Филхармонично общество

Русенското Филхармонично общество

Снимка на Илия Темков – публикувана през 2016 г в сайта на БНР:

На 14 октомври 1963 г., в Русе, по идея на Илия Темков, главен диригент на Русенската филхармония, е основано първото в страната Филхармонично общество.

Сред основателите са Васил Казанджиев, Димитър Сакакушев, Борис Петров, Стоян Цветков, д-р Илия Лингорски, Тодор Христов.

Дружеството организира почитателите на симфоничната музика, за да бъдат информирани за предстоящите концерти на Филхармонията; да бъдат обогатявани познанията им: за изпълняваните творби, техните автори и изпълнители; за историческото развитие на музикалното изкуство.

През първата година на своето съществуване Филхармоничното дружество е включено в структурата на Русенската филхармония, а от следващата година се утвърждава като самостоятелна обществена организация, активно подпомагаща проявите на Филхармонията.

От 1978 г. Филхармоничното общество носи името на Добрин Петков.

Членовете на Филхармоничното общество си поставят за задача да привлекат младежите към симфоничната и оперна музика, да помагат за създаване на жива връзка между публиката и гостуващите в Русе български и чужди артисти, да работят за утвърждаване и развитие на музикалните интереси на русенските граждани.

Изграждат се музикални секции и кръжоци по места към образователни институти, учреждения и предприятия; провеждат се лектории, творчески срещи, концерти.

********

На Георги Бакалов, чудесния ни учител по пеене и немски език в основното училище “Димитър Благоев”, дължа първата си среща със симфоничната музика.

На Илия Темков – харизматичният музикант и прекрасен разказвач, дължа любовта си към музиката на Чайковски.

А колко много научих от Силви Стамболиев! С безкрайно търпение той отговаряше на безбройните ми въпроси. Благодаря!

Светли ви небеса – на Вас: Георги Бакалов, Илия Темков, Силви Стамболиев!

С надежда и възхищение наблюдавах израстването на младите русенски музиканти. Прекланям се пред себеотрицанието на родителите и учителите на тези талантливи деца. Благодаря Ви!

През всички тези 60 години организаторите на Мартенските музикални дни, гостите на фестивала и русенските музиканти ни даряваха радост и допринасяха за духовното ни оцеляване. През последните две десетилетия това е особено важно, а и трудно постижимо…

Благодаря Ви Ива Чавдарова, Емил Табаков, Минчо Минчев, Светлин Русев, Евгени Божанов! Благодаря на всички Русенски филхармоници и гостуващи изпълнители!

Към “Йозеф Щраус”.