М

 

М

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

М

Магарешката салата – В – в 2 части  (7:20  8:40 ; общо – 16:00) – германска – 1, 2.

Магьосникът – В – в 2 части   (7:06   5:53  ; общо – 12:59) – словашка – 1, 2.

Магьосникът и птиците – А. Каралийчев – В – 1:10 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мейдоун – В – в 3 части (6:36 ; 4:25 ; 4:15 – общо – 15:16) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2, 3.

Майка – Ст. Дринов – Б – 3:54 – българска

Маймунският дворец – В – 9:01 – Тоскана – италианска

Майчина сълза – А. Каралийчев – В – 4:30 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Малката самодива – В – 10:06 – от Босна

Малкият орач – А. Каралийчев – В – 9:35 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мара Пепеляшка – А. Каралийчев – В – 5:57 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мара Пепеляшка – В – 8:21 – Приказка от Северна Македония.

Маркеля – В – 4:28 – хърватска

Масаро Правдивия – У – 7:24 – Сицилия – италианска

Маун Йоун Ян – Х, Ж – 4:52 –– бирманска (народност – палаун)

Мащехата и завареничето – Иван Джуренов – В – 8:50 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Медарка – Г. Караславов – В – 4:40 – българска

Медената пита – К. Константинов – В – 9:40 – българска

Мелик Мамед – В –  в 5 части – общо – 27:40 – азербайджанска – 1, 2, 3, 4, 5

Мелница за змии и гущери – А. Каралийчев – В – 7:33 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мермерното камъче – Спасия Джуренова – В – в 5 части (5:25  5:18  4:42  4:57  3:16  ; общо – 23:38) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мечето – В – 5:22 – лакска

Мечка, Свиня и Лисица – Ж – 5:40 – сръбска

Мечът Мурамоко-но цируги – М – 4:12 – японски

Мечът на Ахсар – из нартские епос – Е – 7:11 – осетинска

Микейтари – В – в 3 части (6:07 ; 5:25 ; 3:56 – общо – 15:28) – бирманска (народност – каренска) 1, 2, 3.

Миклош – В – в 2 части  (7:19  4:15  ; общо – 11:34) – унгарска – 1, 2.

Мишката –принцеса – В – в 3 части   (9:19   8:50   8:54  ; общо – 27:03)  – чешка – 1, 2, 3.

Мишки – приятелки – Ж – 1:41 – чеченска

Млечното езеро – В – в 3 части (6:28  5:18  5:45  ; общо – 17:31) – унгарска – 1, 2, 3.

Мнимият смелчак – В, Х – в 2 епизода – (7:01; 6:05 – общо – 13:06) – Приказката е от Северна Македония. – 1, 2.

Мома с месец на гърди и звезди на чело – Спасия Джуренова – В – 11:48 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момиче от вар – А. Каралийчев – В – в 2 части (6:26  6:47  ; общо – 13:13) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момче и вятър – Ран Босилек – от сборника “Безценни камъчета” – В – 9:10 – българска

Момче и вятър – Ран Босилек –  от сборника “Неродена мома” – В – 6:13 – българска

Момченцето, кученцето, котенцето и жабчето – А. Каралийчев – В – в 2 части (6:59  6:54  ; общо – 13:53) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момчето и трите чудовища – Иван Джуренов – В – в 2 части – 12:21 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момчето, което искало всичко да знае – А. Каралийчев – В – 12:35 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момчето с деветте свещника – В – 10:10 – от Босна

Момъкът на три дни – Спасия Джуренова – В – 6:00 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Момъкът нощем – В – 7:01 – Лигурия – италианска

Моравският бик – Спасия Джуренова – В – в 5 части (5:52  5:26  4:45  6:13  5:50  ; общо – 28:06) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Морската девойка – В – в 2 части – общо – 14:24 – лезгинска – 1, 2.

Морският кон – В – в 2 части – общо – 11:08 – аварска – 1, 2.

Маун Йоун Ян – Х, Ж – 4:52 –– бирманска (народност – палаун)

Мухтар – В – в 2 части – общо – 10:09 – азербайджанска 1, 2

Мъдрата Катерина – У, Х – в 2 части  (8:02   8:16  ; общо – 16:18) – Сицилия – италианска – 1, 2.

Мъдрият заек и Мечокът – Ж – 2:54 – бирманска (народност – палаун)

Мъдрият заек, спасен от хремата („Как заекът бе спасен от хремата“) – Х – 3:00 –  (Бирма –Мьянмар  – народност – бирманци)

Мъдрият тъкач – Ран Босилек – У –  5:12 – българска

Мъдрост – У – 3:18 – абхазка

Мъжка или женска челяд – Иван Джуренов – В – 9:41 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Мъжки сълзи – Л – 1:42 – абхазка

Мъжът, който заповядвал в къщи – Спасия Джуренова – Б – 1:33– българска (Още не е въведена в сайта.)

Мързеливецът и вълшебният пръстен („Вълшебният пръстен и кръшкачът“) – В – в 2 части – 5:36 и 7:07 – общо – 12:43) – бирманска (народност – мон) – 1, 2.

Мъст – В, У (Девойката и нартите) – 3:50 – аварска

 

Към общия индекс “Приказки”.