Г

 

Г

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Г

Гази, синът на Алдам – Л – 4:54 – ингушка

Гибелта на художника – У – в 3 части – общо 22:45 – арменска У – 1, 2, 3.

Главчо – Спасия Джуренова  – В – 7:47 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Главчо – Ран Босилек – В – 7:37 – българска

Гладът, Студът и Сънят – В – 2:21 – ингушка

Глупавият Терешко – В – 3:39 – украинска

Голобрадко – Ран Босилек – В – 6:03 – българска

Голям Сечко, Малък Сечко и Баба Марта – Елин Пелин – Б – 2:32 – българска

Гомбот и неговата жена – В – 6:36 – ингушка

Горделивата девойка– В – в 5 части  (8:00   8:18   8:17  6:06  6:40; общо – 37:21)– словашка – 1, 2, 3, 4, 5.

Готвачът и змията – омагьосна кралица – В – в 2 части (6:37  8:03 ; общо – 14:40)  – полска – 1, 2.

Градината на Дариачанги – В – в 2 части – общо – 10:21 – грузинска – 1, 2.

Граф Церинген и въглищаря – Л – 9:18 – швейцарска

Графът на глиганите – В – в 2 части  (9:04   9:18 ; общо – 18:22) – словенска – 1, 2.

Грахачек и Пепеляшка – В – в 4 части (8:01  8:03  7:50   8:22 ; общо – 32:36) – чешка – 1, 2, 3, 4.

Гъвъун великан – В – 9:08 – молдавска

Гъделчо – Емил Коларов – Б – 7:05 – българска

Гъската и Лисицата  – Ж – 8:58 – Тоскана – италианска

Гъсокът – падчах – Х – 2:20 – чеченска

 

Към общия индекс “Приказки”.