З

З

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

З 

Завръщането на благоденствието – Л – 1:41 – чеченска

Задави се Меца – Ран Босилек – В – 5:20 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Заекът и костенурката – Ж – 0:42 – ингушка

За жената – по-зла от змия – В,У – в 2 части  (8:20 и  5:14 – общо 13:34) – Приказката е от Северна Македония. – 1, 2.

Заза – червената кравичка – В – в 3 части – общо – 15:37 – лакска – 1, 2, 3.

Зайците на Музаир – Х – 1:04 – кумыкска

За каппа – Л – 1:15 – японска

За кого пеела птицата – Х – 2:09 – хърватска

За костенурките – Л – 2:12– японска

За котарака, петела и косата – Ж – в 2 части (7:37   6:54 ; общо – 14:31) – чешка – 1, 2.

За котенцето и кученцето  – В –  в 2 части (8:12   8:40 ; общо – 16:52)  – В – чешка – 1, 2.

За кучето Широ – Л – 2:25 – японска

За ловеца и неговия син – В – в 2 части – общо – 8:39 – грузинска – 1, 2.

За лошият ученик учителят е отговорен – У – 5:29 – бирманска (народност – качин)

Замъкът на повелителя на мравките – В – 3:57 – японска

За Намадзу или Намацу – М – 1:59 – японски

За ползата от приказките – Х – 6:02 – аварска

За принцесата, която вярвала в съдбата – В – 4:19 –  (Бирма –Мьянмар  – народност – бирманци)

За Рюо – повелителя на подводното царство – М – 3:04 – японски мит

За Слънчо, Месечко и Вятърко – В – в 4 части (7:56   8:20   7:36   4:43 ; общо – 28:35) – чешка – 1, 2, 3, 4.

За сътворението – М – 2:09 – японски

За Тенгу – Л – 4:53 – японска

За това, как Сиракът станал управител на страната (Коун Зе – Приказка за това, как Сиракът станал управител на страната) – У  – 4:03 – бирманска (народност – качин)

Захарното момиче – Светослав Минков – В – 9:14 – българска

За храбрия ковач – В – в 2 части (9:27   8:01 ; общо – 17:28) – словенска  – 1, 2.

За четиримата музиканти – В – 2:35 – словенска

Защо Заекът куца – Ж – 4:42 – словенска   (вълк, заек и лисица – кръстница: третинко,  срединко, облизанко)

Защо лукът станал горчив – У – 5:52 – арменска

Защо мравката има криви крака – Ж – 8:58 – словенска

Защо се случват слънчевите и лунните затъмнения – В – 8:29 – бирманска (народност – инта)

Защо се удавил попът – Б – 1:34 – сръбска

Защо сърбите останали най-бедният народ на света  – Б – 1:24 – сръбска

Защото си овен – Ж – 3:02 – полска

Заю и Мечока – Ж – 5:29 – словенска

Злата жена и чудовището – В – в 2 части – общо – 11:11 – чеченска – 1, 2.

Злата мащеха, добрата заварена дъщеря – В – 10:23 – словенска

Златната девойка Махулиена – В – в 4 части – (8:01   8:16  7:44   5:56 ; общо – 29:57) – словашка – 1, 2, 3, 4. (Още не е въведена.)

Златната предачка – В – в 2 части  (6:19   7:55 ; общо – 14:14) – словашка – 1, 2.

Златната рибка – В – 5:50 – полска

Златната чаша – В – в 3 епизода – общо – 13:10 – абхазка – 1, 2, 3.

Златната ябълка – Ран Босилек – В – в 2 части (5:21  5:58 ; общо – 11:19) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Златните листа – В – в 4 части – общо 18:56 – ингушки – 1, 2, 3, 4.

Златният и Сребърният принц (Братя) – В – в 2 части  (7:30 и 5:52 – общо  13:22) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2.

Златният свещник – В – в 2 части – общо – 12:02 – азербайджанска – 1, 2.

Златното момиче – А. Каралийчев – В – 9:19 – българска

Златното птиче – Ран Босилек – В – 11:46 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Златогривото конче – В – 6:00 – алтайска

Златокосата Анушка – В – 8:58 – полска

Златокоска – В – в 3 части  (9:59  9:59   9:43 ; общо – 29:41) – чешка – 1, 2, 3.

Златото и оризът – В – 5:44 – бирманска (народност – инта)

Злият брат – В – в 2 части (7:24  6:00 ; общо – 13:24)  – полска – 1, 2.

Злополучният дявол (от Бронислав Длугошевски)  – В, Х – в 3 части  (11:03   11:22   10:19 ; общо – 32:44) – полска – 1, 2, 3.

 

Към общия индекс “Приказки”.