О

О

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

О

Обувките на Еро – Х – 3:20 – херцеговска (Още не е в сайта – преведена е от „Проделки хитрецов“)

Овен и Вълк – Ж – 1:39 – полска

Овчарчето и тримата търговци. – У, Х – в 4 части (6:59; 7:57; 6:26; 6:02) – Приказка от Северна Македония. – 1, 2, 3, 4.

Овчарят и трите русалки – В – в 2 части – (8:12 ; 6:53 – общо – 15:05) – Приказка от Северна Македония. – 1, 2.

Овчарят, който разбирал, за какво говорят зверовете – В – 8:30 – полска

Овчицата на Ратая – Х – 6:34 – молдавска (ФФ – звукозаписът още не е въведен в сайта)

Огромният Еше – Л – 10:02 – швейцарска

Окруа – У – в 2 части – общо – 9:56 – грузинска – 1, 2.

Омагьосаният замък – В – в 2 части  (7:20   6:00 ; общо – 13:20) – словашка – 1, 2.

Откога позволяват на старците да умират от собствената си смърт – Х – 4:42 – хърватска

Откъде английската кралица има толкова много пари – Б – в 3 части  – (5:48 9:53  10:25 ; общо – 26:06)  – Х – от Босна – 1, 2, 3.

Отмъстител (Крадците на ханското съкровище) – Х – 6:01 – аварска

Отплата – Х – 2:28 – азербайджанска

От съдбата не можеш да избягаш – В – в 2 части – общо 9:34 – азербайджанска 1, 2.

Ох – В – в 2 части –  (8:57  8:20  ; общо – 17:17) – украинска  (Виж още: Великанът Ох; Ох и синът на сиромаха; О-хо-хо; ……..)1, 2.

Охай и Ахмед – В, Х – от 6 части – общо 33:01 – азербайджанска 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ох и синът на сиромаха – В – 6:14 – осетинска

О-хо-хо – В – в 3 части  (6:15  6:41  6:18  ; общо – 19:14) – унгарска – 1, 2, 3.

 

Към общия индекс “Приказки“.