Сложи масичка

Тази приказка е от първия том от тритомното издание на издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, превод и адаптиране за деца – Димитър Стоевскии, илюстратор – Антония Дочева.

За  да разгледате рисунката – кликнете върху нея – образът ще се уголеми. После със стрелката в ляво на горния команден ред се върнете тук, за да чуете звукозаписите:

1, 2, 3.

Когато се отвори екранът със звукозаписа, на горния команден ред се появяват две полета – кликнете върху първото, за да можете да активирате следващия звукозапис.

 

Към индекса “Немски приказки“.

Към индекса “Австрийски приказки“.

Към общия индекс “Приказки“.

Към “Оги – Огненото драконче“.