ББЗ – индекс

ББЗ – Библиотечно-библиографски знания – Да опознаем справочния апарат на книгата и да се научим да го използваме. – игри с книги и енциклопедични издания, провеждани в Детския отдел на Библиотека „Л. Каравелов“ – Русе. –

ББЗ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14.

 1. Въведение за педагози, библиотекари и родители
 2. Първи етап на състезанието – първи урок – за педагози, библиотекари и родители
 3. Втори етап на състезанието – текст за водещия педагог, родител или библиотекар
 4. Второ занятие – текст за водещия
 5. Въпроси – второ занятие – за педагози и библиотекари
 6. Разяснение за библиотекари, учители, родители – второ занятие
 7. Първи учебен час – въпроси за учениците – за разпечатване
 8. Втори учебен час – въпроси за учениците – за разпечатване
 9. За учениците – въпроси за самостоятелна работа – за разпечатване
 10. Библиография
 11. Съкращения
 12. Състезание – „История на света“ – разяснения
 13. Състезание – „История на света“ – въпроси
 14. Състезание „История на света – отговори

 

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки