Храбрият Саламури

 

 

Ако звукозаписът не се чува добре на Вашия компютър, използвайте резервната връзка – кликнете върху заглавието: “Храбрият Саламури“.

 

“От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

Още истории за Киселинния дъжд

Наталия Георгиева |Стоянова

pkj_natalia

Храбрият Саламури

В страната Колкотонокътче живели цар и царица. Те дълго нямали деца. Един ден царицата отишла на езерото. От водата изскочил един жабок и предрекъл, че след година ще роди дете. И наистина, в края на годината царицата родила хубаво момиченце. За кръщаването на детето царят повикал всички феи, но забравил феята на извора. Тя решила да си отмъсти.

Момиченцето пораснало. Станало мома за женене. Баща ѝ започнал да търси момци на възрастта ѝ. Натъкнал се на сина на персийския цар. Саламури бил млад и красив момък. Царят изпратил при него сгледник с нейния портрет. Саламури я харесал. Приготвил се за път. Тръгнал със свита и дарове за бъдещата си годеница.

Вървял, вървял и видял лъв, който гони заек. Решил да помогне на зайчето и убил лъва. Вървял по-нататък и видял лисица да гони петел. Понечил да убие лисицата, защото имал добро сърце, но тя се превърнала в злия магьосник ЮНЖЕ. Той литнал със зловещ смях и се заканил да отклони Саламури от пътя му.

Избързал напред и се превърнал на Кисел дъжд. Летял, летял и видял вековна дъбова гора. Спрял се и зачакал Саламури. Не след дълго момъкът дошъл. Тогава Киселият дъжд се изсипал над гората и я умъртвил. Саламури се опитал да заобиколи тази черна пустош. Магьосникът го изпреварил. Литнал напред и долетял до царството на принцесата.

Саламури продължил пътя си. Видял орел да напада лебед – орелът бил злият магьосник. Притекъл се на помощ на лебеда. Размахал ръце момъкът. Лебедът кацнал на рамото му. Преобразил се на добрата фея. Тя го дарила с летящо килимче, шапка-невидимка и вълшебна тояга – щом се подпре на нея, да изчезва умората му. Феята пак се превърнала на лебед и литнала в небето.

Саламури седнал със свитата си на вълшебното килимче и пожелал да бъде в царството Колкотонокътче. За миг се намерил там. Отишъл при принцесата.

Завистливият Юнже видял сватбата. От яд се пукнал. Така злият магьосник бил наказан.

Доброто винаги побеждава злото.

 

Към предната приказка            Към следващата приказка

Към ТДФ – начало, индекс – документални записи, звучаща изложба, още истории, снимки, пано.