Албум А-6

Полски фолклорни костюми

1 и 2

  

3 и 4

 

5

6 и 7

8 и 9

10 и 11

12

13

14

15 и 16

17 и 18

19

20

21

22

23 и 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 и 41

 

42

43 и 44

 

45

 

Към “Полша“.

Към “Полска фолклорна музика и танци“.

Към Албум А -7 – “Полски кукли с фолклорни костюми”.

Към “Полски приказки“.

Към “Илюстрациите на Сесил Валтон от 1920 година”.

Към индекс “Фолклорни костюми“.

Към общия индекс “Приказки“.