Кукли от Албания

Кукли с албански фолклорни костюми

Образите се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете и да изберете нова снимка, която да разгледате.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Към “Албания

Към “Албански приказки

Към “Гръцки кукли

Към “Гръцки фолклорни костюми

Към “Гръцка фолклорна музика и танци

Към “Гръцки приказки

Към “Гръцка митология

Към “Кукли от Хърватия

Към “Хърватски приказки

Към “Хърватия

Към “ФЕЯ

Към общия индекс “Приказки