Шотландски кукли

Шотландски кукли с фолклорни костюми

 

 

Шотландски плетени кукли:

  

Към “Шотландия

Към “Шотландски фолклор

Към “Шотландски приказки

Към идея за урокФея“.

Към общия индекс “Приказки“.