Л

Л

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Л

Легенда за замъка Балитаутас – Л – в 3 части – общо – 14:41 – ирландска – 1, 2, 3.

Легенда за лястовицата – Х – (7:03  7:32 ; общо – 14:35) – молдавска – (ФФ – звукозаписът още не е въведен в сайта)

Ленивата Гури – У – 5:20 – арменска

Ленивата Кася – Б – 8:18 – полска

Лентяят Тюни и безделницата Ури – У – 2:34 – арменска

Леопард, мечка и вълк – Ж – 0:34 – осетинска

Леприкон – Л – 5:28 – ирландска

Летящият кораб – В – в 2 части  (9:36  8:46 ; общо – 18:22) – украинска 1, 2.

Лечебната ябълка – В – в 2части  (7:12   6:25  ; общо – 13:37) – словенска – 1, 2.

Лисицата, мечката и беднякът – Ж – 4:38 – унгарска

Лисицата на гости у царя – Спасия Джуренова – В – 2:04 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Лисугерът – В – в 2 части  (7:09   4:35 ; общо – 11:44) – словенска – 1, 2.

Ловецът и Големият орел – В – в 2 части – общо – 11:45 – грузинска – 1, 2.

Ловцът и зайците  – Ж – 5:40 – швейцарска

Лъв и човек – Ран Босилек – В – 3:31– българска

Любовта на Икарулвей – У – 3:11 – бирманска (народност – палаун)

Любящятя сестра, вярна на клетвата си – В – в 2 части (6:25 ;  3:19 – общо – 9:44) бирманска  (народност – шан) – 1, 2.

Лястовичката – Ж – 3:00 – кабардинска (адыгски народи)

Лястовичката – Ж – 6:33 – ингушка

 

Към общия индекс “Приказки”.