Из “Оги и Гейзера”

Из „Оги и Гейзера“

№ 10-9-Разрушаването на генетичната структура

Ген си имаше други грижи. Тревожеше се за пандемията. Разказваше на Вековната Мура Вемура за хилядите хора по света, които умират заразени от вирус, поразяващ най-уязвимите – хората с хронични заболявания и старците.

– Но вируси винаги е имало… – опитваше се да го успокои Вемура.

– Сега е по-различно…

– Защо?

– Защото винаги масовите имунизации са прекратявали епидемиите.

– Но нали и сега повечето хора се имунизират?

– Да. Ваксината разрушава гена на тоя вирус.

– Ти май се страхуваш за себе си. – обади се скакалецът Скокльо. – Нали си Ген…

– Вие видяхте в какво са превърнали Дъг…

– Е, страшничък е приятелят ни – пъстърво-акула. Усмихна се Скокльо. –  Спомнете си – точно страховитите му способности спасяваха пъстървите в океана.

– Опасно е да се променя генетичната структура на живите същества. Още по-опасно е да се разрушават гените.

– Дори и на вирус, който отне живота на толкова хора?! Пандемията трябва да бъде спряна. – гневно се обади червеното омайниче Ели.

– Разрушаването на генетичната структура може да бъде по-опасно от всички оръжия, създавани досега… – Обади се и крушовото дърво Мама Йоли.

– Какво мисли Скалата за това? – запита Вековната мура Вемура.

– От пещерата изскочи малката круша Оли, унило пристъпи към дърветата.

Скалата мълчи. Дума не издума. Мръщи се и въздиша, впила поглед в скалите отвъд Долината.

– Ох също се гневи и все към тях се катери. – въздъхна червеното омайниче Ели.

– Джаф, май само ние – от Оги-екипа се тревожим за това. – изксочи от храстите кученцето Дан.

– Те скоро ще ни пленят. Ще заключат Долината. – Орлето – Зоркото око кацна на поляната. – Дори и аз трудно успях да се промъкна покрай тях. Скалите се сливат, заключват небето…

 

Откъс от епизод 10-20:

„Ла Миа използва могъща магия, за да принуди скалите да растат и да обградят Долината? Защо ѝ е нужно това?“- мислеше си Гейзерът.

– За да ни плени. – звънна гласчето на малката водна капка Ави.За да попречи на приятелите ми да общуват с теб. – допълни Оги.

– Защо тогава не спасявате приятелите си? Защо се криете при ювенилните води?

– Не се крием. – обади се старият гарван Ох.

– Изчакваме. – допълни Оги.

– Успяхме да спасим сирачето Гли. От това зависи, дали ще успеем да предпазим Долината от Черната орда. – тихо рече маймунката Ефу.

– Докато не разберем „Защо изчезнаха динозаврите?“ нямаме шанс да победим Ламята в открита схватка. – побърза да се намеси и гарванчето Ох.

– Татко му – старият вълшебник строго го изгледа, сякаш му рече: „Не се обаждай! Имай търпение!“

– Вихровите приони ми разказаха, че Пороят Ото е много припрян… –усмихна се Гейзерът и погледна многозначително към гарванчето. –  Нарушил е забраната – да не се появява в Долината…

– Да, за да спаси мадмоазел Фу и Охи. – възмути се Ефу. – Трябваше ли да ги остави да загинат в каменопада?!

– Това беше изпитание! И той го издържа! – затанцува около тях Вихърчето, породено от храбрата постъпка на Ото. – Всички знаете, че Ото винаги бърза – планира, организира, действа… Той трябваше да се научи, кога да се подчинява и кога – НЕ! А също и да прилага тайното оръжие ВиП: Да преценява, кога е важно, неотложно, необходимо да се намеси, да действа незабавно.

– И кога търпеливо да изчака… – допълни Ави. – А чакането никак не е лесно, повярвайте ми…

– Както и търсенето на информация из Вселенската библиотека… – добави Вихърчето.

– И май вече е настъпил моментът – и ние да се включим в това търсене. Хайде, Охи, Оги, Ави, Ефу!

– Още рекъл, не изрекъл – Ох – Великият вълшебник, появиха се много вихърчета, обградиха ги и петимата изчезнаха.

 

Към “Оги

Към “Приказки