Албум А-8

Кукли с български фолклорни носии

1 и 2

3 – кукли, създадени от Ваня Ванкова:

4

5 и 6

7 и 8

9 и 10

11 и 12

13

14 – кукла с носия от Мадан:

15

16 и 17:

18

Към Албум А-7 – “Полски кукли с фолклорни носии”.

Към Албум А-5 – “Швейцарски кукли с фолклорни костюми”

Към Албум А-4 – Снимки на швейцарски фолклорни костюми”

Към Албум А-6 – Снимки на полски фолклорни костюми”

Към “Фея” – идея за урок.

Към общия индекс “Приказки“.