Фея

Идеята е на д-р Петя Иванова Стефанова – главен асистент по музика в Русенския университет.

Фея – идеи за урок

Вижте това палаво щурче. Поредната му щуротия може да свърши зле… Кой знае откъде, то донесло книга със заклинания. Разлистило я, опитало се да прочете едно заклинание.

И … каките, бабите, лелите на децата, които пеели и танцували на празника на народното творчество, забравили, кои са и къде е техният роден край. Може да им помогнат само куклите-феи.

Разбрало щурчето, че лошо му се пише, когато всички научат, що е сторило. Разровило шкафа с нотите на феите, търсело техните вълшебни мелодии, които имат магическа сила. Разбъркало нотите, защото не знаело, коя мелодия, на коя фея е…

Ще му помогнете ли? Коя фея, на кой народ помага? Коя е нейната вълшебна мелодия?

 

Предварителна самостоятелна работа:

Децата са разделени на три творчески групи. Разглеждат по пет снимки – жени с фолклорни костюми и слушат по една мелодия – откъс от музика – автентични танци:  – италиански, полски, унгарски.

Българската фея – използвайте за пример, при разясняване правилата на играта.

Задача с повишена трудност е откриването на швейцарската фея и музиката, която ще ѝ даде вълшебна сила. С това, вероятно, ще се заемат най-любознателните деца. Помислете, как да възнаградите труда и проявената от тях наблюдателност и съобразителност – и то така, че творческата група, от която са те, да получи значителна преднина.

В сайта aedvil-eu, всяко дете има възможност да се запознае със снимките на фолклорните костюми и да чуе петте автентични фолклорни мелодии-танци. Ако желае – може да участва допълнително и в индивидуалното състезание – представянето му може да донесе допълнителни точки на неговата творческа група.

По време на онлайн-урока:

Мелодиите, съпровождащи представянето на петте кукли-феи са откъси от класически творби, претворили фолклорна мелодия-танц. Номерирани са, но последователността на изслушването, не съответства на последователността на показването на куклите.

Паралелното визуално и музикално възприятие, ще помогне на децата, да свържат автентичните фолклорни костюми и мелодията-танц с новите музикални мотиви и  снимката на куклата. Ще се досетят, коя държава е роден дом на куклата, фолклорните костюми и музика.

Избирайки подходящата класическа мелодия и правилната кукла, децата ще “събудят” вълшебната ѝ сила – куклата ще се превърне на фея, ще развали магията, ще върне у дома каките, бабите, лелите на децата.

Петте фолклорните мелодии звучат общо 5 минути и 48 секунди.

Мелодиите за пет кукли феи звучат общо 2 минути и 55 секунди – толкова трае музикалното представяне на снимките – достатъчно, за да разгледат децата автентичните фолклорни костюми на петте кукли-феи – с фолклорни дрехи от съответните пет държави.

Ето, как може да бъдат записани отговорите: Първо пореден номер на куклата, името на държавата, пореден номер на класическата мелодия, сътворена на фолклорна основа, която дава вълшебна сила на куклата. Например: кукла №1 – България – вълшебство №2

Кукли

1

2

3

4

5

Снимки на фолклорни костюми

1

2

3

4

5

Откъси от фолклорни мелодии:

Откъс от българска фолклорна мелодия – Теодоси Спасов – „Пчеларска ръченица“ – 367КБ – 0:31

Откъс от италианска фолклорна мелодия: Неаполитанска ТАРАНТЕЛА – 2152 КБ – 1:04

Откъс от полска фолклорна мелодия – Мазурка – 2408КБ – 1:14

Откъс от унгарска фолклорна мелодия – ЧАРДАШ – 1907КБ – 1:28

Откъс мелодия от швейцарски фолклорен танц – 835-КБ – 1:11

Вълшебната музика на куклите – феи:

1 – Йодлер-откъс – 605Кб – 0:51

2 – Петър Христосков – из „Малка токата“– документален запис, откъс от изпълнението на Александър Събев – от Майсторския клас на професор Минчо Минчев – Мартенски музикални дни (ММД-2012) – 542КБ – 0:46

3 – Брамс – из Унгарски танц №17 – документален запис, откъс от изпълнението на Елена Ганова – от Майсторския клас на професор Минчо Минчев – Мартенски музикални дни (ММД-2012) – 317КБ – 0:26

4 – Е. Млинарски – из “Мазурка” – документален запис, откъс от изпълнението на Виктория Даскалова – от Майсторския клас на професор Минчо Минчев – Мартенски музикални дни (ММД-2014) – 190КБ – 0:36

5 – Виенявски-из-Скерцо-ТАРАНТЕЛА – документален запис, откъс от изпълнението на Петър Владимиров – от Майсторския клас на професор Минчо Минчев – Мартенски музикални дни (ММД-2016) – 190КБ – 0:16

 

Към „Швейцария“.

Към албуми А-1 – снимки на италиански фолклорни костюми.

Към “Кукли от Италия

Към албум А-4 – снимки на фолклорни костюми от Швейцария.

Към албум А-5 – рисунки и снимки на кукли с швейцарски фолклорни костюми.

Към албум А-6 – снимки на полски фолклорни костюми.

Към албум А-7кукли с полски фолклорни костюми.

Към албум А-8 – кукли с български фолклорни костюми.

Към “Кукли от Унгария

Към общия индекс “Фолклорни костюми“.

Към азбучния показалец “Кукли с фолклорни костюми”

Към Босна и Херцеговина – фолклорни костюми – Идеи за дистанционно обучение.

Към „Швейцарски приказки

Към общия индекс „Приказки“.