ББЗ – 6

ББЗ – 6 – библиотечно-библиографски знания

РАЗЯСНЕНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН ЧАС

Ако библиотеката не притежава някой от горните  40 източника, може съответният въпрос да не се дава на учениците.

Възможностите за провеждане на състезанието са няколко – в зависимост от фонда на библиотеката. Ако той включва повечето от използваните книги –  индивидуалното участие е за предпочитане. Ако не – тогава състезанието се провежда отборно. Желателно е да не работят заедно повече от три деца, за да бъде усвоено пълноценно умението за ползване справочния апарат на книгата.

При отборно състезание, по-удачно е да не се обявяват резултатите, докато не приключи и самостоятелната работа върху комплектите от десетте въпроса в извънучебно време. Това би дало възможност на библиотекаря да подпомогне всяко дете, съобразно неговите знания и нивото на умението му да ползва помощния апарат на книгата.

Проблеми създава дисциплината по време на занятията. Обикновено състезанието протича много шумно, емоциите са доста невъздържани. Това може да се преодолее, ако в регламента се включи даването на точки за “Уважение към останалите читатели, които работят в читалнята”.

Трудно се организира играта – така,че всеки отбор да получава веднага нов материал и въпроси за работа, след като приключи с първия източник. Може да се регламентира времето, през което отборът работи с дадена книга. Тогава по-бавните деца няма да смогват да отговорят – ще бъдат ощетени, но пък ще задоволите жаждата за знания на по-активните ученици.

Работата ни в Детския отдел на Библиотека „Л.Каравелов“ показа, че при отбори от двама души, с класове до 30 деца, остават достатъчно резервни източници, за да имат работа по-пъргавите и будни деца, без да се ограничава времето за работа с един източник. Всеки отбор тихо връща книгата и въпросите, с които вече е приключил. Така възможностите за избор и опознаване на различните елементи на помощния апарат на книгата не намаляват.

При формулирането на комплектите от десет въпроса за самостоятелна работа в извънучебно време е използвано старото издание на “Старогръцки легенди и митове” от Н.А.Кун , за да може децата да се научат да обръщат внимание на цифрите, които ги насочват към бележките в края на книгата. В новото издание на “Ведрина” ползването на бележките е значително улеснено –  те са подредени по азбучен ред.

Педагогическото майсторство на библиотекаря може да се изяви най-вече при създаването на интерес към състезанието.

Ако децата сами пожелаят в извънучебно време отборите да работят върху десетте въпроса – значи учебният час не е преминал напразно. Решили сме един от най-трудните проблеми – налице е мотивацията за формиране на умения за ползване помощния апарат на книгата.

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки