Мария Грубешлиева

Руски народни приказки,

                    преведени от Мария Грубешлиева,

                                  илюстрирани от Евгений Рачьов

Посочено е времетраенето на звукозаписа, от цифрите можете да го активирате. Той ще се отвори на нов екран. Докато слушате, от горния команден ред се върнете и изберете, кои илюстрации да разгледате – те се активират от името на приказката.

1

Ряпата – преразказал А. Толстой – У – 1:55 – руска

2

Къщурка – преразказал А. Толстой – Ж – 3:38 – руска

3

Вълкът и козлетата – преразказал А. Толстой – Ж –  4:12 – руска

4

Златното яйце – преразказал К. Ушински – Ж – 0:54 – руска

5

Питката – преразказал К. Ушински – У – Х – 4:13 – руска

6

Петел и бобено зърно – преразказал М. Булатов – Ж – 3:05 – руска

7

Зайовата къща – преразказал О. Капица – Ж – 6:17 – руска

8

Петлю герест златоперест – преразказал А. Толстой – Ж – 4:49 – руска

9

Зайо самохвалко – преразказал А. Толстой – Ж – 1:45 – руска

10

Лисица и дрозд – преразказал А. Толстой – Ж – 5:09 – руска

11

Селянин и мечка – преразказал А. Толстой– Ж – 2:05 – руска

12

Лисица сестрица и Кумчо Вълчо – преразказал – М. Булатов– Ж – 5:10 – руска

13

Котарак и лисица – преразказал А. Толстой – Ж – 7:10 – руска

14

Лисица и жерав – преразказал А. Толстой – Ж – 1:42 – руска

15

Лисицата с точилката – преразказал М. Булатов – Ж – 3:39 – руска

16

Мехур, сламка и цървул – преразказал А. Толстой – Ж – 0:47 – руска

17

Котак сив мустак, козел и овен – преразказал А. Толстой – Ж – 5:23 – руска

18

Куцата патица – преразказал А. Толстой – Ж – 1:23 – руска

19

Маша и мечката – преразказал М. Булатов – Ж – 4:35 – руска

24

Козица – белица – преразказал М. Булатов – Ж – 4:23 – руска

21

Альонушка и братчето ѝ Иванушка – преразказал А. Толстой – Ж – 5:14 – руска

22

Гъски лебеди – преразказал А. Толстой – Ж – 5:01 – руска

23

По заповед на щуката – преразказал А. Толстой – Ж – 11:00 – руска

 

24

Парцалка – преразказал А. Толстой – Ж – 5:34 – руска

25

Сивка Бурка – преразказал М. Булатов – В – 1, 2 (7:39 и 4:10) – руска

26

Петлю  и чудната мелничка – преразказал М. Булатов – Ж – 4:56 – руска

Виж „Образи на Петлета

27

Жаба царкиня – преразказал М. Булатов – В – 1, 2. (9:35 ; 7:30) – руска

28

Приказка за глупавия змей и умния войник – преразказал М. Булатов

– В – 9:05 – руска

29

Битката на Калинов мост – преразказала И. Карнаухова – В – 1, 2. (8:48 ; 7:09) – руска

илюстратор Е. Рачьов

илюстратор Ю. Васнецов

30

Покривка, агне и торба – преразказал М. Булатов – Ж – 7:37 – руска

Илюстратор Е. Рачьов

Източник:

„Руские народные сказки“, Рисунки Е Рачëва, Государственное издательство Детской литературы, 1963.

„Руски народни приказки“ преведени от Мария Грубешлиева, художник Е. Рачьов, редактор Надя Трендафилова, издателство „Народна младеж“ 1964 година

Сайтът се изработва и ползва безплатно. Материалите в него са защитени от закона за авторското право и не може де се ползват с цел печалба.

 

Илюстратор Кочергин

 

 

Към “Руски народни приказки, преведени от Дона Минчева

Към “Руски вълшебни приказки

Към “Украински приказки

Към общия индекс “Приказки

Към “Руски фолклорни носии

Към “Руски кукли

Към “Славянски обредни кукли

Към “Балалайка

Към “Мотиви – сравни бродериите