Я

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Я

Ябълко и Корчо – В – в 2 части (6:10   6:43  ; общо – 12:53) – Венеция – италианска – 1, 2.

Язовец и Лисица – Ж – 8:12 – от Босна

Яйце-райце – В – в 3 части (8:36  8:05  6:11  ; общо – 22:52) – украинска – 1, 2, 3.

Яйцето – атаман – Ж – в 2 части (10:03   9:14  ; общо – 19:17)  –  от Босна – 1, 2.

Янко и злата принцеса – В – в 2 части (10:53   11:18  ; общо – 22:11)  – чешка – 1, 2.

Ястребът-кмет – В – в 2 части  (3:36  2:06  ; общо – 5:42)– украинска – 1, 2.

 

Към общия индекс “Приказки”.