Хърватски кукли

Кукли с хърватски фолклорни костюми

Образите се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете, за да изберете коя кукла да разгледате.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Към “ФЕЯ

Към “Хърватия

 

Към “Български кукли

Към “Хърватски приказки

Към общия индекс “Приказки