Знание – индекс

Състезание – знание

(За най-любознателните, над 12 годишна възраст.)

Мразя състезания, в които водещите бърборят с такава скорост, че докато мигнеш, вече са скочили на следващия въпрос.

Не ми се нравят тестовете, в които отговорите се крият дявол знае, къде. И трябва да препускаш, да бързаш, за да се вместиш в определеното време, за да задоволиш нечии критерии за интелигентност.

Мисля, че играта е най-интересна, когато човек се състезава сам със себе си, не за да му се възхити някой си, а за да почувства, че може да научи много, да развие мисловните си умения, да открие нови, непознати области на познанието.

Това състезание-знание е за тези, които искат да научат повече за това, което знаят и да надникнат в област, за която не знаят почти нищо.

Въпросите, отговорите и допълнителната информация са групирани по десет, в три текстови файла.

Допълнителната информация понякога е твърде подробна. Не се стряскайте от текст, който ви се струва труден. Не се обезсърчавайте от цитираните термини, на езици, които не знаете.

Прочетете толкова, колкото желаете.

Ще забележите, че отговорите на някои въпроси ги има в допълнителната информация към предходни въпроси. Научите ли се да ги откривате бързо, ще можете и при прочитането на други текстове да използвате неволевата си памет и да възстановявате нужната информация, когато тя ви е необходима.

Нарочно избрах теми и въпроси с различно ниво на популярност.

Сценаристи, педагози, библиотекари, любознателни родители и ученици, Вие може да  ползвате безплатно въпросите от рубриките „Библиотечно-библиографски знания, „Състезание-знание“ , „Игри с думи“ и материалите от сайта: http://aedvil.eu , в който има над 1000 звукозаписа на народни приказки от цял свят, илюстрации, музика, фолклорни костюми и танци на народите, сътворили приказките, идеи за игри и уроци с децата от 6 до 11 годишна възраст.

Маргарита Йорданова Дюлгерова – библиотекар, д-р на филологическите науки

 

Към “Състезание-знание“:

Въпроси и отговори:

1-10 – стенописи, професии, валута;

11-20мода;

21-30планини, реки.

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към общия индекс “Приказки