ББЗ – 13

ББЗ – 13 – Библиотечно-библиографски знания  

ВЪПРОСИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО  “ИСТОРИЯ НА СВЕТА”

ТОМ 1   Въпрос – 1

В глинена плочка от времето на цар Урукагина за пръв път в историята на човечеството е употребена думата ……………?  П

ТОМ 1   Въпрос – 2

Как минойците изобразявали богинята-майка, повелителка на природните сили, пред които жителите на остров Крит били безпомощни?   П+илюстр.

ТОМ 1   Въпрос – 3

Кого шумерите изобразявали с риби, които плуват покрай раменете му: Хамурапи, Яншао, Енки?   П+скоби

ТОМ 1   Въпрос – 4

Кой изработва писмената система, наречена “линеар А”, във века, когато династията Шан заменя династията Ся, а хиксосите нападат Долен Египет?    Хр.

ТОМ 2   Въпрос – 5

Как се нарича напитката, която индоарийците използват при религиозните церемонии?  П

ТОМ 2   Въпрос – 6

Кой приготвя Санджем за пътуването му към задгробния живот?   П+илюстр.

ТОМ 2   Въпрос – 7

Кой асириец намира убежище зад стените на Ниневия: Цере, Таверет, Синшарискун?  П+текст в скоби

ТОМ 2   Въпрос – 8

Кой е първият етруск, възкачил се на римския трон, във века на Ашурбанипал и Псаметих Египетски, когато са създадени и първите републики в Индия?  Хр.

ТОМ 3   Въпрос – 9

Според будизма, как се нарича Колелото на Закона? П

ТОМ 3   Въпрос – 10

По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а дървесина от ……? П

ТОМ 3   Въпрос – 11

Смъртното наказание за кражба на зелка се отменя от:  Саис, Сиканос, Солон?           П+текст в скоби

ТОМ 3   Въпрос – 12

Когато процъфтява поезията в Древна Гърция творят трима от най-великите трагически поети. По колко от драмите на всеки от тях са съхранени до наши дни?  П+С

ТОМ 3   Въпрос – 13

По времето, когато келтите от вътрешността на Европа започват да търгуват с гърците, в Персия се стандартизира монетосеченето, в Китай монетите изместват размяната и раковините, а вавилонският цар Навухудоносор изгаря …….?  Хр.

ТОМ 4   Въпрос – 14

Жреците на коя религия са наричани “маги”?  П

ТОМ 4   Въпрос – 15

Един от най-великите китайски владетели Уу Ди завладява част от Анам, която по-късно е наречена… ?   П+ново име

ТОМ 4   Въпрос – 16

Кой владее вечния рай: Андриск, Екбатана, Ксиуангму?  П+скоби

ТОМ 4   Въпрос – 17

Кой създава Партското царство в същия век, когато е основана династията Хан, а Рим побеждава Ханибал?  Хр.

ТОМ 5   Въпрос – 18

Кога Атила разграбва Сердика?  П

ТОМ 5   Въпрос – 19

Китайските хуни в началото на 4.век са известни и под името ……?  П

ТОМ 5   Въпрос – 20

Кой жертва Африка, за да запази Галия за Римската империя: Истакр, Ахриман, Аеций?         П+скоби

ТОМ 5   Въпрос – 21

Разцветът на културата Мочика в Северно Перу започва, когато Чандрагупта Първи основава своята династия в Индия, а Константин Първи свиква Първия вселенски събор – къде?                                   Хр.

ТОМ 6   Въпрос – 22

Великият Китайски канал – дълъг 1500 км, е построен с принудителен труд между 605 и 610 г., скоро след изграждането на новата южна столица Янчжоу. По времето на кой император става това?   П

ТОМ 6   Въпрос – 23

Хеян-кио е древното име на…………..?   П

ТОМ 6   Въпрос – 24

Кой става император под името Тенчи: Павия, Хирбат ал-Мавджар, Гао-дзон?   П+скоби

ТОМ 6   Въпрос – 25

Кой основава нова династия със столица в Багдад през същия век, когато синовете на Пипин стават крале на франките, когато бунтът на Ан-Лу-шан предизвиква гражданска война в Китай и когато е съставена антологията “Манйосю”, съдържаща повече от 4500 поеми?  Хр.

ТОМ 7   Въпрос – 26

В светилището на Буда Амида в Уджи има 75 килограмова статуя. Кое животно е  изобразено там и символ на какво е то в Азия?    П+илюстр.

ТОМ 7   Въпрос – 27

Каква писменост използвала Кими?  П+вж.

ТОМ 7   Въпрос – 28

Кой е най-големият и стар викингски град: Виза, Йозей или Хедеби?   П+текст в скоби

ТОМ 7   Въпрос – 29   /500 – 1000 г.сл.Хр./

Когато културите на Тиахунако и Хуари в Перу достигат своя разцвет, император Фудживара-но Мичинага управлява Япония, Василий Първи основава Македонската династия във Византийската империя, а викингският флот начело със Зигфрид и Орм близо година обсажда…?  Хр.

ТОМ 2   Въпрос – 30       

Сиракуза – съперничеща по сила и престиж на най-важните градове-държави, била създадена като коринтска колония на: Анхесенамен, Ипи, Ортигия?

 ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В УЧЕБНИЯ ЧАС

                 Първи отбор – том 1.

 1. Най-ранният сборник от закони и от времето на Ур-Наму – 21 в.пр.Хр. Учените смятат, че негов автор е …? П
 2. Как се нарича тайнственият египетски бог на светлината, който можел да приема земната форма на овен или гъска: Загрос, Нармер, Амун? П + скоби
 3. В гробницата на кой фараон е открита тази изящна рисунка, според изписаните на стената йероглифи?  П + илюстр.
 4. Кой издига стъпаловидната пирамида на Джосер в Сахара през същия век, когато царува прославеният Гилгамеш, а минойците от остров Крит търгуват активно със средиземноморските страни и стигат чак до Египет? Хр.

                 Втори отбор – том 2.

 1. В края на 8 в.пр.Хр. финикийски преселници от Тир създават колония, която по-късно европейските народи наричат Картаген. Какво име дават на своя “нов град” преселниците? П
 2. Кой от синовете на Ашурбанипал след смъртта му владее Вавилон: Ламашту, Нимруд, Шамаш-шум-укин? П + текст в скоби
 3. Как се нарича централната зала в палата на микенските царе? П + илюстр.
 4. Във века, когато са основани: Рим, гръцката колония в Сиракуза, Чавин де Уантар в Перу, кой изгражда гр. Хорсабад и заема вавилонския трон? Хр.

                 Трети отбор – том 3.

 1. По времето на Дарий I търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а лен и папирус от …..? П
 2. Статуята на слънчевия бог на етруските в храма във Веий е изработена от: Набонид, Пирги, Вулка.  П + текст в скоби
 3. Когато процъфтява поезията в Древна Гърция се създават много пеани. Какво представляват те? С
 4. Първият Атински флот е създаден в същия век, когато Бимбисара от Магадха основава империя в Индия, плебейското събрание в Рим е признато за държавен орган, а Дарийе разбит от гърците. През кой век?    Хр.

               Четвърти отбор – том 4.

 1. Диоген и последователите му са твърде мрачни и водят “кучешки живот”. Гръцката дума, означаваща “кучешки”, им създава прозвището…….? П
 2. Кой протестира: “римляните използват нашите ръце и тела, за да правят пътища през гори и блата”: Арташастра, Библос, Калгак? П + скоби
 3. Северно и западно от Великата китайска стена легионите на Шъхуанди разгромяват ксионгну. Как в  Европа става известен този народ, към който те принадлежат /според авторите на “Възходът на империите”/?    П + ново име
 4. Кой значително разширява границите на империята на Хан през същия век, когато партският пълководец Митридат Втори разбива скитите и арменците, римляните разорават руините на Картаген и засяват сол в браздите, а Македония става римска провинция?   Хр.

                  Пети отбор – том 5.

 1. Запотеките са първите американци, оставили писмени сведения за своята история. Къде? П
 2. Кой е най-внушителният град на маите: Картикея, Ксайп Тотек, Тикал? П + скоби
 3. През III в.сл.Хр. с какво име е бил известен Виетнам? П + име
 4. Три века след като Монте Албан става политическа столица и церемониален център на запотеките, а народът наска разчертава пустинята с огромни рисунки и животни, Фунан става царство в делтата на…..? Хр.

                 Шести отбор – том 6.

 1. Японците дълго са използвали к и т а й с к а т а к а л и г р а ф и я. В един будистки текст можете да видите тази писменост под рисунка, която показва, как индийски цар се готви да излее ароматизирана вода. Какво символизира този жест?     П
 2. Кой е първият пратеник на владетеля на обединена Япония в Китай: Ман-йосю, Ма Юан, Яману но Окура? П + скоби !
 3. Първият абасидски халиф, печелещ победа след победа и сломил последната съпротива на Омейядите, е Абу ал Аббас. Как още е наричан той? П вж
 4. Кой японски принц-регент издава “Конституция от 17 статии” през същия век, когато Уен-ди основава династията Суй и възстановява единството на Китай, когато англосаксите на крал Едуин от Нортумбрия приемат християнството, а управниците на Мека приемат исляма? Хр.

                 Седми отбор – том 7.

 1. С кого са живели в пълна хармония хохокамите от земите на днешна Южна Аризона? П
 2. Кой е изобразен върху саркофаг: Аячуко, Го-Санджо или Турпин? П + скоби + текст
 3. Харалд Русокосия е първият крал на Норвегия, а кой е обединил Дания?  П
 4. Когато културите на Тиахунако и Хуари в Перу достигат своя апогей (500-1000 след Хр.), иконоборството е отменено във Византия, норвежците колонизират Исландия, а Хейан-кио (днешният град Киото) става столица на Япония по времето на император……..?  Хр.

       ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВЪПРОСИ

    ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В УЧЕБНИЯ ЧАС

                 Първи отбор – том 1.

 1. В акадски клинопис – в един от първите епоси в света – се разказва за потопа. Кой е шумерският Ной, спасил се от бедствието в дървен ковчег: Киш, Шу-син, Арта-хасис ? П + скоби
 2. Защо минойците от остров Крит поставяли гигантски каменни бичи рога край  светилищата си?  П
 3. За кого древните египтяни оставяли дарове в гробниците – за Ах, Ба или Ка? П
 4. Кой шумерски владетел записва първите закони във века, когато Ментухотеп II завзема властта в Тива? Хр.

                  Втори отбор – том 2.

 1. Бхарат е санскритското название на коя днешна държава? П
 2. Първият велик стил на американското изкуство и архитектура, основа за първата цивилизация на Новия свят, се създава от жреческата класа в Чавин де Уантар. С какво са свързани главно изображенията от Чавин?   П
 3. Освен на плодородието, на какво още са богове Арсафес и Хатор?  П + илюстр.
 4. Докато асирийците създават Ведите, бог Атон в Египет е сменен от Амон, евреите бягат от Египет, в Китай се възцарява династията Чжоу, а финикийците създават своя азбука. Кои велики литературни творби се раждат в края на този 600-вековен период?  Хр.

                 Трети отбор – том 3.

 1. Кой пръв обявява будизма за официална държавна религия? П
 2. “Бодхи” или “Дървото на мъдростта” е край: Чана, Клеомен, Гайа? П + текст в скоби
 3. По времето на Дарий I търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а сребро, мед и желязо от …….? П
 4. Във века на Дарий I и Кир Велики римските патриции премахват монархията и я заменят с република, в Индия Буда получава просветление, първата гръцка драма е представена в Атина. Кой от най-известните китайски философи живее през този век? Хр.

               Четвърти отбор – том 4.

 1. “Ти знаеш как да печелиш битки, но не знаеш как да използваш победите си!” Кой е казал това: Юе, Укселодунум, Махарбал? П + скоби
 2. Една група от ученици на Сократ отхвърлят идеята за града-държава и изискват вярност към цялото човечество. Те смятат, че щастието може да се постигне само, ако се върнат към примитивното самозадоволяване, необременено от задължения или собственост. Кой философ дава личен пример за такъв начин на живот?    П
 3. С чие име става известна Дакия, след като Траян разгромил войските й и я опустошил? П + ново име
 4. Кой маурийски император завладява Калинга през същия век, когато империята на Александър е разделена на три царства, а Рим постига господство над Централна Италия? Хр.

                     Пети отбор – том 5.

 1. Коя е първата варварска държава на територията на Римската империя, създадена от вестготите начело с Валиа в началото на V век? П
 2. Фенг-ксиан-си – будистко светилище с монументални фигури, изсечени в твърдия варовик – се намира в: Одоакър, Улфила, Лонгмен? П + скоби + илюстр.
 3. През I в.сл.Хр. с какво име е бил известен Афганистан и в чии ръце попада след разпадането на Партската империя? П
 4. Когато Атила застава начело на хуните, а вестготът Аларик завладява Рим, кой пише на санскрит пиесата “Шакунтала”? Хр.

                 Шести отбор – том 6.

 1. Кой е най-важният символ на божествената императорска власт, защото е символ и на древната богиня на слънцето – Аматерасу – митичната прародителка на японската императорска фамилия? П
 2. За изтънчените китайци Япония е чудатата страна Уа. Какъв йероглиф използвали те, за обозначаването й?  П
 3. Какво е съвременното име на Анам? П – вж.
 4. Коя е първата постоянна столица на Япония? Основана е през същия век, когато е издаден законникът “Тайхорьо”, когато започва да проповядва хиндуисткият философ Шанкара и когато мюсюлманите навлизат в територията на франките.  Хр.

                 Седми отбор – том 7.

 1. С кого са живели в пълна хармония могольоните в планините на съвременния щат Ню Мексико? П
 2. Според легендата от кого са произлезли мразовитите великани: от Сайил, от Гудрум или от Имир? П + текст в скоби
 3. Кукай – един от най-великите мъже на Япония – поет, учител, художник, най-изкусният калиграф на своето време, основал…….? П
 4. Когато културите на Тиахунако и Хуари в Перу достигат своя разцвет (500-1000 г.сл.Хр.), Лейф Ериксон открива Новия свят, създадена е будистката секта Тендай, а кой освобождава Крит от арабите?      Хр.

                  РЕЗЕРВНИ ВЪПРОСИ

                          ТОМ ПЪРВИ

Т.1.    87. Според легендите първият от предците на Ю Велики се появил на света с тяло на …………?    П

Т.1.    88. Император Ю Велики укротил жълтата река и създал ………….?      П

Т.1.    89. При лятното слънцестоене в Стоунхендж слънцето изгрява над ритуалния камък, а  къде то осветява задната страна на гробница само в деня на зимното слънцестоене ?  П

Т.1.    90. Какво означава “лабиринт” според микенците от двореца в Минос ?   П

Т.1.    91. Кой побягва – отвратен от почитателите на богинята Нин Каси ?   П

Т.1.    92. Как шумерите наричали главният учител в Едубата? П

Т.1.    93. Народът, чийто бог на слънцето е Уту, а на водата Енки, има една и съща богиня за любовта и войната. Кой е народът и коя богинята ? П

Т.1.    94. Кой бог шумерите смятали за най-висш преди Енлил – богът на въздуха да заеме мястото му ?  П

                          ТОМ ВТОРИ

Т.2.    95. Какъв е буквалният превод на термина за конфликт, използван в Ригведа ?   П

Т.2.    96. Какво означава името на съпругата на Аменхотеп четвърти ?

Т.2.    97. Какво означава името Аменхотеп ?  П

Т.2.    98. Как бил изобразяван Тешуб ?   П

Т.2.    99. Кой известен гръцки историк разказва за кладенци с питейна вода, изградени до извори на морското дъно – между материка и острова на арвадитите ?    П

Т.2.   100. Под какви имена гърците заимстват етруските божества Артумес и Херкле ?   П

Т.2.   101. Как е гръцкото име на Картаген ?  П

Т.2.   102. Какво е древното,буквално значение на думата “арийци ?    П

Т.2.   103. Кои са древните европейски потомци на арийците?     П

Т.2.   104. Какво включва типичният индоарийски музикален ансамбъл ?  П

Т.2.   105. Какво е буквалното значение на арийската дума за понятието “каста” ?  П

Т.2.   106. Избройте частите на мъжкото тяло от които произхождат четирите съсловия според Ригведа ?   П

Т.2.   107. Според Упанишадите смъртта и прераждането са част от безкраен цикъл, наречен……….?  П

Т.2.   108. Какви музикални инструменти са използвали в Китай по време на династията Шан ?                          П

Т.2.   109. Какви растения са се поставяли в огнените ями на храмовете в Уарикото ? П

Т.2.   110. С какво се асоциира златото в Чавинската култура – в храмовете на Чавин де Уантар?                      П

Т.2.   111. Според  олмеките, как се наричат животните, чиито съдби така тясно се преплитат с живота на хората, че ако умре човекът умира и животното и обратното ?   П

Т.2.   112. Смръщеният крилат асирийски демон, зловещият дух на сухите пустинни ветрове е : Хатушаш, Тиу, Пазузу ?   П+текст в скоби

Т.2.   113. Хиксосите въвеждат в Египет вертикалния тъкачен стан и четири нови музикални инструмента – кои точно ?   П+илюстр.

Т.2.   114. Кой си осигурява място в историята, чрез изграждането на колосален храм, издълбан в скалите на Абу Симбел?   П+илюстр.

Т.2.   115. Кой дава името си на асирийците ?  П+илюстр.

Т.2.   116. Освен асирийския бог Ашур, още кои богове са изобразявани като златен диск ?                   П+илюстр.

                         ТОМ ТРЕТИ

Т.3.   117. Джайнизъм е индийско аскетично учение, създадено от принц Махавира – горещ противник на насилието. От къде произлиза името на това учение?   П

Т.3.   118. Според Буда душата е химера, а според Махавира душата се състои от малки частици, наречени……?    П

Т.3.   119. Какво е буквалното значение на думата “нирвана” според будизма ?   П

Т.3.   120. Какъв обет дал бащата на младия Буда, според легендата ?  П

Т.3.   121. Смята се, че Буда е роден около 560 г пр.Хр. в семейството на раджата Судохана и съпругата му Майя. Как нарекли те сина си ?   П

Т.3.   122. Във Ведите са описани четирите касти – класи. Кой стои под тях – извън кастовата система ?   П

Т.3.   123. Каква загадъчна връзка разглеждат медитативните писания, наречени Упанишади ?          П

Т.3.   124. Към какво призовават даоистите ?   П

Т.3.   125. Защо пътят на Лаоцзъ е напълно различен от пътя на гражданските задължения, който е очертан от Конфуций ?   П

Т.3.   126. Китайските мистици, които се наричат “даоисти” или “следовници на пътя” изоставят стремежа към власт – заради какво?      П

Т.3.   127. Към края на 3.в.пр.Хр. династията Хан обединява Китай. Нейните владетели дават нов живот и легитимност на философското наследство на ……… ?    П

Т.3.   128. Според Конфуций, какво е ” Ли ” ?     П

Т.3.   129. С кое свое разбиране Конфуций предхожда християнското Златно правило ?    П

Т.3.   130.  Ди е……. ?     П

Т.3.   131.  Тиния е…..?   П

Т.3.   132.  Латините, персите, гърците имат общ корен – произхождат от…… ?   П

Т.3.   133. В изкуството на келтите е претворен образът на един особено интересен бог – богът на ораторите. Как изглеждал той ?    П

Т.3.   134. От къде произлиза думата “друиди” ?    П

Т.3.   135. Интересна особеност от  б и т а   на  к е л т с к и т е  войни е фактът, че наемниците-копиеносци смятали голотата за свещена. Вярвали, че тя носи божествено покровителство. Затова влизали в бой обкичени само със златни гривни и гердани. Как се наричали тези украшения ?      П

Т.3.   136. Какви са петте най-важни заслуги на Дарий Първи при управлението на персийската държава ?     П

Т.3.   137. Колко са сатрапите на Дарий Първи ?    П

Т.3.   138. Кои са магите и срещу кого заговорничат ?     П

Т.3.   139. Малкото, но силно царство на еламитите запазва за най-дълго независимостта си. За колко години ?     П

Т.3.   140. Масагетските войни на царица Томирис разгромяват персите и убиват Кир на същото място, където се е състояла първата му голяма победа. Къде ?   П

Т.3.   141. Коя държава се намира сега в земите на древните кушити ?   П

Т.3.   142. За всички обществени слоеве градината на Кир Велики в Пасаргада е олицетворение на……. ?      П

Т.3.   143. Какво олицетворяват градините на Кир Велики в Пасаргада?   П

Т.3.   144. Как се нарича залата за аудиенции на Дарий Първи в Пасаргада ?    П

Т.3.   145. При религиозни церемонии и жертвоприношения в чест на бог Ахурамазда древните перси пиели свещената напитка ….. ?     П

Т.3.   146. На кого се явил бог Ахурамазда, за да го превърне в “извор на всяка доблест, светлина и истина“  ?    П

Т.3.   147. Кой изгражда понтонен мост над Босфора, нахлува с войските си, а после оставя част от армията си в Тракия ? Това е първото нападение на азиатци в Европа.     П

Т.3.   148. По време на Пелопонеската война, кой решава съдбата на гордата Атина : хоплитите, пеластите, прашкарите или конниците ?    П

Т.3.   149. Колко са боговете и богините в Омировия пантеон ?    П

Т.3.   150. Кога за пръв път се състояли Олимпийските игри?    П

Т.3.   151. Колко и кои видове спортове били включени в първите Олимпийски игри в Древна Гърция ?     П

Т.3.   152. От кои архитекти е проектиран Партенонът ?    П

Т.3.   153. Протагор от Кеос изразява новия възглед на софистите от края на 5.в.пр.Хр. с една прочута фраза. Коя е тя ?   П

Т.3.   154. Кога се е родила гръцката драма ?    П

Т.3.   155. Кого описват “Аналектиките” ?    П

Т.3.   156. Кой е авторът на прочутия сборник “Шуцзин” или “Книга на писанията” ?   П

Т.3.   157. Какво включва образованието на един “ши” ?    П

Т.3.   158. По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а багрила от …… ?    П

Т.3.   159. По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а килими  от …… ?    П

Т.3.   160. По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а щитове  от …… ?    П

Т.3.   161. По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а мечове  от …… ?       П

Т.3.   162. По времето на Дарий Първи търговците доставят платове от Картаген и Коринт, а подправки, злато, перли и скъпоценни камъни от … ?   П

Т.3.   163.Кой е етруският бог – вестител на боговете, също като гръцкия Хермес ?       П

Т.3.   164. Когато процъфтява поезията в Древна Гърция се създават много нови рапсодии. Какво представляват те ?    П

ТОМ  ПЕТИ

Т.5.   165. Предполага се, че ефталитите са клон на кой варварски народ ?    П

Т.5.   166. Предполага се, че “хефталитите” со клон на кой варварски народ ?   П

Т.5.   167. През 3.в.сл.Хр. с какво име била известна Кампучия и кое нейно пристанище било разположено на 5 км от Сиамския залив / свързано с морето с мрежа от канали / ?    П

Т.5.   168. През коя епоха е създадена “Панчатантра” ?    П

Т.5.   169. Какво означава “артха” – една от четирите цели, към които се стремят “правилно мислещите хора” според Кама Сутра ?    П

Т.5.   170. Какво означава “дхарма” – една от четирите цели, към които се стремят “правилно мислещите хора” според Кама Сутра ?

Т.5.   171. Върху керемида от будистки храм в Харван – Централен Кашмир са изобразени реалистично няколко гъски. Символ на какво са те в будисткото изкуство ?    П

Т.5.   172. В глинените скулптури на мочика често е изобразяван бог с човешко тяло и ягуарска глава, който държи широк ритуален нож за жертвоприношения. Как се нарича този нож ?   П

Т.5.   173. След падането на династията Хан в Китай са образувани три царства. Кои са те ?  П

Т.5.   174. Коя е най ранната американска култура, за която може да се употреби понятието “цивилизация ” ?    П

Т.5.   175. Какво дарил на човечеството Кетцалкоатл – богът на пернатата змия ?   П

Т.5.   176. Бог на какво бил Тлалок ?      П

Т.5.   177. От кога са най-ранните писмени сведения за това, че китайците започват да пият чай?   П

Т.5.   178. Кой създава Сасанидската империя по времето, когато се установяват търговски връзки между Китай и град Ок Ео ?     Хр.

ТОМ ШЕСТИ

Т.6.   179. Кой е Уу Жао ?      П

Т.6.   180. Кой японски принц, регент-престолонаследник на императрица Суико, бил смятан за истинско ” интелектуално чудо “. Останал известен в историята като “Върховният господар на моралната власт”. Кой бил той : Дзьомон, Нагаока, Дзимму Тенно ?      П!+скоби

Т.6.   181. “Тронът на посветения” е изработен от дърво, лакирано и украсено със златно фолио. Намира се в : Бодхисена, Лиудпранд, Тодайджи ?         П+текст!+илюстр.

ТОМ СЕДМИ

Т.7.   182. Харалд Русокосия е първият крал на Норвегия, а кой е обединил Швеция ?   П

Т.7.   183. С кого са живеели в пълна хармония анасазите, които обитавали каньоните и високите скалисти равнини на обширното плато Колорадо ?  П

Т.7.   184. Кой народ е създал Голямата змиевидна могила, оформена от пръст в югозападно Охайо ?     П

Т.7.   185. Към 800 г.сл.Хр. какво са изградили хохокамите?   П

Т.7.   186. Кое е най голямото постижение на анасазите ?  П

Т.7.   187. Кой толтекски вожд приема името Кетцалкоатл ? П

Т.7.   188. Според една легенда Топлицин – Кетцалкоатл се отправил на изток върху сал, направен от …….?      П

Т.7.   189. Множество дворци и храмове – плод на една от най-влиятелните култури в Южна Америка са издигнати на 3800 м над морското равмище – в Боливийските Анди – в Тиахуанако на 20 км от езерото…… ?       П

Т.7.   190. Богът – покровител на Тиахуанако над челото си има ореол от слънчеви лъчи, по бузите – следи от стичащи се сълзи. Какъв е жезълът му ?     П

Т.7.   191. Кои са всевиждащите разузнавачи в света на хората, изпратени от бога на сътворението, битките и смъртта – Один ?    П

Т.7.   192. Кой предмет е символ на Тор – викингският бог на гръмотевиците, повелител на дъждовете и урожая ?       П

Т.7.   193. Умните датски занаятчии изработвали едновременно сребърни християнски кръстчета и амулети с Мьолнар. Кой е той ?      П

Т.7.   194. Кое е свещеното животно на Фрей – богът на плодородието и плодовитостта ?   П

Т.7.   195. За какво жадува Ран ?      П

Т.7.   196. Кого закриля Фрея ?         П

Т.7.   197. Едноокият Один – богът на сътворението, битките и смъртта пожертвал едното си око, за да  получи божествената мъдрост – дарил на хората вълшебната сила на……?  П

Т.7.   198. Един от даровете на бог Один за викингите са руните. Името на тези писмени знаци произлиза от древната норвежка дума ” run “, която означава ……..?      П

Т.7.   199.  Руните имат магическа сила. Дар от бог Один. Колко букви включват руните през епохата на викингите ?   П

Т.7.   200.  В ” Поетичната Еда ” исландските стихове разказват за битката с легионите на злото. Оцелява само едно дърво, на което са се приютили две човешки същества. Те пак заселили Земята – пречистена от греховете. Кое било това дърво ?     П

Т.7.   201. Елементарната форма на парламент при скандинавските народи се нарича ” тинг “, а в Исландия…..?     П

Т.7.   202. Малко след като викингите колонизират Гренландия, кой пръв вижда Новия свят, без да стъпи на сушата ?     П

Т.7.   203. Чичото на Михаил Трети – кесарят Варда създава най-прочутото учебно заведение на Византия. Кое било то ?   П

Т.7.   204. ” Василиките ” стават основа на коя френска законодателна система ?    П

Т.7.   205.  Първият японски роман “Приказката на Генджи” е написан през 11 век от …. ?

Т.7.   206.  Кога се появява култът на Буда Амида ?    П

Т.7.   207.  Какво не бива да докосва Великото слънце на натчес ?     П

Т.7.   208.  Къде е работил Беда Преподобни – първият британски историк ?       П

Т.7.   209.  Койотлинауал е божество от …….?  П+илюстр.

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки