Румънски кукли

Кукли с румънски фолклорни костюми

Образите от този албум – в уголемен вид – се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете пак тук и да изберете нова кукла.

1-2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Към “Фея

Към „Славянски обредни кукли

Към „Руски кукли

Към „Украински кукли

Към “Румънски приказки

Към “Руски приказки, преразказани от Мария Грубешлиева и Дона Минчева

Към “Украински приказки

Към общия индекс „Приказки