А – 9

Албум А – 9 – „Френски фолклорни костюми“.

1-2 – Баски:

1

2

3-11 Френски фолклорни костюми от Бретан:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-14 – Елзас:

12

13

14

15-28 – Френски женски фолклорни костюми:

15

16

17

18

19

 

20

21

 

22

23

 

24

25

 

26

27

28

29-31 Френски фолклорни костюми от Прованс:

29

30

31

32 – 38 – снимки от френски фолклорни празници:

32

33

34

35

36

37

38

39-43 деца, облечени във френски фолклорни костюми:

39

40

41

42

43

 

 

 

Към „Френска фолклорна музика и танци“.

Към албум А – 10 – „Кукли с френски фолклорни костюми“.

Към „Френски приказки“.

 

Към общия индекс “Приказки“.