ББЗ – 5

ББЗ – 5 – библиотечно-библиографски знания

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА РАБОТА ВЪВ ВТОРИЯ УЧЕБЕН ЧАС

За учителя и библиотекаря

 

Въпрос – 1:  Общо –  3 точки

 1. Хр Първият български владетел от рода Дуло загинал в бой срещу

хазарите в същата година, когато се формира държавата на

инките в Южна Америка. Кога се е случило това ?  700 г

 

 1. Хр По времето, когато маите създават своя държава в Северен            Юкатан, един от най-великите български ханове разширил българската територия до Среден Дунав и река Тиса. Кой е този хан? Около 800 г. Хан Крум /803-814 г/.

 

 1. Хр Три години преди да започне обединяването на англосаксонските кралства, кой български хан осъществил първите дипломатически връзки с франките? Кога се е случило това ?  Англ.-827 ; С франките – 824 г.

 

Въпрос – 2:  Общо – 3 точки.

 1. К Какво е давал на света  през 1173 г Каракитанският хаганат и с какво са търгували обитателите на Балканския полуостров ?

Хаганатът със сребро, злато, живак,мед,роби,хартия.

Балканският полуостров с плодове, месо, зърно.

 

 1. Хр Когато в Салерно /Италия/ е основан първият университет в Европа, в същата година суша унищожава насажденията във Византия, а година по-късно е първото нападение на печенегите в България. Кога се случва всяко от тези събития?     1025; 1026 г.

 

 1. Хр Една година след като норманите са изтласкани от Балканския            полуостров е потушен бунтът на павликяните в Пловдивско, а в Англия се извършва първото в Европа преброяване на населението. Кога става всяко от тези събития ?  1085;   1086г.

 

Въпрос – 3:    Общо – 3 точки.

 1. К Кои са най-големите български църковни и книжовни средища през “Златния век” ?  Манастири: Рилски, Зографски, “Свети Наум“

Книжовни средища: Охрид, Плиска, Преслав.

 

 1. К Кога през “Златния век” България воюва със Сърбия? През 862, 870, 917, 924 г.
 2. Хр В годината на неуспешна война със Сърбия Българската църква е обявена за независима. Кога се е случило това ? 870г

 

Въпрос – 4:   Общо  –  3 точки.

 1. Хр Когато в Китай бил получен барутът, кой нападал българските земи ?   Маджарите-934-965. Барутът е открит около 950г.

 

 1. Хр Три години след като Самуил разбил Василий II в Ихтиманския            проход, Русия приема християнството от Византия. Кога става всяко от тези събития ? 17 август 986 г ; 989 г.

 

 1. К Според картата на Стария свят, колко жители имала България            през 1000 г.?  4 млн. Вж. условните знаци!

 

Въпрос – 5 :   Общо  –  3 точки.

 1. Хр В годината, когато завършва неуспешната война на България с Унгария, Никея завладява Константинопол и възстановява Византия. Кога става това ? През 1261 г.

 

 1. Хр През коя година България сключва уния с католическата църква,            а Константинопол е превзет от кръстоносците ? През 1204г.

 

 1. К С кои държави граничи България през 1230 г ?  На север с            Волинското княжество, на североизток със земите на куманите, на север и северозапад с Кралство Унгария, на запад с Кралство Сърбия, на юг с Епирската империя и Егейско море, на югоизток с Латинската империя.

 

Въпрос – 6:   Общо – 3 точки.

 1. Хр Когато започва упадъкът на цивилизацията на маите в Мексико

/ 800-900 г / :

 1. Кой завладява Северна Африка, Египет, Персия, част от Византия и нахлува в Испания ? Мюсюлманите.
 2. Чий възход започва в Камбоджа ? На кхмерите.
 3. Къде е преместена Японската столица ? В Киото.

 

Въпрос – 7:     Общо – 4 точки.

 1. П През коя година е сключен Балканският съюз ? 1912 г
 2. Р Срещу кого е насочен ” антисемитизмът ” и свързан ли е с дискриминацията ? Да, срещу евреите.
 3. Кк Кой е разработил теорията за Големия взрив – Орсън Уелс или

Стивън Хокинг ? Доказва, че черните дупки излъчват енергия.

 1. Хр Кой витамин е открит през 1932 г, когато се провеждат олимпийските игри в Лос Анжелис ? Витамин “Д”.

Въпрос – 8:          3 точки

/ 1900 – 1919 г /

 1. Хр Норвегия решава да забрани продажбата на алкохол в деня, когато         е образувано коалиционното правителство на Александър Стамболийски. Кога става това ?   6. октомври 1919 г.

 

Въпрос – 9:                 3 точки

/ 1920 – 1939 г /

 1. Хр В деня, когато е приет нов избирателен закон и за пръв път българските жени получават избирателни права, Австрийското правителство амнистира нацистите. Кога става това ?15.I.1937г

 

Въпрос – 10:                3 точки

/ 1940 – 1959 /

 1. Хр Два дни след като Пиер Мендес-Франс става министър-председател на Франция, е открит мостът на река Дунав при Русе. Кога става това ? 18 / 20 юни 1954 г

 

Въпрос – 11:                3 точки

/ 1969 – 1979 г /

 1. Хр Деветнадесетите олимпийски игри в Мексико сити са открити 7 дни след откриването на първата ежегодна Международна изложба на книгата в България. Кога става това ?

Отг. игрите – на 12.Х.1968, изложбата на 5.Х.1968 г.

 

Въпрос – 12 :               2 точки

/ 1980 – 1992 г /

 1. Хр На следващия ден, след като Жельо Желев е избран за президент, Ирак нахлува в Кувейт. Кога става това ? 1/2 август 1990 г

 

Въпрос – 13:                2 точки

 1. Хр Кога Микеланджело проектира укрепления за Флоренция ?

1529 на 54 години.

 

 1. Хр Кога Микеланджело прави проект за купола на”Свети Петър”?

1561 г на 86 години.

 

Въпрос – 14:                 2 точки

 1. Хр Кога завършва синият период на Пикасо ? 1905г-на 24 години.

 

 1. Хр Кога завършва розовият период на Пикасо ? 1906г-на 25 г.

 

 

Въпрос – 15:                 2 точки

 1. Хр На колко години е бил Рембранд, когато нарисувал картината

“Урок по анатомия на д-р Тулп” ?  1632г/на 26 г.

 

 1. Хр На колко години е бил Рембранд, когато нарисувал картината

“Нощна стража”?  1642 г – на 36 години.

 

Въпрос – 16:       Общо – 5 точки.

 1. ПК Покажете на картата Караганда ! В Казахстан: 49 53 с.ш.

73 градуса и 07 и.д.

 

 1. РП “Изобарите” или “изохипсите” – кой от тях съединява места с          еднаква надморска височина? Изохипсите.

 

 1. Пт Как се образуват ефузивните скали? – Когато магмата се излее          чрез вулкани или през пукнатини в земната кора.

 

 1. П Кога реките образуват катаракти ? Бързеи се образуват, когато         реките преминават през участъци с твърда и мека скала.

 

Въпрос – 17:       Общо –  3 точки.

 1. П Чие писмо възприели древните гърци ?    Финикийското.

 

 1. Хр Кога е завладян и опожарен дворецът в Пилос ? 1200г.пр.н.е.

 

 1. Хр Кога е построена Лъвската порта ?  ХIII в.пр.н.е.-в Микена.

 

Въпрос – 18:       Общо – 3 точки.

 

 1. С Богатствата на Египет пристигали и от Библос, особено ценен            бил дървеният материал от обширните кедрови гори. Коя държава се намира сега на мястото на древния Библос? Ливан

Вж. съдържанието – рубрика “Богатствата на Египет”.

 

 1. Хр Кога Пианхи завладява Египет ? Цар на Нубия – 728 г пр.н.е.

 

 1. Хр Кога Ментухотеп II обединява Египет ? През 2040 г пр.н.е.

 

 

Въпрос – 19:       Общо – 3 точки.

 1. С По време на Първата империя един китайски император оставил            забележително наследство – воден път. Как се казвал този император и как нарекли водния път ? Янди, Големият канал, свързващ делтата на р. Яндзъ със северните части на страната.

 

 1. Хр Кога е построен Големият канал ? 605 -610 г от н.е.

 

 1. Хр Кога е живял Цао Сюецин и с какво бил известен ? 1715-1801г –            Обеднял аристократ, автор на най-четения китайски роман: “Сън в червената стая”.

 

Въпрос – 20:       Общо – 3 точки

 

 1. П Колко бил дълъг Адриановият вал и от къде до къде се простирал?  Осемдесет римски мили. В Британия – от Нюкасъл до Карлайл.

 

 1. Хр Кога римляните победили държавата на Селевкидите и кой ги           предвождал, когато превърнали Сирия в римска провинция ?

Помпей – 63 г пр.н.е.

 

 1. Хр С какво е запомнено управлението на Антоний Пий ? Златен            период на мир и благоденствие.

 

Въпрос – 21:       Общо – 3 точки.

 

 1. П Как даймьо демонстрирали могъществото си ? Строели замъци.

 

 1. Хр С какво бил най-известен Мурасаки Шикибу ? Около 1010 г            създава епическата творба “Генджи моногатари”.

 

 1. Хр Кога в Япония образованието става достъпно за всички ?            Около 1870 г – запознават се със западната наука и модерна           промишленост.

 

Въпрос – 22:       Общо –  3 точки.

 

 1. П Поради прецесията точката на пролетното равноденствие се е            преместила. В кое съзвездие се е намирала тя преди 2000г?

Вж. Прецесия – стр.113.  Отг. : В съзвездие “Овен”.

 

 1. Бгф Кой през 1000 година от новата ера събира и описва всички            известни по онова време календарни системи в книгата си: “Хронология на древните народи” : Клавдий Птолемей, Василий Струве, Бируни или Харлоу Шепли ?  Бируни от Кят – столицата на Хорезъм / днес част от Узбекистан/.

 

Въпрос – 23 :      Общо  –  3 точки.

 1. Пст Какво е “бентал” ?   Един от най-големите основни биотопи            на хидросферата, обхващащ дъното на даден воден басейн и водата непосредствено над него.

 

 1. Бгф Кой е първият българин, отпечатал научна статия по ботаника:            Николай Стоянов, Борис Стефанов, Стефан Георгиев или Никола            Арнаудов ?     Стефан Георгиев – 1887 г в Германия.

 

Въпрос – 24:       Общо  –  3  точки.

 1. П Какво е участието на ултразвука в модерното облекло ?

Вж. облекло – стр. 284. Безтегелната машина заварява тъка           ните с помощта на ултразвук.

 1. Бгф Кой през 1803 г създава първия модел на параход : Павел            Аносов, Роберт Фултон или Джеймс Уат ? Роберт Фултон.

 

Въпрос – 25:       Общо  –  3 точки.

 1. П Как се наричат прозрачните, с красив жълто-червен цвят            кристали на циркона ?  Хиацинти – това са редки скъпоценни камъни.
 2. Бгф Кой през 1828 г пръв получава берилий: Дмитрий Менделеев,            Херман Хес, Амедео Авогадро, Фридрих Вьолер или Майкъл Фарадей ?   Фридрих Вьолер.

 

Въпрос – 26:       Общо  – 3 точки

 1. С Кой съвременен американски художник шокира публиката, като завършва картините си пръскайки ги или разливайки боя върху тях ?  Вж. съдържанието – рубрика “Нови граници – Америка”  –  Джаксън Полък.

 

Въпрос – 27:      Общо  – 3 точки.

 1. Хр Кой български учен и кога отпечатва книгата си: “Система на геологията и произход на кометите” ? 1847 г д-р Петър Берон.

 

Въпрос – 28:        Общо  –  3 точки.

 1. нт За колко секунди се връща на Земята отразеният от Луната лазерен лъч ?   2 секунди.
 2. нт-ми Кога и къде са изобретени микроскопите ? В Холандия в края на 16 век.
 3. кд От кога е най-старата мелница в Европа ?  От 1150 г

 

Въпрос – 29:       Общо  –  3 точки:

 1. уо Кой създава първата ракета с течно гориво : Джоузеф Сван,            Енрико Ферми или Робърт Годард ? През 1926 г.
 2. кт Колко % от земната повърхност е покрита с вода ? 71 %

Вж. и “Земя и факти” стр. 116.

 1. кт Коя планета на Слънчевата система има най-много луни ?            Колко ?   Сатурн – 17.

 

Въпрос – 30:       Общо  –   3 точки.

 1. Пт “Бандикут” антилопа ли е или заек ? Заек.
 2. Пт Какво е “Мирикини” ? Обикновена нощна маймуна.

 

 

Въпрос – 31:       Общо  –   3 точки.

 1. П Лековитите извори Балиева вода са вдъхновили един голям            български композитор – написал е опера за тях. Как се нарича тя? Кой е композиторът ?  “Самодивско изворче”, Маестро Атанасов.
 2. Спр С колко километра река Янтра е по-дълга от река Камчия ?

Вж. “Справочник : По-големи реки” Отг. С 41 км.

 1. С Колко дълга е източната българска граница ? 378 км.

Вж.Съдържание – рубрика “Положение и граници”.

 

 

Въпрос – 32:       Общо  3 точки.

 1. П С кого може да се сблъскате в Стрижишкия циркус в Пирин и какво ще видите в две от Стрижишките езера ? С мечка, пъстърва

 

 1. Спр Попинолъшкият водопад е защитен от Закона за опазване на природната среда, още кои 4 пирински водопада са защитени  природни обекти ? Брезнишки, Бъндеришки скок, Демянишки скок, Юленски скок. Вж.”Справочник: Защитени обекти и забележителности”.

 

 1. С Едни от най-старите сведения за Пирин и Осогово са от древногръцкия историк Страбон. С какво име той назовава общо двете планини ? Орбел  Вж. Съдържание – рубриката “Планината Пирин”.

 

Въпрос – 33:    Общо   3 точки.

 1. П Чие име носи Велчовото мостче и защо ? На учителя Иван Велев            инициатор за построяването на хижа Мусала. Мостче над река Мусаленска Бистрица.

 

 1. Спр В кой от рилските резервати са запазени следи от ледникови форми ? В циркуса на Урдините езера. Вж. Справочник – “Резервати”.
 2. С Кой рилски войвода се е борил срещу ангарията? Христо Чакъра – Чакър войвода  Вж. Съдържанието – рубриката “Рила в нашата история”.

 

Въпрос – 34:       Общо  5  точки.

 1. П С каква легенда е свързан известният родопски природен фе           номен “Процепа” ? Другото му име е Стайкин камък – скала с голяма цепнатина, свързана с легендата за красавицата Стайка и змея, когото тя с хитрост успяла да унищожи.

 

 1. С Кои реликтни растения са запазени до днес в Родопите ?

Вж. Съдържанието – рубриката “Растителен и животински свят”.

Реликтни растения запазени още от младия терциер са еловите гори, някои видове орхидеи, Хаберлея родопезис / силивряк/, Сидерикус скардикус / пирински, мурсалски чай / и др.

 

 1. С Кога в Източните Родопи се изляла андезитна и риолотова лава?

Вж. Съдържанието – рубриката “Геоложко и геоморфоложко развитие”.  Отг. В края на палогена, когато там имало голяма вулканична активност.

 

Въпрос – 35:       Общо  3 точки.

 1. П С какво е най-известен Девическият метох в Сопот ?

Васил Левски имал там скривалище.

 

 1. Спр Кои резервати в Златишко-Тетевенската планина знаете ?

Вж. Справочник – “Резервати” Отг. Боатин 1226 ха,

Царичина – 1143 ха, Кашка 111 ха.

 

 1. С Стара планина достига ли хионосферата ? Да. Вж. Съдържанието – рубриката “Геоморфоложко развитие”.

 

Въпрос – 36:       Общо  5 точки.

 1. Пи Кой победил амазонката Протоя ? Херкулес
 2. Пг Как се образувал остров Низирос ? Страшният бог Посейдон преследвал гиганта Полибот, откъртил с тризъбеца си парче от остров Кос и го стоварил върху него. Така се образувал остров Низирос.
 3. ПгБж В кое море се намирал остров Лемнос ? В северната част на Егейско море.

 

 

Въпрос – 37:       Общо  5  точки.

 1. П Какво открил мексиканецът Алфонсо Касо край Уахака ?

Съкровището на Монте Албан – скъпоценности, пирамиди, храмове, гробници, ритуални съдове, мозайки, фрески. От предацтекско време.

 

 1. Хр Използвайте хронологическите таблици ! Отговорете, кой от скулпторите е живял и творил първи : Праксител или Фидий ?  Фидий – около 400 г пр.н.е, Праксител – около 370 г пр.н.е. Обърни внимание – всички дати в тази таблица са от пр.н.е. !

 

 1. П-Хр В земите на коя днешна държава се е намирало древното царство на чичимеките и приблизително през кой век те са победили толтеките ? В днешно Мексико. Предполага се, че това е станало през 10 или 11 век от новата ера.

Вж. първо показалеца, после хронологическите таблици!

 

Въпрос – 38:       Общо  5  точки.

 1. С-Бж Геологът Чарлс Казо и антропологът Стюарт Скот, в търсене на истината за Атлантида, се позовават на Тукидид, който описва земетресение в района на остров Аталанта. Къде се е намирал този остров ? В Гърция – до остров Евбея.

Вж. първо съдържанието – рубриката “Истинската Атлантида”,

после вж. “Бележки-коментар”.

 

 1. Пи Според Айнщайн, кое е най-красивото преживяване, което            можем да имаме ?  Усещането за тайнственото.

 

 1. Пп Кога гърците започват да се занимават с астрология ?

Около 400 г пр.н.е. Вж. “Предметен показалец”- астрология.

 

Въпрос – 39:       Общо  5 точки.

 1. Пг Кое море е на югоизток от Палауан ? Отг. Сулуско.
 2. Пв Коя застрашена от изчезване птица се среща единствено в резервата Уд Бъфало ?

Вж. “Показалец на животни и национални паркове”.

Отг. Американски жерав – само 14 птици в света.

 1. Пв С какво ламантините биха могли да подпомогнат напояването ?

Изяждат растенията, които задръстват напоителните съоръжения.

 

Въпрос – 40:       Общо  5 точки.

 

 1. Пг Кой се опитва да изяде Големия Бариерен риф ?

Морската звезда “Трънен венец”. Вж. “Показалец на географски местности и фактори, застрашаващи околната среда”!

 

 1. ПгК От какво е застрашена природата в Тувалу ? От наводнения.

Вж. “Показалец на географските наименования”, картата, значението на условните знаци.

 1. Р Какъв вид тропическа буря се разразява в Тихия океан: ураган, циклон или тайфун ?  Тайфун.

 

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки