Ряпата

Руска приказка, преразказана от Алексей Николаевич Толстой, преведена от Мария Грубешлиева

Активирайте звукозаписа. Той ще се отвори на отделен екран. От горния команден ред се върнете, за да разгледате илюстрациите.

Сайтът се ползва безплатно. Материалите в него са защитени от Закона за авторското право и не може да се ползват с цел печалба.

Ряпата1:55

Задача за студентите – бъдещи педагози: Сравнете деветте илюстрации към руската прказка „Ряпата“ . Открийте приликите в пресъздаването на образите.

Задача за децата:Кои илюстрации са нарисувани от един и същ художник?

 

Източник:

„Руские народные сказки“, Рисунки Е Рачëва, Государственное издательство Детской литературы, 1963.

„Руски народни приказки“ преведени от Мария Грубешлиева, художник Е. Рачьов, редактор Надя Трендафилова, издателство „Народна младеж“ 1964 година

Отговор: Илюстрации №1 и 2 са нарисувани от Евгений Рачëв, а № 8 и 9 – от Бодрюг, Сергей Иванович и Трепенок, Наталья Альфонсовна.

 

Към “Къщурка” – руска приказка, преразказана от А.Н.Толстой, преведена от Мария Грубешлиева

Към “Руски приказки, преведени от Мария Грубешлиева

Към “Балалайка

Към “Мотиви – сравнете бродериите

Към “Кукли с руски фолклорни костюми

Към “Фея

Към общия индекс “Приказки