Албум А-7

Кукли с полски фолклорни костюми

1 и 2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Към “Полша“.

Към Албум А-6 – “Полски фолклорни костюми“.

Към “Фея” – Идея за урок.

Към “Полска фолклорна музика и танци“.

Към “Полски приказки“.

Към индекс “Фолклорни костюми“.

Към общия индекс “Приказки“.