Германски кукли

Кукли с германски фолклорни костюми

Увеличените образи се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете и да изберете нова кукла, която да разгледате.

1-2

 

3-4

 

5

6

8

       9

10

11

12

13

14

15

16

 

Към „Фея

Към “Швейцарски кукли

Към „Френски кукли

Към „Италиански кукли

„Към „Испански кукли

Към „Португалски кукли

Към „Български кукли

 

Към “Немски приказки

Към общия индекс „Приказки