Р

Р

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Р

Работна невеста – Спасия Джуренова – Б – 2:43 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Радуз и Людмила – В – в 3 части  (7:59   8:07   7:33 ; общо – 23:39) – словашка – 1, 2, 3.

Ратаят и вълшебната цигулка – В – в 2 части  (7:06  6:49 ; общо – 13:55)  – полска – 1, 2.

Рибарят и морската русалка  – Спасия Джуренова – В – в 4 части (5:27  5:54  5:59  5:16  ; общо – 22:36) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Рибарят и тримата му сина – В – в 5 части (6:57  7:06  9:10  8:57  8:11; общо – 32:10)  – полска – 1, 2, 3, 4, 5.

Рицарят – владетел на света – В – в 7 части (7:34   7:01   7:19   9:00  9:23  8:51   7:46  ; общо – 56:54) – словашка – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Рогатите жени – Л – 5:58 – ирландска – 1, 2.

Ружа Ружалина – царицата на цветята – В – в 3 части  (4:56   5:22   5:03  . общо 15:21) – румънска – 1, 2, 3.

Руженка – В – 10:33 – чешка

Рустам – синът на Зол – Е – в 6 части – общо – 30:46 – татска  – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

(Виж и Битката на Рустам с войската на Чимечин – 1, 2, 3. )

Ръждивият меч – В – в 4 части – общо 21:41 – 1, 2, 3, 4.

 

Към  общия индекс “Приказки“.