Славянски обредни кукли

Във фолклора на славянските народи има множество кукли – закрилници: на дома, на младоженците, на младата стопанка, на децата. Изработват се от плат, слама, лен. Хората вярвали, че те носят здраве, богат урожай, благоденствие.

1

Славянска обредна кукла – лечителка

2

Славянска обредна кукла “Масленица”

„Масленица“ е празник, почитан от руси, белоруси и украинци. Куклите били символ на възраждането на живота през пролетта и на надежда за богата реколта, също както куклите от слама по жътва.

Снимки от руския празник “Масленица”:

3

Славянска кукла мотанка – “Брегиня”

Разгледайте образите на куклите – „мотанки“ – на лицата им ще видите кръст – най-популярния символ на слънцето и живота.

4 – 7 – славянски обредни кукли “Неразлучники”:

Куклите „неразлучники“ се пазели от младоженците, защото вярвали, че те закрилят любовта и щастието в семейството.

10

Славянска обредна кукла “Сенокосница”

8

Славянска обредна кукла “Берегиня”

В началото на сенокоса се изработвала куклата „Сенокосница“, за да зкриля семейството,  куклите „Берегиня“ закриляли рода.

9

Славянски обредни кукли – пазителки

Многоръките кукли пък са пожелание за успех във всяка работа, която стопанката подхване, за добруване и благоденствие.

12

Славянска обредна кукла “Успешница”

13

Славянска обредна кукла шесторъката стопанка Филиповка

11

Славянска обредна кукла, закрилница на жътварите и богатата реколта

Към “Руски кукли

Към “Украински кукли

Към “Украински приказки

Към руските приказки: “Ряпата” ; “Къщурка” ; “Вълкът и козлетата” ; “Питката” ; “Зайовата къща” ; “Петлю герест златоперест” ; към албум “Петлета

Към азбучния показалец “Кукли с фолклорни костюми

Към “Фея

Към общия индекс “Приказки