Б

Б

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Б       

Баба Баргаа – В – 5:14 – алтайска

Баба Марта – Елин Пелин – Б – 2:12 – българска

(Виж и: Голям Сечко, Малък Сечко и Баба Марта – 2:32)

Баба Марта – Ран Босилек – Б – 5:16 – българска

Баба Хола –  В – 7:27 – германска

Бабиният козел – Иван Джуренов – Ж – в 4 части – 18:14 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Бартек – доктора (от Хана Янушевска) – В, Х – в 4 части (10:06   10:00   9:58   10:31 – общо 40:35)  – полска – 1, 2, 3, 4.

Бахлул – В, У – азербайджанска – за Бахлул (Пояснителен текст – препратка към друг сайт. Няма звукозапис.)

Баща и деца – У – 7:27 – хърватска

Бащата на Хикар остарял – У – 1:05 – арменска

Бебеле (Бобчо) – В – 3:50 – еврейска

Беднякът и щастието – В – в 2 части (6:16 и 6:23 – общо 12:39) – Приказка от Северна Македония. – 1, 2.

Беднякът – крал – В – 8:45 – бирманска (народност – качин)

Бежон и Менежон – Е – в 5 части – общо – 27:35 – татска – 1, 2, 3, 4, 5.

Бездушко – В – 10:52 – Лигурия – италианска

Безстрашният Джованино – В – 5:20 – Лигурия – италианска

Безценното камъче – А. Каралийчев – В – 8:56 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Бекри – Муйо –  Х – 5:32 – от Босна

Бели дрехи – В – 1:20 – еврейска

Береле – женихът-мечок – В – 3:55 – еврейска

Бикът от град Бюль – Л – 11:10 – швейцарска

Битката на Рустам с войската на Чимечин– Е – в 3 части – общо – 17:39 – татска – 1, 2, 3.

Бисерче и жаба – В – 2:52 – (Бирма –Мьянмар  – народност – бирманци)

Благодарният човек – В, Ж – 4:23 – осетинска

Благодаря, казано на Вятъра – Ж – 4:43 – чеченска

Болната майка – Спасия Джуренова – В – в 2 части (5:43  5:49 – общо 10:32) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Болният лъв  – Ж – 1:52 –  хърватска

Босилек – В –в 3 части (4:31   4:10   3:44 – общо 12:25) – румънска (Още не е въведена в сайта. – ФФр)

Боу Хейн или (Как планинските племена чин воювали с горските – У – 4:50 – бирманска (народност – чин)

Брадата на графа – Х – 1, 2.  (8:24  4:51 – общо 13:15) – Пиемонт – италианска – 1, 2.

Братче и сестрица – Ран Босилек – В – 5:25 – българска

Братче и сестрица – А. Каралийчев – В – в 2 части (7:30  7:24 – общо 14:54) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Братя („Златният и Сребърният принц“) – В – в 2 части  (7:30 и 5:52 – общо  13:22) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2.

Братята – гарвани и тяхната сестра – В – в 2 части  (9:03  7:23 – общо 16:26) –украинска 1, 2.

Бременските музиканти (Преразказана от Асен Разцветников) – В –  9:13 – германска

Бързата работа – срам за майстора  – Ран Босилек – Б – 2:03 – българска

Бързите комари – Асен Разцветников – Ж – 2:17 – българска

Бяла като мляко – В – 10:29 – Базиликата – италианска

Бялата змия – Ж – 3:24 – словенска

 

Към общия индекс “Приказки”.