Н

 Н

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Н

На гости – Ран Босилек – Ж – 1:13 – българска

Надхитреният лихвар   – Иван Джуренов – Х – 8:10 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Най-хубавата жена на света – В – в 3 части  (6:40  6:15  7:15 ; общо – 20:10) – унгарска – 1, 2, 3.

Най-хубаво е това, което ти харесваш (Аждаха ) – В, У – 2:36 – аварска

Най-хубавото птиче – Г. Райчев – Ж – 2:02 – българска

Най-чудесното нещо на света – В – 8:42 – полска

Наказаната горделивост – В – в 3 части (8:11 ; 8:16  ; 5:44 – общо 21:58    ) – чешка приказка 1, 2, 3.

На лъжата краката са къси – Х – в 3 части  (8:42   7:19   7:33  ; общо – 23:34) – сръбска – 1, 2, 3.

Намыс – В – 3:30 – балкарско-карачаевска (адыгски народи)

Нат – пазител и Нат – разрушител – В – 8:21 – бирманска (народност – мон)

Направи добро, па го хвърли в морето – Иван Джуренов – В –  8:16 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Настрадин Ходжа и Французинът – Х – 6:43 – от Босна

Нацаркекиа – Х – в 2 части – 6:42 – грузинска – 1, 2.

Нгалема – В – в 2 части – (8:29  7:22  ;  общо – 8:37) – бирманска (народност – арканци) – 1, 2.

Неаполитанецът – В – в 2 части  (8:29  7:22  ; общо – 15:51) – Кампания – италианска – 1, 2.

Небесният пир – В – 4:05 – алтайска

Небой се – В – в 2 части (9:34   9:08  ; общо – 18:42) – словашка – 1, 2.

Невестата се храни с вятър – Х – 7:14 – Сицилия – италианска

Незнаен юнак – Ран Босилек  – В – 7:33 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Неочаквано – самурай – Х – 5:33 – японска

Неразумният син – У – 1:59 – осетинска

Неродена мома – Ран Босилек – В – 8:44 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Нивата на Цаген – Х – 1:43 – ингушка

Нокхуди, мълнията и гръмотевицата – В – в 2 части (2:44 и 2:19 – общо – 5:03) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2.

Носачът и ходжата – Б, У – в 2 части (9:03   8:04  ; общо – 17:07) – от Босна – 1, 2.

 

Към общия индекс “Приказки”.

http://aedvil.eu/60-revision-v1-2/