ББЗ – 10

ББЗ – 10 – библиотечно-библиографски знания

Работа със справочния апарат на книгата

ЛИТЕРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА В ДВАТА УРОКА

 

 1. БОЕВ, Златозар. Какво знаем за…птиците /Златозар Боев.- София: Отечество, 1990.- 199 с.

 

 1. БОНОВ, Ангел. Митове и легенди за съзвездията. /Ангел Бонов.- София: Наука и изкуство, 1976.- 280 с.

 

 1. БЪЛГАРИЯ: Пътеводител / Игнат Пенков и др. – 2.прераб. и доп. изд.- София: Медицина и физкултура, 1985.- 311с.

 

В търсене на миналото: Детска енциклопедия: Т.1-/

Прев. от англ.- София: Абагар Холдинг; Лондон: Белайта прес,  1993-

 1. Т.1. Мумии, маски, ритуали / Маргарет Берил; Прев.

Евгени Александров,  1993.- 48 с.

 1. Т.2. Скритите съкровища / Джефри Трис; Прев. Мая

Аврамова; Аврора Мусорлиева, 1993.- 48 с.

 

 1. ВАРЛИ, Каръл и др. Детска енциклопедия География на света /Каръл Варли; Лайза Майлс.- София: Петър Берон, 1993- 127с.

 

 1. ГЕОРГИЕВ, Васил. Какво знаем за… бозайниците / Ред. кол. Васил Георгиев и др.- София: Отечество, 1993- 176 с.

 

 1. ГЕОРГИЕВ, Васил и др. Какво знаем за…земноводните и влечугите / Васил Георгиев и Димо Божков.- София, Отечество,

1985,- 160 с.

 

ДЕТСКА енциклопедия Знание: Т.1.- / Прев от англ.- София:Абагар Холдинг; Лондон: Белайта прес, 1993-

 1. Т.1. Светът на животните / Стив Полък; Прев. Боряна Михайлова-Гечева, 1993- 64 с.
 2. Т.2. Космосът/Брайън Джоунс; Прев. Владимир Германов, 1993.- 64с.
 3. Т.3. Праисторическият живот / Тиъдър Роуланд Ентуисъл; Прев. Евгени Александров, 1993.- 64 с.
 4. Т.4. Експедиции и открития / Джон Ман; Прев. Боряна Михайлова- Гечева, 1993.- 64 с.
 5. Т.5. Човешкото тяло / Форд Брайън Дж.; Прев.Боряна Михайлова- Гечева, 1993.- 64 с.
 6. Т.6. Религиите по света / Лин Ъндъруд; Прев.Евгени Александров, 1993.- 64с.
 7. Т.7. Изобретенията / Майкъл Холт; Прев. Боряна Михайлова-Гечева, 1993.- 64 с.
 8. Т.8. Време и климат / Тиъдър Роуланд Ентуисъл; Прев. Евгени Александров, 1993.- 64 с.
 9. Т.9. История на медицината / Стив Паркър; Прев. Стояна Сербезова, 1993.- 64 с.
 10. Т.10. Променящата се природа / Мъни, Д.С.; Прев. Боряна Михайлова-Енчева, 1993.- 64 с.
 11. Т.11. Горива и енергия / Стивън Сидънбърг; Прев. Боряна Михайлова-Гечева, 1993.- 64 с.
 12. Т.12. Екологията / Стивън Сидънбърг; Прев. Боряна Михайлова-Гечева, 1993.- 64 с.

ДЕТСКА енциклопедия Научните открития : Т.1.-/ Прев. от англ.- София: Абагар Холдинг; Лондон : Белайта прес, 1993.-

 1. Т.1. Галилей и вселената / Стив Паркър; Прев. Евгени Александров, 1993.- 32 с.
 2. Т.2. Чарлз Дарвин и еволюцията / Стив Паркър; Прев. Евгени Александров, 1993.- 32 с.

 

ДЕТСКА енциклопедия България: Кн.1.- / Обраб. и адапт. на текста Галина Златина и Петър Кърджилов, София: Златното пате, 1993.-

 1. Кн.3. Властта на хановете / Текст Огнян Халембаков, 1994.- 24 с.
 2. Кн.4.Златният век: 850г-950г / Текст Огнян Халембаков, 1994.- 24 с.
 3. Кн.5. Години на изпитание / Текст Людмил Вагалински, 1994. – 24 с.
 4. Кн.6. Борби срещу Византия: 1018г-1186г / Текст Людмил Вагалински. 1994.- 24 с.
 5. Кн.7. Възродената държава: 1200г-1300г / Текст Людмил Вагалински. 1995.- 24 с.

 

 1. ДЖЕЙМС, Саймън. Рим: 750 г пр.н.е.-500 г от н.е./

Саймън Джеймс; Прев от англ. Юлия Гешакова.- София:Хемус;

Лондон: Аладин Букс, 1993.-  32 с. ( Древни цивилизации )

 

 1. ДУШКОВ, Добри и др. Пирин: Пътеводител / Добри Душков; Георги Петрушев, Тодор Ковачки. – София: Медицина и физкултура, 1988.- 189 с.

 

 1. ЕЛИЪТ, Джейн и др. Детска енциклопедия / Джейн Елиът; Колин Кинг.- София: Д-р Петър Берон, 1990.- 132 с.

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник на младия астроном / Състав.

Н.П.Ерпильов; Прев от рус. В.Шкодров и др.- София: Нар.просвета, Д-р Петър Берон, 1987.-  352 с.

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник на младия природолюбител / Състав. А.Г.Рогожин; Прев. онт рус. Д.Воденичаров.- София: Нар. просвета; Д-р Петър Берон, 1988.- 360 с.

 

 1. Енциклопедичен речник на младия техник / Състав. Б.В. Зубков; С.В.Чумаков; Прев. от рус. В.Василев и др.- София: Нар. просвета, Д-р Петър Берон, 1989.- 479 с.

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник на младия химик / Състав. В.А.

Крицман, В.В.Станцо; Прев.от рус. Сашо Чорбаджиев.- София:

Нар. просвета, Д-р Петър Берон, 1988.- 408 с.

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Бозайници / Васил Георгиев.- София:

Отечество, 1993.- 176 с. ( Поредица за живата и неживата природа; 1 )

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Птици / Златозар Боев.- София: Отечество, 1993.- 128 с. ( Поредица за живата и неживата природа; 3 )

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Земноводни и влечуги / Васил Георгиев,

Димо Божков.- София: Отечество, 1995.- 129 с. ( Поредица за живата и неживата природа; 4 )

 

 1. КАЗО Чарлс и др. Ново изследване на големите загадки / Чарлс Казо, Стюърт Скот; Прев. от англ. Боян Джаков, Ив.Джакова.- София: Наука и изкуство, 1989.- 288 с.

 

 1. КЕРАМ, К.В. Богове, гробници и учени: Роман за археологията / К.В.Керам; Прев. от нем. Христо Ковачевски.- София: Бълг.художник, 1978.- 527 с.

 

 1. КОЛВИН, Лезли и др. Детска енциклопедия Живият свят

/ Лезли Колвин и Ема Спиър.- София: Д.-р Петър Берон, 1994.- 128 с.

 

 1. КОЛЧИНСКИ, И.Г. и др. Астрономи: Биогр. енциклопедия / И.Г.Колчински; А.А.Корсук, М.Г.Родригес.- София: Наука и изкуство, 1982.- 416 с.

 

 1. КРЕЙГ, Анабел и др. Детска енциклопедия на науките

/ Анабел Крейг; Клиф Росни, 1992.- 127 с.

 

 1. КУН, Н.А. Старогръцки легенди и митове / Николай Кун.-

4.изд. София: Наука и изкуство, 1969.- 584 с.

В последното издание на ” Ведрина ” бележките са

подредени по азбучен ред и се ползват по-лесно, но за педаго-

гическите цели на занятието по-полезно е четвъртото издание –

там те са обозначени с цифри.

 

МАГИЯТА на изкуството: Дет.енциклопедия: Т.1-/ Прев. от англ.- София:Абагар Холдинг; Лондон:Белайта прес, 1993-

 1. Т.1. Микеланджело / Робин Ричмънд; Прев. Надя Златкова, 1993.- 32 с.
 2. Т.2. Пикасо / Джулиет Хезълуд; Прев. Владимир Германов, 1993.- 32 с.
 3. Т.3. Рембранд / Александър Стърджис; Прев. Валентина Ганева, 1994.- 32 с.

 

 1. МАККИЛЪН, Бет. Китай: 1400 пр.н.е. – 1911 г от н.е.

[Научно-попул. четиво за юноши] / Бет Маккилън; Прев от англ.

Станислав Баев.- София: Хемус; Лондон: Аладин Букс, 1994.-

32 с.( Древни цивилизации)

 

 1. МИЛАРД, Ан. Детска енциклопедия История на света /

н Милард; Ил.Джоузеф Макюън.- София:Д-р Петър Берон, 1993.-

200 с.

 

 1. МИЛАРД, Ан. Египет: 3118 г пр.н.е. – 642 г сл.н.е.:

[ Научно-популярно четиво за юноши ] / Ан Милард; Прев. от

англ. Юлия Гешакова.- София: Хемус; Лондон: Аладин Букс,

1992.- 32 с.( Древни цивилизации )

 

 1. МОРИС, Нил. Атлас на света / Нил Морис; Прев. от

англ. Боряна Михайлова-Гечева.- София:багар Холдинг; Лондон:Белайта Прес, 1993.- 48с.

 

 1. НЕНОВ, Тодор и др. Стара планина:Пътеводител / Тодор Ненов, Георги Чорчопов.- София:Медицина и физкултура, 1987.- 366 с.

 

 1. ПАНАЙОТОВ, Иван и др. Родопи:Пътеводител / Иван Панайотов, Константин Страшимиров.-София:Медицина и физкултура, 1982.- 384 с.

 

 1. ПАУЪЛ, Антън. Гърция: 1600 – 30г пр.н.е.[Научно-популярно четиво] / Антън Пауъл; Прев. от англ. Юлия Гешакова.- София:Хемус; Лондон:Аладин Букс, 1993.- 32 с.

 

 1. ПАРКЪР, Стийв. [Петдесет и три и половина] 53 1/2

неща, които промениха света и някои, които не можаха / Текст

Стийв Паркър; Прев. Красимира Абаджиева.- София:Хемус,1994.-

62 с.

 

 1. ПИЛБИЙМ, Мейвис. Япония: 5000 г пр.н.е. – ХХ век:

[Научно-популярно четиво за юноши] / Мейвис Пилбийм; Прев. от англ. Станислав Баев.- София:Хемус; Лондон:Аладин Букс, 1994.- 32 с. ( Древни цивилизации)

 

 1. ПОЛЪК, Стив. Атлас на застрашените животни / Стив Полък; Прев. от англ. Станей Ковачев.- София:Абагар Холдинг; Лондон:Белайта Прес, 1994.- 64 с.

 

 1. ПОЛЪК, Стийв. Атлас на застрашените райони / Стив Полък; София:Абагар Холдинг; Лондон:Белайта Прес, 1995.- 64с.

 

ПЪРВИ стъпки в науката: Т.1- / Ким Тейлър; Прев.от англ. Боряна Михайлова – Гечева.- София:Абагар Холдинг; Лондон : Белайта Прес, 1993.- 32 с.

 

 1. Т.1. Движението, 1993.- 32 с.
 2. Т.2. Водата, 1993.- 32 с.
 3. Т.3. Структурата, 1994.- 32 с.

 

 1. РАДУЧЕВ, Живко. Рила: Пътеводител / Иван Радучев.-

2.прераб.и доп.изд.-София:Медицина и физкултура, 1988.- 269с.

 

 1. РИЙД, Струан. Викингите. / Струан Рийд; Прев. от англ.

Мария Стамболиева.- София: Просвета, 1993.- 32 с.

 

 1. РИЙД, Струан. Древните египтяни / Струан Рийд; Прев.

от англ. Раймонд Сапарев.- София: Просвета, 1993.- 32 с.

 

СНИДЪН, Робърт. Детска енциклопедия Що е то ? Т.1.

Робърт Снидън; Прев. от англ. Евгени Алексендров.- София:

Абагар Холдинг; Лондон:Белайта Прес, 1993-

 1. Т.1. Цветът, 1993.- 32 с.
 2. Т.2. Рибата, 1993.- 32 с.

 

 1. ХЕЗЪЛУД, Джулиет. История на европейската живопис.

/ Джулиет Хезълуд.- София:Абагар Холдинг; Лондон: Белайта

Прес, 1995.- 64 с.

 

 1. ХОПКИНСЪН, Кристина. История на 20.[двадесети] век

/ Кристина Хопкинсън; Под ред. на Джейн Чизъм.- София:Д-р

Петър Берон, 1994.- 95 с.

 

ХРОНИКА на 20-и век : В 5 Т. / Прев от англ.- София:

Абагар Холдинг, 1994.-

 1. Ч.1. 1900-1919 / Прев. Евгени Александров, 1994.- 96с.
 2. Ч.2. 1920-1939 / Прев. Валя Александрова, 1994.- 112с.
 3. Ч.3. 1940-1959 / Прев. Валя Александрова, 1994.- 144с.
 4. Ч.4. 1960-1979 / Прев. Евгени Александров, 1994.- 136с.
 5. Ч.5. 1980-1992 / Прев. Евгени Александров, 1944.- 104с.

 

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки