А

А

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

А

Аждаха (Най-хубавото е това, което ти харесваш) – В, У – 2:36 – аварска

Азаран и Бюлбюл – В – в 6 части – общо 36:30 – арменска – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Алдар Косе и дяволите – Х – 7:21 – казахска (От папка „Хитреци“ – още не е въведена в сайта.)

Алтън Солону – В – 2:33 – алтайска

Алхаст и Малх-Азни – В – в две части – общо – 9:06 – чеченска – 1, 2.

Алчният лесно се мами – Х – 1:41 –  лезгинска приказка

Анаит – В – в 5 части – общо – 25:17 – арменска – 1, 2, 3, 4, 5.

Аргелюс – В – в 2 части – (8:56   6:55 – общо 15:51) – полска – 1, 2.

 

Към общия индекс “Приказки”.