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки