П

П

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

П

Падишахът и сина му – В – 6:46 – азербайджанска

Пак за хитрините на лисицата – Елин Пелин – Ж – 5:36 – българска

Пан Твардовски на Луната. (от Ванда Марковска и Анна Милска) – В, Х – в 3 части – (9:00   8:49   5:52  ; общо – 23:41) – полска – 1, 2, 3.

Пастирчето – В – 4:13 – словенска

Пастирът – В – 7:58 – абхазка

Пастирът и едноокият великан Зарбаш – В – 6:05 – ингушка

Пастирът и старейшината на пазара – В – в 2 части – общо – 8:55 – азербайджанска – 1, 2.

Паяк и треска – Б, Ж – 4:05 – сръбска

Педя човек – А. Каралийчев – В – 8:24 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Педя човек-лакът брада – Спасия Джуренова – В – в 2 части (7:40  9:15 ; общо – 16:55) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Пейнума-ханум – Х – 3:35 – кумыкска

Пепеляшко – В – в 2 части  (7:19   6:47  ; общо – 14:06) – словашка – 1, 2.

Перата на жерава – В – в 2 части (5:18 и 3:12 – общо –  8:30 – японска – 1, 2.

Пери Заде и Чигали – В – в 2 части – общо – 12:58 – лезгинска – 1, 2.

Перчик (зрънце черен пипер) – в 5 части –   (10:20  10:04   8:35   7:32   9:42 ; общо – 46:13 – В – от Босна – 1, 2, 3, 4, 5.

Петел и квачка – Ж – 2:18 – адыгейска (адыгски народи)

Петел и Лисица  – Ж –  1,43 – от Босна

Пещерните духове Туаха-Де-Данан и кралица Едайн – Л – 7:47 – ирландска

Пилешката войска – Х – 10:49 – от Босна

Платно, избелено на лунна светлина – В – 2:51 – японска

Плешивият мелничар – Кьосе  и хитрото момче – Х – в 2 части (7:05;5:26 – общо – 12:31) Приказка от Северна Македония. – 1, 2.

Плодовете на данъците – У – 3:39 – арменска

Повелителят на стоте слона – В – в 2 части (5:29 и 3:46– общо – 9:15 – бирманска (народност – мон) – 1, 2.

Подарък за султана – Х – 2:35 – херцеговска (Още не е въведен този запис)

Подаръкът на водната фея – В – 10:16 – японска

Подземното човече – Ран Босилек – В – 10:12 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Под лежащия камък вода не тече  – Б – 10:42 – хърватска

(Чуй и: български приказки “Примък-отмък” или “Който не работи не трябва да яде” – А. Каралийчев – Б – 6:54 – българска)

Ползата от знанията – У – в 3 части (7:17; 7:21; 7:06 – общо – 21:44) – Приказка от Северна Македония. – 1, 2, 3.

Ползата от приказките (Как синът на воденичаря измамил аждаха) – Х, В – 6:02 – аварска

Помощникът на пастирите със златните коси – В – в 3 части  (9:07  8:56  8:42  ; общо – 27:45)  – полска – 1, 2, 3.

Попът и селяните – Б, Х – 3:01 – сръбска

Последното пипало на октопода – В – 3:01 – японска

Правда и Кривда – В – 6:56 – сръбска

Приказка за Далес – В – 2:24 – еврейска

Приказка за Кунхади – В – в 4 части – (5:53   5:33   4:32   5:34 общо – 21:32) – бирманска (народност – мон) – 1, 2, 3, 4.

Приказка за лентяя вълшебната книга и скрития град – В – в 2 части (5:42 и 6:21 – общо – 12:03) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2.

Приказка за река Драва – Л – 2:01 – словенска

Приказка за светулката – В. Паспалеева – Ж – 4:09 – българска

Приказка за това, как сиракът Коун Зе станал управител на страната – 4:03 – бирманска – народност качин

Приказка за царя и умния слуга – В – 5:03 – еврейска

Принцесата-вампир – В – в 3 части   (8:05  7:57  7:22 ; общо – 23:44)  – полска – 1, 2, 3.

Принцесата – гълъбица – В – в 5 части   (9:22   9:01   9:32   8:02   8:22 ; общо – 44:19)  – чешка – 1, 2, 3, 4, 5.

Принцесата – жаба – В – от 4 части – общо 23:00 – азербайджанска – 1, 2 , 3, 4.

Принцесата, изскочила от яйце – В – в 2 части  (5:58  5:21 ; общо – 11:19) – полска – 1, 2.

Принцесата от портокала – В – 8:00 – бирманска (народност – инта)

Принцът Глупчо – У – 4:44 – грузинска

Принцът и синът на Тушин – В – в 3 части – общо – 15:51 – грузинска – 1, 2, 3.

Принцът-рак  – В – 9:34 – Венеция – италианска

Принцът – чисто злато – Ж – в 2 части   (10:01   10:44  ; общо – 20:45)  –  от Босна – 1, 2.

Приятели – Ж – 0:49 – лакска

Приятелите на овчаря – В – 6:45 – кумыкска

Проклятието на Повелителя на небесата – Л – 2:58 – бирманска (народност – нага)

Пропъденият син – Ран Босилек – В – 8:58  – българска (Още не е въведена в сайта.)

Пророк Илья – адвокат – У – 2:55 – еврейска

Пророкът Рачо – Х – в 2 части   (6:36   5:32  ; общо – 12:08) – словашка – 1, 2.

Птицата със златните пера – В – в 3 части  (8:46  9:18  8:46  ; общо – 26:50)  – полска – 1, 2, 3.

Птици – зетьове  – В – в 2 части  (6:48  6:06 ; общо – 12:54)– унгарска – 1, 2.

Птичката носеща благоденствие – В – 2:25 – ингушка

Пул Пуги – съдия – У – 2:18 – арменска – (17 камили)

(Чуй още: арменски приказки за Пул Пуги: Кокошката – 0:51)

Пчела на шапката – У, Х – 0:58 – Приказка от Северна Македония.

Пшеничено зърно, голямо, колкото яйце – В – в 2 части – общо 10:39 – азербайджанска – 1, 2.

Пъкала и болярина – Х – 2:01 – молдавска (Още не е въведена.)

Пъкала и Тиндала  – Х – 1:23 – молдавска

“Пъкала и Тъндала“ от Александру Митру – Х – в 2 части (5:14   3:09  ; общо – 8:23)– румънска – 1, 2.

Пъкала и Тъндала на служба у попа – Х – 2:09 – молдавска

Пътникът и стопанинът – Б, Х – 4:34 – сръбска

 

Към общия индекс “Приказки“.