Федерация Босна и Херцеговина

 

Федерация Босна и Херцеговина е планинска държава, разположена в западната част на Балканския полуостров, създадена през 1994 година. Тя граничи на север, запад и юг с Хърватия, на изток със Сърбия, а на югоизток с Черна гора.

Има малък излаз на Адриатическо море – само 20 km. По-голяма част от страната е заета от Динарските планини с най-висок връх Маглик (2387 m). Около 40% от страната е заета от гори. В южната част, поради топлия средиземноморски климат, в долините на реките се отглеждат зърнени храни, захарно цвекло, лен, лозя, памук, тютюн, зеленчуци, плодове и др.

Флаг и герб

Население 2 219 220 души – от тях 72,5% бошняци, 22,8% хървати, 2,3% – сърби, 2,4% други.

Официални езици – бошняшки, хърватски и сръбски.

За да се запазят правата на множеството етнически общности, административно страната е разделена на 10 кантона.

Снимка от Монстр – Старият мост

 

Снимка от Сараевско – Монстр – град Почител

Сараево е столица на Босна и Херцеговина с население около 400 000 души. Градът е основан през 1461 година, като част от Османската империя.

Още от времето на своето създаване Сараево е космополитен град. Там се заселват изгонените шпаньолски евреи, които построяват своя синагога, изграждат се също православни църкви и католически катедрали.

Подобно на малко градове в Европа, Сараево побира в себе си четири световни религии. Вековното им съжителство довежда до сътворяването на една нова култура и цивилизация, която е издържала на всички исторически превратности.

Фолклорни костюми на народите от Федерация Босна и Херцеговина

Фолклорни костюми на народите от Босна:

 

Славяни от Босна

Чуйте две мелодии от Босна: 1, 2.

Фолклорни костюми на хървати от Босна и Херцеговина:

 

 

Фолклорни костюми на народите от Херцеговина:

 

Идеи, подходящи за дистанционно обучение на студентите и децата от 8 до 11 годишна възраст:

Задачи за самостоятелна работа:

Изтеглете образите на фолклорни костюми, които, според вас, си приличат. Преценете, на коя народност са?

Във фолклорните костюми от Босна и Херцеговина, открийте елементи, свързани с религията и бита на съответните народи.

Кой костюм, за коя фолклорна музика ви напомня? Използвайте снимките на фолклорни костюми от Федерация Босна и Херцеговина и музиката на балканските народи от Босна, България, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Херцеговина, Хърватия, представени сайта aedvil.eu.

Учениците, очевидно, ще се затруднят и ще свържат много от костюмите с фолклорната музика на друг балкански народ. Това ще даде възможност на учителя, да поговори с децата за приликите между народните приказки, музика и танци на балканските народи, като даде примери: приказни герои, сродни начини за победа или надхитряване на противника в приказките; мелодии в песните; ритъм на танците.

Студентите – бъдещи педагози, биха могли да подберат по три такива примера (един – от приказките, един – от мелодиите, един от ритъма на танците – задача за самостоятелна работа у дома), като аргументират своя избор в курсова работа (по желание).

Всеки студент да се запознае с подбора и курсовите работи на останалите, да прецени, доколко колегите им са се справили, да постави оценка – от 1 до 10 точки. Въз основа на това, преподавателят може да оцени тяхната обективност и старание в двата етапа на самостоятелната работа.

Преподавателят би могъл да регламентира предварително правилата, за оформяне на годишната им оценка.

Например, по една точка от всеки 10, с които колегите им са одобрили тяхната работа и с 10 точки по-малко, ако те самите са надценили работата на свой състудент.

Ако в групата има 10 студенти и всеки от тях е оценил труда му с по 10 точки, тоест – получава общо 100 точки от колегите си, междинната му оценка за курсовата работа, до момента, е 10 точки.

Ако е надценил работата на шестима от групата, губи 60 точки. Тоест – междинната оценка на курсовата му работа е 4 точки.

Така преподавателят може да мотивира студентите съвестно да оценят това, което са свършили колегите им.

При краен резултат над 5 точки, студентът, ако желае, по време на изпита говори по един допълнителен въпрос, предварително избран от него.

Така може да се представи по-добре, тоест да повиши успеха си.

 

Към „Приказки от Босна“.

Към „Приказки от Херцеговина“.

Към общия индекс „Приказки“.

Към „Природата срещу грипа“.