Молдавски приказки

Молдавски приказки

Фът Фрумос, Пъкала и Тиндала са любими герои не само в румънските, но и в молдавските народни приказки.

 

В книгата “Фът Фрумос и Слънцето” можете да прочетете 22 молдавски приказки, подбрани и преведени от Надя Трендафилова. Илюстрациите са нарисувани от художничката Ана Тузсузова. Редактор Христиана Василева. Книгата е издадена от издателство “Народна младеж” през 1974 година.

Когато активирате звукозапис, отваря се нов екран. От горния команден ред можете да се върнете тук и да продължите да разглеждате илюстрациите, докато слушате звукозаписа.

Приказки от книгата “Фът Фрумос и Слънцето”:

Гъвъун великан

Кон и Мечка

Кремен юнак – 1, 2.

 

 

Пъкала и Тиндала – още шест весели приказки за тях ще намерите в книгата “Фът Фрумос и Слънцето”, издадена през 1974 година от издателство “Народна младеж”.

Какво купил Пъкала

Как Тиндала взел себе си за попа

Колко овце имал Пъкала

Пъкала и болярина

Тиндала

Овчицата на ратая

Слуга и господар

Търговците

Трендафир – 1, 2.

Дафин и Веста – 1, 2.

Железният вълк – 1, 2.

Кучето на чобана

Легенда за лястовицата – 1, 2.

Тримата братя – 1, 2, 3.

Царството на змея – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Червеноокият  воденичар

Фът Фрумос и Слънцето – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Към “Молдова

Към индекса “Румънски приказки”.

Към общия индекс “Приказки”.