Знание -1-20

Българска икона – РОЖДЕСТВО

 

Въпроси: 1-10

1

 1. Кое не е присъщо на изобразителното изкуство през Ренесанса:
 1. Изобразяване от гледната точка на наблюдателя
 2. Изобразяване на човешките чувства
 3. “display spei locus” лат.
 4. “in punto dei piedi”  итал.

1. Отговор: D – особеност присъща за средновековното и готическото изобразително изкуство

(“in punto dei piedi” – буквално: “повдигане на пръсти” – образите се извисяват. Без опора, сякаш не стъпват на земята, а летят, реят се над главите на фигурите под тях. Стремеж да се покаже откъснатост от земното, надматериалност, възвисяване към божественото)

Средновековно изобразително изкуство

Икона, нарисувана от Чимабуе – Cimabue – Maestà di Santa Trinita – „Мадона от Светата Троица“ (около 1280 г.)

1.    По-подробна информация:

Отговори: А-В-С – Ренесанс

 

„Мадона в слава“ е единственият оцелял олтар, създаден от Джото. Картината е кръстена на църквата Onissanti (All Saints) във Флоренция.

Джото ди Бондоне – Капела дел Арена – Падуа – Фрески от Джото. (Между средновековното и ренесансовото изкуство)

А. Възпроизвеждане на човешкото тяло с неговите естествеии пропорции, в зависимост от нов композиционен принцип: изобразяване от гледната точка на наблюдателя.

(Латински – Representation ex perspective of a vidente

Италиански – Visualizzazione dal punto di vista dell’osservatore)

 

В. Човешките чувства фокусират вниманието на художника при претворяване на библейските сцени. Опознаване на света и претворяване на религиозната догма чрез мислите и чувствата. Одухотворена взаимовръзка между изобразените фигури, за да се постигне емоционално въздействие.

(Одухотворена взаимовръзка между изобразените фигури:

Латински – D. “spiritualis effectus et necessitudo inter figuras pictus”

Италански – D. “Una relazione spontanea tra le figure rappresentate”)

 

С. Положението на фигурите в пространството – свързани със земята, с реалността.

Поставя изобразяваните фигури във връзка с обграждащото ги пространство. Перспективно изграждане на пространството в стенописите.

Перспективно изобразяване на пространството –

Латински –   “display spei locus”

Италиански – “rappresentazione prospettica dello spazio”

Перспектива – “prospettiva”

Перспектива в композицията

Латински –  “compositionem perspective”

Италиански – “prospettiva nella composizione”

Перспектива в композицията “prospettiva nella composizione”–

 

Макс Дворжак смята, че началото на италианския Проторенесанс в изобразителното изкуство е около 1306 година, когато флорентинският живописец Джотто ди Бондоне, по поръчка на богатия падуански гражданин Энрико Скровеньи, украсил със стенописи капелата Санта Мария дель Арена в Падуа. – Виж стр. 13 от:

Дворжак, Макс. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Курс лекций. Том 1. ХIV и XV столетия.  Москва, Искусство, 1978. 176 стр. и 120 черно-бели илюстрации.

През Ренесанса изобразителното изкуство заема равноправно място, редом с природата и религията, става самостоятелен свят, в който фантазията на твореца създава собствени ценности, а живописецът започва да утвърждава свои формални задачи.

Стр.22 – Изкуството престава да бъде само коментатор на християнския светоглед. Художествената форма става ценно духовно достояние в човешкия живот. Вътрешната ценност на формата става много по-ясна в литературата от този период. Петрарка изиграва в литературата роля, аналогична на тази на Джотто в изобразителното изкуство.

Стр. 23 – Изменя се положението на твореца в обществото: от площаден певец – в пророк, от занаятчия – в художник, герой и вожд на своя народ.

2

Около 1305-1306 година, кой е нарисувал стенописите в параклиса Санта Мария дела Арена в Падуа ?

А. Филипо Брунелески

В. Донатело

С. Джовани Пизано

D. Джото ди Бондоне

2. Отговор: D – Джото ди Бондоне

Един от най-ярките престанвители на италианския Проторенесанс – художник и архитект

А, В, С – италиански архитекти от същия период

2. По-подробна информация:

Представители на италианския Проторенесанс в архитектурата и изобразителното изкуство:

Родени във Флоренция :

Филипо Брунелески – 1377-1446 – архитект и скулптор

основоположник на ренесансовата архитектура, разработва теорията на перспективите, връща в строителната практика много елементи на античната архитектура, създава първите от много столетия куполи – Флорентинския събор и до днес доминиращ в панорамата на Флоренция.

„Донато ди Николо ди Бето Барди, (Donato di Niccolò di Betto Bardi), познат като Донатело, ок. 1386 – 13.12.1466 – скулптор и архитект

Родени в Пиза – Николо – баща, син – Джовани Пизано (1250 – 1328)

Джотто ди Бондоне – художник  и архитект – 1267-1337

Цикъл – животът на Дева Мария и Животът на Христос в параклиса Scrovegni в Падуа, известен още като арената Chapel. За стенописите са характерни някои от главните особености на италианския Ренесанс. (Виж отговора на въпрос 1)

3

Какво е “баристър”?

 1. специалист по приготвяне на кафе
 2. администратор в община Бари
 3. адвокат
 4. богослов

3. Отговор : C – Адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции — баристъри (barristers)

3. По-подробна информация:

Адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции — баристъри (barristers), за разлика от сълистърите – юристи — солиситъри (юридически съветници) (solicitors)

Адвокатският съвет (Bar Council) е управляващият орган за всички баристъри в Англия и Уелс. Той е основан, за да представлява интересите на професията, да формулира и прилага ключови инициативи за политика на действие и да поддържа стандартите, достойнството и независимостта на адвокатското съсловие. Съгласно Закона за юридическите услуги от 2007 г. (Legal Services Act 2007) Съветът е възложил задачата по регулиране на професията на независимия и безпристрастен Съвет за адвокатски стандарти (Bar Standards Board). Баристърите са индивидуални специализирани юридически съветници и адвокати, пледиращи пред съдилищата. Най-общо казано, те са на свободна практика и работят по групи в кантори, известни като „адвокатски кантори“ (chambers), където са „наематели“ (tenants). Баристърите се обучават предимно в осигуряването на процесуално представителство; с други думи, те се обучават да представляват клиентите си пред висшите съдилища. Освен това те прекарват голяма част от времето си в предоставяне на консултации на клиенти и в подготвяне на дела, както и в провеждане на изследвания в своята област на специализация. Приблизително 10% от практикуващите баристъри са Кралски адвокати (Queen’s Counsel, или QC), които се занимават с най-важните и най-сложните дела.

Юристи — солиситъри (юридически съветници) (solicitors)

Работата на солиситърите е да предоставят на клиентите (членове на обществеността, предприятия, доброволчески организации, благотворителни дружества и др.) качествени правни консултации и представителство, включително представляване пред съдилищата. Тяхната работа е изключително разнообразна. Повечето солиситъри работят в частни кабинети, създадени под формата на сдружения на солиситъри, предоставящи услуги на клиенти. Солиситърите могат да бъдат общопрактикуващи и да работят в множество правни области, а могат и да са специализирани в конкретна област. Други работят като юристи за централните или местните власти, Кралската прокурорска служба, магистратските съдилища, търговски или промишлени организации или други органи. Солиситърите са свободни да избират вида работна среда, която е най-подходяща за тях.

По принцип, солиситърите предоставят правни консултации на клиентите си. В случай, че тези клиенти впоследствие трябва да бъдат представлявани във висшите съдилища в Англия и Уелс, солиситърът най-често упълномощава адвокат, имащ право да пледира пред висши съдебни инстанции (баристър), който да води делото в съда. Присъствието на баристър невинаги обаче е необходимо, тъй като солиситърите с подходяща квалификация имат право да пледират (т.е. да представляват клиенти) пред съдилищата от по-висша инстанция.

4

Какво е “cold reading”?

А. Рязко застудяване

В. Хладилна камера

С. Студено четене

D. Хранилище за редки книги

 1. Отговор: С. От английски буквално “Студено четене”

4. По-подробна информация:

Методи и похвати, използвани от илюзионисти, врачки и други измамници, които научават факти за събеседника си от движенията, езика на тялото, реакциите му и др.

5.

Какво не може да намерите в “гримоар”?

А. Църковни канони

В. Астрологични съвети

С. Заклинания

D. Указания за призоваване на демони и ангели

5. Отговор: А – Църковни канони.

Църковните канони са правила за структурата на Църквата, която преследва магьосниците и унищожава техните книги – “гримоари”.

5. По-подробна информация:

(Гримоар е магическа книга. Книгите от този жанр, обикновено даващи указания за призоваване на ангели и демони, придобиване на просветление и магически сили, са циркулирали в Европа през Средновековието.

Магьосниците обикновено били преследвани от Църквата, затова дневниците им се пазели скрити, за да не бъдат изгорени. Тези книги съдържат астрологични познания, списъци на ангели и демони, указания за правене на различни заклинания, смесване на лекарствени препарати, призоваване на неземни същества и правене на талисмани. Магическите книги в почти всякакъв контекст, особено книгите със заклинания, също се наричат гримоари.)

6.

Кое име не е на християнския бог?

А. Ел

В. Елей

С. Елоах

D. Елохим

6. Отговор В – елей

Това е маслинено масло, с което се извършва ритуала миропомазване и осветяване на мястото, където се извършвали богослуженията.

 6. По-подробна информация:

Елеят се употребява още от най-древни времена на Изток, не само за освещение, но и за да се помазва главата, брадата и целия човек в неговото ежедневие – Бит. 28:18. Използва се също и за храна – Ез. 16:13.

Прясното и сладко дървено масло, се предпочита пред кравето масло и лой за посоляване на храна; и до днес даже в Сирия всякакъв вид храна варят с дървено масло. То се счита също така и за едно от хлебните приноси в храма, и обикновено го смесват с брашното на жертвоприношението – Лев. 5:11, 6:21.

За светилници също, чистото дървено масло се смята за най-добро, и се употребява за осветление на скинията. Всички тези употреби на дървеното масло, допринасят да се разпространи и да разцъфти обработването на маслините – 1Лет. 27:28; Ез. 27:17; Ос. 12:1.

Елей или дървено масло се пази и за зимата, и с него се върти търговия като с жито и вино – 2Лет. 32:28; Езд. 3:7. Най-доброто дървено масло се добива от маслините като се бият, без да се подлагат на натиск, а това се нарича “елей първоток” – Из. 27:20, 29:40. Зрелите маслини сега, както и в старо време, се счупват с каменни тръкала. Счупените части се натискат в масленицата, която на еврейски се нарича гат-шемен. Сега не тъпчат маслините с крака. Това, обаче, явно е практикувано от евреите, когато маслините стават меки от много стоене – Мих. 6:15.

 

ЕЛ, ЕЛОАХ: Бог „могъщ, силен, изявен“ (Битие 7:1; Исая 9:6) – етимологически Ел означава „сила“ както в „Имам силата да ви сторя зло“ (Битие 31:29). Ел се асоциира с други качества като цялостен морал (Числа 23:19), ревност (Второзаконие 5:9) и състрадание (Неемия 9:31), но основната идея за сила остава.

ЕЛОХИМ: Бог „Творец, Могъщ и Силен“ (Битие 17:7; Еремия 31:33) – множествената форма на Елоах, която е в съответствие с доктрината за Троицата. От първото изречение в Библията е видна Божията сила докато Бог (Елохим) създава света чрез Словото Си (Битие 1:1).

7.

Какво означава името на Гетсимания?

А. Маслоизстисквателница

В. Висяща градина

С. Дом на Гетсби

D. Свят гроб

7. Отговор А. – маслоизстисквателница

Гетсимания означава маслоизстисквателница, и вероятно е взела името си от някой уред за изстискване на маслинено масло.

8.

Кой от тези ветрове носел бури, суша, град, глад?

А. Зефир

В. Нот

С. Пазузу

D. Евър

8. Отговор С. – Пазузу

8. По-подробна информация:

Този бог на Месопотамия – носи лошо време, суша, град, вятър, бури, глад.

Синовете на древногръцката богиня на зората – Еос и Астрей: Борей – северен вятър, Нот – южен, Евър – източен и Зефир – лек западен вятър

9.

“Fiorino d’oro” е:

 1. A. Дукат
 2. B. Гулден
 3. C. Монета, сечена във Флоренция през 4 век
 4. D. Унгарска монета

9. Отговор: Дукат

Златна монета, сечена във Флоренция от 1252 до 1523 година, а после и в много други страни.

9. По-подробна информация:

Виж бележката под черта – стр 23 в книгата “Треска за лалета” от Дебора Могак.

Флорин (итал. fiorino от fiore „цвете“, от лат. florem „цвете“) е название на златни монети, които се секат във Флоренция от 1252 г. до 1523 г., а впоследствие и в много други страни.

Флорентинският fiorino d’oro е имал тегло от 3,5 грама злато с чистота 0,986 и е първата европейска златна монета след 7 век, която е била сечена в достатъчно големи количества, за да има важно търговско значение.

Флоринът бързо се разпространява в много страни в западна Европа, които емитират собствени монети, следващи флорентинския образец. Златните монети на Венеция, които се разпространяват широко след 1284 г., получават названието „дукати“ и впоследствие това название се налага и за златните флорини в почти цяла Европа.

Названието „флорин“ се използва като синоним на гулден и дукат.

Форинтът е националната парична единица на Унгария, въведена на 1 август 1946 г. с цел замяна на дотогавашната хиперинфлационна парична единица пенгьо (унгарското пенгьо държи до ден днешен световния рекорд по хиперинфлация, най-голямата деноминация е била 1021 пенгьо).

1 форинт се равнява на 100 филери, но това разделение е по-скоро историческо, тъй като от средата на 90-те години на ХХ век няма монета с по-малка стойност от 1 форинт. Филерите са спрени напълно от производство през 1999 г. Валутата се произвежда от Унгарската национална банка.  Очакваше се унгарският форинт да бъде заменен от евро през 2014 г., но в края на 2020 г. това все още не е станало.

Форинт е било името на парична единица на Унгария между 1325 и 1553 г., а също между 1867 и 1892 г. Думата идва от италиански език, от името на град Флоренция.

10.

Коя парична единица държи световния рекорд за хиперинфлация?

 1. българският лев от 1989 година
 2. руската рубла от 1920 година
 3. унгарското пенгьо от 1943 година
 4. германската марка от 1923 година
 5. тунизийският динар от 2009 година

10. Отговор: C – унгарското пенгьо от 1943 година

Форинтът е националната парична единица на Унгария, въведена на 1 август 1946 г. с цел замяна на дотогавашната хиперинфлационна парична единица пенгьо.

10. По-подробна информация:

(Унгарското пенгьо държи до ден днешен световния рекорд по хиперинфлация, най-голямата деноминация е била 1021 пенгьо).

Тунизийският динар има най-ниско ниво на инфлация от всички световни валути за 2000-2010 година.

Ако Ви е интересно, поровете се в Интернет и открийте, коя валута има тай-ниско ниво на инфлация през 2020 година.

 

Към въпроси 11-20.

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки